Transport och infrastruktur 2019-09-04T14:44:58+01:00

Transport och infrastruktur

Inom ramen för bevakningsområdet transport och infrastruktur fokuserar Central Sweden framförallt på implementeringen och förverkligandet av det transeuropeiska transportnätverket och möjligheter till finansiering.

Den första januari 2014 trädde den nya förordningen för det transeuropeiska transportsystemet (TEN-T) i kraft. TEN-T fastställer EU:s politiska åtagande om ett sammanhållet europeiskt transportsystem utan flaskhalsar, som möjliggör ett effektivt fungerande av EU:s inre marknad. År 2023 ska EU-kommissionen presentera en översyn av TEN-T, vilket betyder att det politiska åtagandet är långsiktig och att TEN-T utgör ett relativt fast ramverk för hur EU vill se det transeuropeiska transportsystemet utvecklas under nuvarande decennium.

Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF) är finansieringsverktyget för det transeuropeiska transportnätet. CEF är en del av EU:s programperiod för 2014-2020 och för att kunna söka medfinansiering för en transportsträcka krävs det att sträckan är med i TEN-T-kartorna och att den är identifierad i förordningen som styr finansieringsverktyget.

EU:s samarbete gällande transportpolitik inbegriper transporter på väg, på vatten och i luften. På transportområdet kan EU med hjälp av lagstiftning och finansieringsmöjligheter påverka kommuner, landsting och regioner. Transport och infrastruktur är centralt både inom projektstöd och politisk påverkan.

Inom politisk påverkan är det ytterst viktigt att tidigt få tillgång till information om nya direktiv och förordningar för att ha möjlighet att vara med och påverka. Central Sweden fokuserar framförallt bevakningen kring implementeringen och utvecklingen av det transeuropeiska transportnätet och dess finansieringsverktyg Connecting Europe Facility (CEF) samt översynen av EU:s vitbok för transport och utvecklingen av Europeiska fonden för strategiska investeringar.

Aktuellt

Omställning och verkställighet i fokus på Logistikdag Norr

2019-11-12|Kommentarer inaktiverade för Omställning och verkställighet i fokus på Logistikdag Norr

Den 7 november närvarade Central Sweden Logistikdag Norr i Luleå, som arrangeras av Botniska korridoren, Norrbottens Handelskammare och Sveriges [...]

Europaforum 2019 om smart specialisering i Gävle den 22 november

2019-11-11|Kommentarer inaktiverade för Europaforum 2019 om smart specialisering i Gävle den 22 november

Den 22 november arrangerar Central Sweden tillsammans med Intresseföreningen Bergslaget, Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Örebro län och Region [...]

Hallsberg och Degerfors får EU-bidrag för offentligt Wi-Fi

2019-11-07|Kommentarer inaktiverade för Hallsberg och Degerfors får EU-bidrag för offentligt Wi-Fi

Genom EU-initiativet WiFi4EU kommer kommunerna Hallsberg och Degerfors att erhålla 15 000 euro var för att bygga ut möjligheterna [...]

Studie om genomförandet av smart specialisering i Sverige

2019-11-06|Kommentarer inaktiverade för Studie om genomförandet av smart specialisering i Sverige

I en rapport om genomförandet av smart specialisering i Sverige, framtagen på uppdrag av EU-kommissionens generaldirektorat för stads- och [...]

Rekommendationer om nya europeiska strategiska värdekedjor

2019-11-06|Kommentarer inaktiverade för Rekommendationer om nya europeiska strategiska värdekedjor

Den 5 november publicerade kommissionen rekommendationer för prioriteringar inom de europeiska strategiska värdekedjorna. Bakgrunden till rekommendationerna är det meddelandet [...]

Samråd öppnat om de europeiska godskorridorerna

2019-11-06|Kommentarer inaktiverade för Samråd öppnat om de europeiska godskorridorerna

En utvärdering  har öppnats av EU-kommissionen. Utvärderingen ämnar samla in synpunkter om godskorridorerna och huruvida kvalitén har förbättrats för [...]

