Transport och infrastruktur 2018-09-12T16:55:41+00:00

Transport och infrastruktur

Inom ramen för bevakningsområdet transport och infrastruktur fokuserar Central Sweden framförallt på implementeringen och förverkligandet av det transeuropeiska transportnätverket och möjligheter till finansiering.

Den första januari 2014 trädde den nya förordningen för det transeuropeiska transportsystemet (TEN-T) i kraft. TEN-T fastställer EU:s politiska åtagande om ett sammanhållet europeiskt transportsystem utan flaskhalsar, som möjliggör ett effektivt fungerande av EU:s inre marknad. År 2023 ska EU-kommissionen presentera en översyn av TEN-T, vilket betyder att det politiska åtagandet är långsiktig och att TEN-T utgör ett relativt fast ramverk för hur EU vill se det transeuropeiska transportsystemet utvecklas under nuvarande decennium.

Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF) är finansieringsverktyget för det transeuropeiska transportnätet. CEF är en del av EU:s programperiod för 2014-2020 och för att kunna söka medfinansiering för en transportsträcka krävs det att sträckan är med i TEN-T-kartorna och att den är identifierad i förordningen som styr finansieringsverktyget.

EU:s samarbete gällande transportpolitik inbegriper transporter på väg, på vatten och i luften. På transportområdet kan EU med hjälp av lagstiftning och finansieringsmöjligheter påverka kommuner, landsting och regioner. Transport och infrastruktur är centralt både inom projektstöd och politisk påverkan.

Inom politisk påverkan är det ytterst viktigt att tidigt få tillgång till information om nya direktiv och förordningar för att ha möjlighet att vara med och påverka. Central Sweden fokuserar framförallt bevakningen kring implementeringen och utvecklingen av det transeuropeiska transportnätet och dess finansieringsverktyg Connecting Europe Facility (CEF) samt översynen av EU:s vitbok för transport och utvecklingen av Europeiska fonden för strategiska investeringar.

Aktuellt

Revidering av EU-direktiv: Mottagningsanordningar i hamn för avlämning av avfall från fartyg

2018-10-31|Kommentarer inaktiverade för Revidering av EU-direktiv: Mottagningsanordningar i hamn för avlämning av avfall från fartyg

Det pågår just nu en revidering av EU-direktivet om mottagningsanordningar i hamn för avlämning av avfall från fartyg. När [...]

Vanguardinitiativet: Pilotprojektet för bioekonomi bjuder in till årsmöte i Bryssel

2018-10-24|Kommentarer inaktiverade för Vanguardinitiativet: Pilotprojektet för bioekonomi bjuder in till årsmöte i Bryssel

2018 års viktigaste event för Vanguards medlemmar i pilotprojektet för bioekonomi äger rum i Bryssel, Belgien den 13 november. [...]

Gränsöverskridande järnvägstransporter i fokus på nordisk konferens

2018-10-17|Kommentarer inaktiverade för Gränsöverskridande järnvägstransporter i fokus på nordisk konferens

Central Sweden deltog den 16 oktober på en konferens om gränsöverskridande järnvägstransporter i den nordiska regionen. Konferensen hölls i [...]

Höstens upplaga av På gång inom EU publicerad

2018-10-05|Kommentarer inaktiverade för Höstens upplaga av På gång inom EU publicerad

I höstens utgåva av Sveriges kommuner och Landstings På gång inom EU kan du bland annat läsa om EU:s [...]

Partnersök: Varaždin län söker samarbetspartners för två projekt inom kulturarv, mattradition och ny teknik

2018-10-01|Kommentarer inaktiverade för Partnersök: Varaždin län söker samarbetspartners för två projekt inom kulturarv, mattradition och ny teknik

Varaždin län, beläget i norra Kroatien, har lanserat två nya projekt där gränsöverskridande samarbete för aktiv turism möter kulturarv [...]

