Den europeiska gröna givens påverkan på det regionala utvecklingsuppdraget var temat för presentationen Central Sweden Europa Office höll under RegLabs lärprojekt Regional brytningstid den 21 april. Temat för dagen var omställning och Central Swedens budskap var att den gröna given i stor utsträckning påverkar de regionalt utvecklingsansvarigas omställningsarbete och bör därmed tas i beaktande i det regionala arbetet.   

Den 21 april deltog Johanna Bond, kontorschef på Central Sweden European Office, på RegLabs lärprojekt Regional brytningstid för att ge kontorets perspektiv på hur den europeiska gröna given påverkar det regionala utvecklingsuppdraget. Johanna lyfte fram att EU:s arbete för att nå gröna givens övergripande målsättning om ett klimatneutralt Europa till 2050 i hög grad påverkar det regionala utvecklingsarbetet och att det också innebär möjligheter och i vissa fall utmaningar. Det är därmed relevant för regionalt utvecklingsansvariga att aktivt bevaka, analysera och agera utefter de åtgärder som har och kommer presenteras på EU-nivå.

Lärprojektet Regional brytningstid bidrar till samtal om den förändring det regionala utvecklingsuppdraget befinner sig i där pandemin, den nya nationella strategin för hållbar regional utveckling, omställningen till ett grönt samhälle och en ny programperiod inom EU har stor påverkan.

Filmen är producerad av RegLab

Kontaktperson på Central Sweden
Johanna Bond
Kontorschef

+32 496 30 69 58