Ny utlysning för finansiering inom CEF

2019-10-23|Kommentarer inaktiverade för Ny utlysning för finansiering inom CEF

INEA har publicerat en ny ansökningsomgång inom ramen för Fonden för ett sammanlänkat Europa, CEF 2019 MAP. Projekt som [...]

Fortfarande oklarheter i den tillträdande kommissionens uppställning

2019-10-11|Kommentarer inaktiverade för Fortfarande oklarheter i den tillträdande kommissionens uppställning

Den 10 oktober meddelade EU-kommissionens tillträdande ordförande Ursula von der Leyen i ett pressmeddelande att tre av de 26 [...]

Europaparlamentet har formerat sig för den nya mandatperioden

2019-10-09|Kommentarer inaktiverade för Europaparlamentet har formerat sig för den nya mandatperioden

Europaparlamentets nya ledamöter har nu påbörjat sitt arbete i sina respektive utskott för att forma EU-politiken under mandatperioden 2019–2024. [...]

Gävle hamn tilldelas EU-medel för ny elektrifierad järnväg

2019-10-02|Kommentarer inaktiverade för Gävle hamn tilldelas EU-medel för ny elektrifierad järnväg

Gävle hamn tilldelas 5,6 miljoner euro från Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF) för att bland annat elektrifiera järnvägen [...]

Moradelegation i Bryssel för att diskutera Mora flygplats

2019-09-18|Kommentarer inaktiverade för Moradelegation i Bryssel för att diskutera Mora flygplats

Mora kommuns kommunalråd Anna Hed, oppositionsråd Lennart Sohlberg, AB Dalaflygets VD Anders Mjöberg samt en representant för näringslivet i [...]

Arbetsbeskrivningar för den tillträdande kommissionen

2019-09-18|Kommentarer inaktiverade för Arbetsbeskrivningar för den tillträdande kommissionen

Kommissionens tillträdande ordförande Ursula von der Leyen presenterade den 10 september 2019 sina föreslagna kommissionärer och deras respektive portföljer. En ny miljöpolitik [...]

Ursula von der Leyen presenterar den nya kommissionen

2019-09-11|Kommentarer inaktiverade för Ursula von der Leyen presenterar den nya kommissionen

Den 10 september höll EU-kommissionens tillträdande ordförande en presskonferens där det tillkännagavs vilka portföljer de nominerade kommissionärerna föreslås ansvara [...]

Politiska riktlinjer för EU-kommissionens tillträdande ordförande

2019-09-10|Kommentarer inaktiverade för Politiska riktlinjer för EU-kommissionens tillträdande ordförande

Den tillträdande kommissionsordföranden Ursula von der Leyen presenterade i juli 2019 ett förslag om politiska riktlinjer för nästa europeiska [...]

Vi på Central Sweden önskar alla en avkopplande och fin sommar!

2019-07-19|Kommentarer inaktiverade för Vi på Central Sweden önskar alla en avkopplande och fin sommar!

Central Sweden har sommarstängt från den 22 juli fram till 15 augusti. Sedan startar vi hösten med arbete från [...]

Finland tar över ordförandeklubban i Ministerrådet

2019-07-10|Kommentarer inaktiverade för Finland tar över ordförandeklubban i Ministerrådet

Den 1 juli 2019 tog Finland över ordförandeskapet i Ministerrådet efter Rumänien och kommer inneha ordförandeskapet fram till årsskiftet. [...]

EU:s nya strategiska agenda för 2019-2024

2019-07-10|Kommentarer inaktiverade för EU:s nya strategiska agenda för 2019-2024

Den 20 juni antogs EU:s nya strategiska agenda för perioden 2019–2024 av Europeiska rådet som består av medlemsländernas stats-och [...]