Sista chansen: anmälan till EWRC stänger fredag 28 september

2018-09-26|Kommentarer inaktiverade för Sista chansen: anmälan till EWRC stänger fredag 28 september

Anmälan till den europeiska veckan för regioner och städer (EWRC) är öppen till och med fredag den 28 september. [...]

Pat Cox får förlängt mandat som europeisk koordinator för ScanMed-korridoren

2018-09-19|Kommentarer inaktiverade för Pat Cox får förlängt mandat som europeisk koordinator för ScanMed-korridoren

Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF) har nio utpekade stomnätskorridorer med en europeisk koordinator för respektive korridor, vilka arbetar [...]

Förslag om nytt program för ökat samarbete inom europeisk försvarsindustri

2018-09-18|Kommentarer inaktiverade för Förslag om nytt program för ökat samarbete inom europeisk försvarsindustri

Med endast godkännande från europeiska unionens råd kvar väntas EU:s medlemsstater redan vid årsskiftet kunna ta del av ett [...]

Miljarder till nya EU-projekt inom energi & transport

2018-09-12|Kommentarer inaktiverade för Miljarder till nya EU-projekt inom energi & transport

EU-kommissionen har öppnat flertalet nya utlysningar gällande projekt inom energi och transport. Utlysningarna inom energi fokuserar på smarta städer, [...]

Anmälan till EWRC öppen

2018-07-11|Kommentarer inaktiverade för Anmälan till EWRC öppen

Ta del av mer än 150 seminarium under fyra dagar i Bryssel. Nu har anmälan till den europeiska veckan [...]

Analys av förslaget om långtidsbudgeten och programspecifika förslag

2018-07-06|Kommentarer inaktiverade för Analys av förslaget om långtidsbudgeten och programspecifika förslag

Den 2 maj 2018 presenterade EU-kommissionen sitt budgetförslag för nästkommande programperiod 2021 - 2027. Förslaget innehåller bland annat ett [...]

Ökat fokus på interregional samverkan och smart specialisering i förslaget om ERUF

2018-07-06|Kommentarer inaktiverade för Ökat fokus på interregional samverkan och smart specialisering i förslaget om ERUF

EU-kommissionens förslag om Den europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) efter år 2020 innehåller ett fortsatt och fördjupat fokus på smart [...]

Vatten och föroreningar i fokus på iBSG:s årliga konferens

2018-07-04|Kommentarer inaktiverade för Vatten och föroreningar i fokus på iBSG:s årliga konferens

Nätverket Informal Baltic Sea Group, iBSG, arrangerar den 5 september 2018 en konferens i Europaparlamentet i Bryssel. Konferensens titel [...]

Satsning på transport, energi och digitalisering i nya CEF

2018-07-04|Kommentarer inaktiverade för Satsning på transport, energi och digitalisering i nya CEF

Som Central Sweden tidigare rapporterat om lade EU-kommissionen den 6 juni fram sitt förslag till förordning för Fonden för [...]

Nya energimål i EU till 2030

2018-06-22|Kommentarer inaktiverade för Nya energimål i EU till 2030

Medlemsstaterna och Europaparlamentet har enats om nya högre energi- och klimatmål till 2030, från 27 % för både energieffektivisering [...]

InvestEU: nytt program som samlar lån och garantier

2018-06-20|Kommentarer inaktiverade för InvestEU: nytt program som samlar lån och garantier

38 miljarder euro från långtidsbudgeten för åren 2021 – 2027 föreslås finansiera det nya programmet InvestEU. Huvuddelen i programmet [...]

EU-kommissionen lägger fram tredje och sista mobilitetspaketet

2018-06-19|Kommentarer inaktiverade för EU-kommissionen lägger fram tredje och sista mobilitetspaketet

Den 17 maj 2018 la EU-kommissionen flera policyinitiativ som ämnar uppnå säker, koldioxidsnål och automatiserad rörlighet i Europa och [...]

