EU:s batteriproduktion ska vara världens mest hållbara och batterierna ska fungera bättre, säkrare och vara lättare att ta bort. Det är några av huvuddragen i den nya batteriförordning som EU:s medlemsstater i rådet och Europaparlamentet enats om.

EU har tagit ett stort steg framåt i övergången till en cirkulär ekonomi. Rådet och Europaparlamentet nådde i december 2022 en preliminär politisk överenskommelse om en ny batteriförordning som kommer att omfatta batteriers hela livscykel – från produktion till återanvändning och återvinning. Överenskommelsen är preliminär i avvaktan på ett formellt antagande i parlamentet och rådet under början av 2023.

Alla sorters batterier kommer att omfattas av den nya lagstiftningen, inklusive förbrukade bärbara batterier, fordonsbatterier, industribatterier, startbatterier (främst i fordon och maskiner) och batterier för lätta transportmedel (t.ex. elcyklar, elmopeder och elsparkcyklar). Reglerna kommer att ställa krav på bland annat krav på insamlings- och återvinningsnivåer, miljömärkning, tuffare kemikaliekrav och att företagen måste säkerställa att råmaterialen är hållbart och schyst producerade. I praktiken ska således EU:s batterier och batteriproduktion därmed bli världens mest hållbara.

Bakgrund
Klimatomställningen och elektrifieringen av många delar av samhället innebär ett ökat behov av batterier och kritiska råvaror. Enligt kommissionen förväntas EU bli den näst största producenten och den näst största marknaden för batterier. Kommissionen presenterade i slutet av 2020 ett förslag till en ny förordning om batterier. Förslaget syftar till att modernisera det nuvarande batteridirektivet (som endast omfattar avfallsledet) samt till att bidra till elektrifieringen med avsikt att uppnå EU:s klimatmål till 2030 (55 procents minskning av växthusgasutsläpp) och klimatneutralitet till 2050. Förslagets målsättning är också att stärka funktionen av EU:s inre marknad genom lika konkurrensvillkor och gemensamma regler, främja en cirkulär ekonomi samt minska social och miljömässig påverkan i hela livscykeln för batterier.

Den nya batteriförordningen utgör en del av genomförandet av den gröna given och bygger på EU:s strategiska handlingsplan för batterier, handlingsplanen för en cirkulär ekonomi, industrialiseringsstrategin för Europa samt strategin för hållbar och smart mobilitet.

Mer information
Rådets pressmeddelande om överenskommelsen om den nya batteriförordningen
Rådets infografik om den nya batterförordningen
Europaparlamentets pressmeddelande om överenskommelsen om den nya batteriförordningen
Regeringskansliets Fakta-PM till Sveriges riksdag om kommissionens förslag på ny batteriförordning
https://omev.se/2022/12/13/forhandlingen-om-ny-batteriforordning-i-eu-ar-avslutad/
Aktuell Hållbarhet: Så blir EU-kraven på framtidens batterier 2022-12-12
Euractiv: EU batteries to be the world’s greenest under new rules

Kontaktperson på Central Sweden
Ebba Bjerkander
EU-strateg inom energi, klimat och ett hållbart samhälle samt transport och infrastruktur

+32 495 79 13 92