Ledare för EU:s toppjobb klara och rådet har utsett sin kandidat till ordförande för EU-kommissionen

2019-07-10|Kommentarer inaktiverade för Ledare för EU:s toppjobb klara och rådet har utsett sin kandidat till ordförande för EU-kommissionen

Efter långa förhandlingar kom rådet under senaste toppmötet i Bryssel överens om vilka som medlemsländerna utser till toppjobben i [...]

Samrådet kring den strategiska planeringen för Horisont Europa öppnat

2019-07-10|Kommentarer inaktiverade för Samrådet kring den strategiska planeringen för Horisont Europa öppnat

EU-kommissionen har lanserat ett samråd kring den strategiska planeringen för Horisont Europa. Samrådet stänger den 8 september 2019. Även [...]

Nu har anmälan till europeiska veckan för städer och regioner 2019 öppnats!

2019-07-09|Kommentarer inaktiverade för Nu har anmälan till europeiska veckan för städer och regioner 2019 öppnats!

Ta del av mer än 150 seminarium under fyra dagar i Bryssel. Nu har anmälan till den europeiska veckan [...]

EU-kommisionär Cretu lämnar men förhandlingarna om sammanhållningspolitiken fortsätter

2019-07-05|Kommentarer inaktiverade för EU-kommisionär Cretu lämnar men förhandlingarna om sammanhållningspolitiken fortsätter

Slutet på juni och början på juli har varit en händelserik period i EU, ur många aspekter. Central Sweden [...]

Region Skåne ny ordförande för Vanguardinitiativet

2019-06-19|Kommentarer inaktiverade för Region Skåne ny ordförande för Vanguardinitiativet

Under Vanguardinitiativets årliga direktörsmöte, som samlar direktörer med ansvar för forskning och innovation från Vanguardinitiativets drygt 30 medlemsregioner, valdes [...]

Anmälan till de europeiska forsknings- och innovationsdagarna öppen!

2019-06-12|Kommentarer inaktiverade för Anmälan till de europeiska forsknings- och innovationsdagarna öppen!

Den 24 – 26 september anordnas de europeiska forsknings- och innovationsdagarna i Bryssel. Syftet med eventet är att föra [...]

Solenergi i fokus när Ylva Gullberg från Region Örebro Län var på korttidstjänstgöring i Bryssel

2019-06-12|Kommentarer inaktiverade för Solenergi i fokus när Ylva Gullberg från Region Örebro Län var på korttidstjänstgöring i Bryssel

Första veckan i juni genomförde Ylva Gullberg, utvecklingsledare för energifrågor från Region Örebro Län, en korttidstjänstgöring på Central Swedens [...]

Regionala skillnader i fokus i kommissionens landspecifika rekommendationer till Sverige

2019-06-06|Kommentarer inaktiverade för Regionala skillnader i fokus i kommissionens landspecifika rekommendationer till Sverige

I enlighet med processen för den europeiska planeringsterminen presenterade kommissionen den 5 juni 2019 de landspecifika rekommendationerna baserade på [...]

Samråd om Transeuropeiska transportnätet är nu öppet

2019-05-06|Kommentarer inaktiverade för Samråd om Transeuropeiska transportnätet är nu öppet

EU-kommissionen har öppnat ett samråd om det Transeuropeiska transportnätet (TEN-T), för att få in synpunkter från olika aktörer kring [...]

Region Örebro läns handlingsplan för drönare uppmärksammades i Bryssel

2019-04-17|Kommentarer inaktiverade för Region Örebro läns handlingsplan för drönare uppmärksammades i Bryssel

På eventet ”Nya innovativa tjänster baserat på ny teknologi kopplat till drönare” deltog Fredrik Idevall, Enhetschef Samhällsplanering och infrastruktur, [...]

Stort intresse för Interreg Europa konferens i Bryssel

2019-04-17|Kommentarer inaktiverade för Stort intresse för Interreg Europa konferens i Bryssel

Mellan den 9-11 april 2019 arrangerade Interreg Europa en stor konferens i Bryssel under namnet ”Let’s cooperate!”. Cirka 500 [...]