Fokus på gränsöverskridande investeringar i förslaget om Interreg

2018-06-12|Kommentarer inaktiverade för Fokus på gränsöverskridande investeringar i förslaget om Interreg

Trots ett föreslaget minskat anslag till den totala budgeten för Interreg föreslår EU-kommissionen införandet av två nya Interreg-program i [...]

Stort fokus på globala utmaningar och konkurrenskraft i Horizon Europe

2018-06-12|Kommentarer inaktiverade för Stort fokus på globala utmaningar och konkurrenskraft i Horizon Europe

EU-kommissionen lyfter fram industrins avgörande roll i att möta de globala utmaningarna och föreslår stora satsningar på teknologisk och [...]

ScanMed-korridoren föreslås förlängas i EU kommissionens CEF-förslag

2018-06-06|Kommentarer inaktiverade för ScanMed-korridoren föreslås förlängas i EU kommissionens CEF-förslag

Den 2 maj presenterade EU-kommissionen sitt förslag på ny långtidsbudget för EU, för perioden 2021–2027, och sedan dess har [...]

Höjdpunkter januari – april 2018

2018-06-06|Kommentarer inaktiverade för Höjdpunkter januari – april 2018

I samband med Central Swedens styrelsemöte i Bryssel den 28 maj 2018 tog kontoret fram skriften Höjdpunkter januari - [...]

Film från dialogkonferens i Gävle

2018-06-06|Kommentarer inaktiverade för Film från dialogkonferens i Gävle

I en film producerad i samband med dialogkonferensen om den framtida sammanhållningspolitiken i Gävle den 17 april 2018 presenteras ett [...]

Förslaget om sammanhållningspolitiken efter 2020

2018-05-30|Kommentarer inaktiverade för Förslaget om sammanhållningspolitiken efter 2020

Med förslag om bland annat ett gemensamt ramverk för sju fonder, ett minskat antal tematiska områden, större investeringar i [...]

Nya Ostkustbanan på Brysselbesök

2018-05-30|Kommentarer inaktiverade för Nya Ostkustbanan på Brysselbesök

I slutet av maj besökte Ingela Bendrot, vd för Nya Ostkustbanan Bryssel. På dagordningen stod förlängning av ScanMed-korridoren, EU-kommissionens [...]

Rapport från Central Swedens styrelsemöte den 28 maj

2018-05-30|Kommentarer inaktiverade för Rapport från Central Swedens styrelsemöte den 28 maj

Den 28 maj 2018 sammanträdde Central Swedens styrelse i Bryssel för en heldag med både styrelsemöte och information om [...]

Forsknings- och innovationsmedel föreslås stärkas i nästa långtidsbudget

2018-05-09|Kommentarer inaktiverade för Forsknings- och innovationsmedel föreslås stärkas i nästa långtidsbudget

I EU-kommissionens förslag till ny långtidsbudget får det nya forsknings- och innovationsprogrammet ökade anslag. Programmet föreslås tilldelas 97,9 miljarder [...]

Reportage från TEN-T Days i Ljubljana

2018-05-08|Kommentarer inaktiverade för Reportage från TEN-T Days i Ljubljana

Den 25-27 april gick ”TEN-T Days” av stapeln i Sloveniens huvudstad Ljubljana. TEN-T-dagarna arrangeras av EU-kommissionens generaldirektorat för transport, [...]

Dialogkonferenser om sammanhållningspolitikens framtid

2018-05-03|Kommentarer inaktiverade för Dialogkonferenser om sammanhållningspolitikens framtid

I åtta regionala dialogkonferenser om sammanhållningspolitiken vill Sveriges kommuner och landsting (SKL) tillsammans med regionerna bidra till att öka [...]

EU-kommissionen presenterar förslag om ny långtidsbudget

2018-05-03|Kommentarer inaktiverade för EU-kommissionen presenterar förslag om ny långtidsbudget

Den 2 maj 2018 presenterade EU-kommissionen sitt budgetförslag för nästkommande programperiod 2021 - 2027. Förslaget innehåller bland annat ett [...]

Äntligen! Sverige vill göra Botniska korridoren till en stomnätskorridor

2018-03-21|Kommentarer inaktiverade för Äntligen! Sverige vill göra Botniska korridoren till en stomnätskorridor

Den 21 mars meddelade regeringen att Sverige vill inkludera Botniska korridoren i stomnätskorridoren Scandinavian-Mediterranian. Detta är ett mycket glädjande [...]

EU-kommissionen presenterar halvtidsutvärdering: CEF på rätt väg

2018-03-21|Kommentarer inaktiverade för EU-kommissionen presenterar halvtidsutvärdering: CEF på rätt väg

I februari 2018 presenterade kommissionen halvtidsutvärderingen för infrastrukturprogrammet Connecting Europe Facility (CEF). Kommissionen uppmärksammar såväl investeringsgap och icke-harmoniserade regelverk [...]

CEF, nationell transportplan och stomnätskorridorer på agendan

2018-02-21|Kommentarer inaktiverade för CEF, nationell transportplan och stomnätskorridorer på agendan

Central Sweden deltog under förgående vecka i möten med företrädare för Botniska korridoren, Trafikverket och Näringsdepartementet gällande Nya Ostkustbanans stundande [...]

Samråd kopplade till diskussionen om EU:s nästa fleråriga budgetram nu öppet

2018-01-10|Kommentarer inaktiverade för Samråd kopplade till diskussionen om EU:s nästa fleråriga budgetram nu öppet

Ett flertal samråd kopplade till diskussionen om EU:s nästa fleråriga budgetram har nu öppnats av EU-kommissionen. Genom att ta [...]

Riksrevisionen: Sverige riskerar att missa EU-målen för infrastruktur

2017-11-27|Kommentarer inaktiverade för Riksrevisionen: Sverige riskerar att missa EU-målen för infrastruktur

Riksrevisionen släppte nyligen en rapport som visar att varken regeringen eller Trafikverket har prioriterat EU-perspektivet tillräckligt högt i planeringen av [...]

Intresseanmälan – Organisera en workshop eller ett lokalt event i samband med EU:s Industrivecka

2017-11-27|Kommentarer inaktiverade för Intresseanmälan – Organisera en workshop eller ett lokalt event i samband med EU:s Industrivecka

EU-kommissionen har publicerat två separata utlysningar för intresseanmälningar för att organisera workshops i Bryssel eller lokala event som en del [...]

Kommissionen föreslår 30 % mindre utsläpp från personbilar år 2030

2017-11-24|Kommentarer inaktiverade för Kommissionen föreslår 30 % mindre utsläpp från personbilar år 2030

I november presenterade kommissionen ett nytt åtgärdspaket om ren rörlighet. Paketet kan ses som ett svar på kritiken mot [...]

Ny onlinekurs om EU:s program och finansieringsmöjligheter publicerad

2017-11-23|Kommentarer inaktiverade för Ny onlinekurs om EU:s program och finansieringsmöjligheter publicerad

Som i ett led av sitt arbete med att säkerställa att regionala intressen tillvaratas inom EU, anordnar nu Europeiska regionkommittén [...]

Rapport från transportseminariet i Europaparlamentet om Botniska korridoren publicerad

2017-11-22|Kommentarer inaktiverade för Rapport från transportseminariet i Europaparlamentet om Botniska korridoren publicerad

Central Sweden anordnade den 18 oktober, i samarbete med finska, norska och svenska regionkontor, ett seminarium om den framtida [...]

Kommissionen vill minska växthusgasutsläppen från personbilar

2017-11-13|Kommentarer inaktiverade för Kommissionen vill minska växthusgasutsläppen från personbilar

Kommissionen presenterade i början av november en åtgärder för att minska växthusgasutsläppen från personbilar, samt en handlingsplan för ökad användning [...]