Sverige i topp i EU Transport Scoreboard

2019-04-08|Kommentarer inaktiverade för Sverige i topp i EU Transport Scoreboard

Sverige är bäst av samtliga EU:s länder i EU:s Transport Scoreboard! Enligt EU-kommissionens utvärdering presterar Sverige i topp gällande [...]

Rådet och Europaparlamentet har nått en överenskommelse om framtida CEF

2019-03-27|Kommentarer inaktiverade för Rådet och Europaparlamentet har nått en överenskommelse om framtida CEF

Förhandlingarna om CEF under programperioden 2021–2027 fortsätter. I transportområdet kommer utvecklingen och moderniseringen av Europas tåg- och vägnät fortsatt [...]

Nya regler för grönare, mer uppkopplad och en mer automatiserad mobilitet

2019-03-20|Kommentarer inaktiverade för Nya regler för grönare, mer uppkopplad och en mer automatiserad mobilitet

EU-kommissionen har antagit nya regler för C-ITS för att utveckla grön, uppkopplad och automatiserad transport i Europa. Tekniken möjliggör [...]

Sveriges landrapport 2019: Transport, Energi och Miljö

2019-03-13|Kommentarer inaktiverade för Sveriges landrapport 2019: Transport, Energi och Miljö

Landrapporten för Sverige 2019 innehåller bland annat rapporter inom områdena transport, energi och miljö. Inom de här områdena beskrivs [...]

Utvärdering av europeiska godskorridorer

2019-03-06|Kommentarer inaktiverade för Utvärdering av europeiska godskorridorer

En utvärdering om de europeiska godskorridorerna för järnväg (Rail Freight Corridors, RFC) har öppnats av EU-kommissionen. Utvärderingen ämnar samla [...]

Rapport: nya förutsättningar för regional utveckling

2019-02-27|Kommentarer inaktiverade för Rapport: nya förutsättningar för regional utveckling

I en rapport sammanställd av forsknings- och innovationsnätverket för de svenska stads- och regionkontoren i Bryssel presenteras ett antal [...]

Reglering av koldioxidutsläpp från lastbilar

2019-02-27|Kommentarer inaktiverade för Reglering av koldioxidutsläpp från lastbilar

En överenskommelse om nya lagar för lastbilsutsläpp har slutits av Europaparlamentet och det rumänska ordförandeskapet i rådet. Koldioxidutsläppen ska [...]

Utvärdering av EU-direktiv om utbyggnad av infrastruktur för alternativa bränslen

2019-02-27|Kommentarer inaktiverade för Utvärdering av EU-direktiv om utbyggnad av infrastruktur för alternativa bränslen

En utvärdering av EU-direktivet om utbyggnad av infrastruktur för alternativa bränslen har öppnats av EU-kommissionen. Utvärderingen ämnar samla in [...]

Självkörande fordon snart en del av EU:s fordonsmarknad

2019-02-13|Kommentarer inaktiverade för Självkörande fordon snart en del av EU:s fordonsmarknad

Snart är självkörande fordon en självklar del av EU:s fordonsmarknad. Fordonen har stor potential att öka trafiksäkerheten i Europa, [...]

Utvärdering av EU:s transportpolitik 2011–2018

2019-02-11|Kommentarer inaktiverade för Utvärdering av EU:s transportpolitik 2011–2018

En utvärdering av EU:s vitbok om transporter från 2011 har nu öppnats av EU-kommissionen. Utvärderingen ämnar samla in synpunkter [...]

Säker och hållbar mobilitet i Bryssel

2019-01-30|Kommentarer inaktiverade för Säker och hållbar mobilitet i Bryssel

Den 23 januari arrangerades ett kick-off möte för ett nytt partnerskap inom de tematiska smart specialiseringsplattformarna (S3P) inom området [...]

Undersökning gällande regionala och lokala myndigheters arbete med FN:s globala hållbarhetsmål

2019-01-29|Kommentarer inaktiverade för Undersökning gällande regionala och lokala myndigheters arbete med FN:s globala hållbarhetsmål

Europeiska regionkommittén bjuder in till att delta i en undersökning gällande regionala och lokala myndigheters arbete med genomförandet av [...]