Arbetsprogrammet för Horisont 2020 presenterat

2017-11-07|Kommentarer inaktiverade för Arbetsprogrammet för Horisont 2020 presenterat

Kommissionen har nu publicerat arbetsprogrammet för de sista tre åren av det innevarande ramprogrammet för forskning och innovation, Horisont 2020. [...]

Nationell plan, godsflöden och export på agendan på Logistikdag norr 2017

2017-11-02|Kommentarer inaktiverade för Nationell plan, godsflöden och export på agendan på Logistikdag norr 2017

Infrastrukturminister Tomas Eneroth och Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon var huvudtalare på årets upplaga av Logistikdag Norr. Fokus för dagen låg [...]

JRC lanserar två nya verktyg för regionala myndigheter

2017-10-25|Kommentarer inaktiverade för JRC lanserar två nya verktyg för regionala myndigheter

JRC (Joint Research Centre) har lanserat två nya verktyg för regionala myndigheter. Det första är en handbok ämnad att underlätta [...]

Programmet till ERRIN:s projektutvecklingsvecka presenterat

2017-10-24|Kommentarer inaktiverade för Programmet till ERRIN:s projektutvecklingsvecka presenterat

Agendan för det regionala forsknings- och innovationsnätverket ERRIN:s projektutvecklingsvecka är nu presenterat. I slutet av november kommer över 50 olika [...]

Välbesökt transportseminarium i Europaparlamentet: Botniska korridoren

2017-10-23|Kommentarer inaktiverade för Välbesökt transportseminarium i Europaparlamentet: Botniska korridoren

Central Sweden anordnade den 18 oktober, i samarbete med finska, norska och svenska regionkontor, ett seminarium om den framtida [...]

Höstens nummer av På gång inom EU ute

2017-10-17|Kommentarer inaktiverade för Höstens nummer av På gång inom EU ute

Nu har Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) skrift På gång inom EU kommit. I skriften presenterar SKL vilka EU-frågor förbundet kommer att arbeta [...]

Horisont 2020 – Kommissionen bjuder in till infodag om transport

2017-10-17|Kommentarer inaktiverade för Horisont 2020 – Kommissionen bjuder in till infodag om transport

Registreringen till Kommissionens infodag om transport är nu öppen. Den 13 december anordnas seminarium och brokerage-event kring kommande utlysningar inom [...]

Sjunde sammanhållningsrapporten publicerad

2017-10-16|Kommentarer inaktiverade för Sjunde sammanhållningsrapporten publicerad

Den sjunde sammanhållningsrapporten offentliggjordes under den Europeiska veckan för regioner och städer i Bryssel den 9 oktober. Rapporten visar att [...]

TRIMIS – Ett nytt verktyg för att analysera transportinnovationer

2017-10-09|Kommentarer inaktiverade för TRIMIS – Ett nytt verktyg för att analysera transportinnovationer

Kommissionen har lanserat en databas kallad TRIMIS som ska hjälpa forskare och beslutsfattare att identifiera de mest effektiva innovationerna inom [...]

ERRIN anordnar temavecka för projektutveckling – registreringen öppen

2017-10-03|Kommentarer inaktiverade för ERRIN anordnar temavecka för projektutveckling – registreringen öppen

Det regionala forsknings- och innovationsnätverket ERRIN har öppnat deltagarregistreringen för sin projektutvecklings-vecka med särskilt fokus på kommande utlysningar inom [...]

Europa på väg – Konkurrenskraftig, ren och sammankopplad rörlighet

2017-10-02|Kommentarer inaktiverade för Europa på väg – Konkurrenskraftig, ren och sammankopplad rörlighet

Åtgärdspaketet ’Europa på väg’ ska möjliggöra en konkurrenskraftig, ren och sammankopplad rörlighet i Europa. Paketet presenterades i maj med målsättningen [...]

EFSI förstärks och förlängs till 2020

2017-09-20|Kommentarer inaktiverade för EFSI förstärks och förlängs till 2020

Europeiska Fonden för Strategiska Investeringars (EFSI) varaktighet förlängs till 2020. Fonden förstärks också resursmässigt och väntas frigöra 500 miljarder euro [...]

Synpunkter på COSME

2017-08-30|Kommentarer inaktiverade för Synpunkter på COSME

Region Dalarna, Region Värmland, Region Östergötland och Region Örebro län har antagit ett gemensamt positionspapper som svar på halvtidsutvärderingen [...]

Meddelande om smart specialisering

2017-07-19|Kommentarer inaktiverade för Meddelande om smart specialisering

Insatser för att stötta det fortsatta arbetet med smart specialisering inom fyra övergripande områden, är grunden i Europeiska kommissionens [...]

Lab, Fab, App – rekommendationer inför kommande ramprogram

2017-07-12|Kommentarer inaktiverade för Lab, Fab, App – rekommendationer inför kommande ramprogram

Social inkludering, fokus på genomslag, och synergier med strukturfonderna är några av de rekommendationer som högnivågruppen med uppdraget att ta [...]

Diskussionsunderlag om framtiden för EU:s finanser

2017-06-28|Kommentarer inaktiverade för Diskussionsunderlag om framtiden för EU:s finanser

Fem scenarier om framtiden för EU:s finanser presenteras i det sista av fem diskussionsunderlag som EU-kommissionen har publicerat kopplat till [...]

EU:s framtida sammanhållningspolitik, smart specialisering och transnationellt samarbete på agendan

2017-06-01|Kommentarer inaktiverade för EU:s framtida sammanhållningspolitik, smart specialisering och transnationellt samarbete på agendan

Den 30 maj arrangerade nätverket informal Baltic Sea Group (iBSG) ett seminarium på temat ”Sammanhållningspolitiken i Östersjöregionen - nya [...]

Resultat från samrådet om halvtidsöversynen av Horisont 2020

2017-05-16|Kommentarer inaktiverade för Resultat från samrådet om halvtidsöversynen av Horisont 2020

Nyligen presenterade EU-kommissionen resultaten från samrådet gällande halvtidsutvärderingen av Horisont 2020 som var öppet mellan oktober 2016 till januari 2017. [...]

Delta i Intelligent Transport Systems European Congress 19 – 21 juni 2017

2017-04-13|Kommentarer inaktiverade för Delta i Intelligent Transport Systems European Congress 19 – 21 juni 2017

Ta del av den senaste utvecklingen inom Intelligent Transport Systems (ITS) genom att delta i ITS European Congress. Under konferensen [...]

Lyckad konferens om framtida sammanhållningspolitiken

2017-04-12|Kommentarer inaktiverade för Lyckad konferens om framtida sammanhållningspolitiken

Den 7 april arrangerade Central Sweden tillsammans med Intresseföreningen Bergslaget, Region Dalarna, Region Gävleborg samt Region Örebro län Europaforum 2017 [...]

Utvärdering av förhandsvillkoren inom sammanhållningspolitiken 2014 – 2020

2017-04-10|Kommentarer inaktiverade för Utvärdering av förhandsvillkoren inom sammanhållningspolitiken 2014 – 2020

EU-kommissionen har gjort en utvärdering av hur förhandsvillkoren har påverkat investeringar runtom i EU och visar bland annat på att [...]

Norra Mellansveriges synpunkter på S3 uppmärksammades på hearing

2017-03-08|Kommentarer inaktiverade för Norra Mellansveriges synpunkter på S3 uppmärksammades på hearing

Ett integrerat genusperspektiv i S3-arbetet, nya metoder för att mäta och demonstrera resultaten av S3, samt vikten av att både [...]

SKL:s prioriterade EU-frågor 2017

2017-01-20|Kommentarer inaktiverade för SKL:s prioriterade EU-frågor 2017

En kraftfull och utvecklad sammanhållningspolitik efter 2020, respekt för det kommunala och regionala perspektivet vid beslut på EU-nivå om energieffektivisering [...]