Vårens upplaga av På gång inom EU publicerad

2019-01-16|Kommentarer inaktiverade för Vårens upplaga av På gång inom EU publicerad

På gång inom EU för våren 2019 är publicerad av Sveriges Kommuner och Landsting. Prioriterade frågor under 2019 är [...]

Nya ostkustbanan presenterar sitt team

2019-01-14|Kommentarer inaktiverade för Nya ostkustbanan presenterar sitt team

Under senhösten 2018 publicerades ett antal personliga intervjuer med  teamet bakom Nya Ostkustbanan. En av dessa personer är Eva [...]

EU-kommissionen släpper preliminära resultat från studie om transportrelaterade kostnader

2019-01-09|Kommentarer inaktiverade för EU-kommissionen släpper preliminära resultat från studie om transportrelaterade kostnader

Preliminära resultat från en studie med fokus på transportinfrastrukturkostnader samt transporters negativa påverkan på miljö, hälsa, luftkvalitet och klimat, [...]

Webbsänd informationsdag om 2019 års CEF-utlysning för transport

2019-01-09|Kommentarer inaktiverade för Webbsänd informationsdag om 2019 års CEF-utlysning för transport

Den 17 januari 2019 anordnas en webbsänd informationsdag gällande CEF:s projektutlysning för transport 2019. Registrera dig för att ta [...]

Ministerrådets 18-månadersprogram publicerat

2018-12-19|Kommentarer inaktiverade för Ministerrådets 18-månadersprogram publicerat

De tre kommande ordförandeskapen i ministerrådet; Rumänien, Finland och Kroatien, har offentliggjort sitt 18-månadersprogram inför perioden 1 januari 2019 [...]

FN:s klimatkonferens i Katowice: EU tar en ledande roll i arbetet för klimatomställningen

2018-12-19|Kommentarer inaktiverade för FN:s klimatkonferens i Katowice: EU tar en ledande roll i arbetet för klimatomställningen

Den 15 december avslutades förhandlingarna på FN:s 24:e klimatkonferens (COP24) i Katowice, Polen. Klimatkonferensen förde samman representanter för de [...]

Vad gör EU för dig?

2018-12-14|Kommentarer inaktiverade för Vad gör EU för dig?

Som en del av Europaparlamentets kampanj Den här gången röstar jag, som syftar till att öka valdeltagandet i Europaparlamentsvalet [...]

Var med och påverka tematiken för EWRC 2019

2018-12-13|Kommentarer inaktiverade för Var med och påverka tematiken för EWRC 2019

Den europeiska veckan för regioner och städer, EWRC, anordnas den 7–10 oktober 2019. Det går från och med nu [...]

Vad blir prioriteringarna för smart specialisering efter 2020?

2018-12-12|Kommentarer inaktiverade för Vad blir prioriteringarna för smart specialisering efter 2020?

Den 27 – 28 november 2018 anordnade EU-kommissionen en stor konferens för samtliga partnerskap inom de tre tematiska S3-plattformarna [...]

Fokus på flaskhalsar och bullerbekämpning i CEF Transport 2019

2018-12-12|Kommentarer inaktiverade för Fokus på flaskhalsar och bullerbekämpning i CEF Transport 2019

EU-kommissionen har publicerat ansökningsomgången för CEF Transport 2019. Ansökan är öppen från och med den 8 januari 2019 till [...]

Registrering till EU Industry Day 2019 är nu öppen

2018-12-05|Kommentarer inaktiverade för Registrering till EU Industry Day 2019 är nu öppen

Den tredje upplagan av EU-kommissionens konferens EU Industry Day kommer att hållas den 5–6 februari 2019 och har nu [...]

Guide för teknisk assistans och information om pågående bredbandsprojekt och program

2018-12-04|Kommentarer inaktiverade för Guide för teknisk assistans och information om pågående bredbandsprojekt och program

EU-kommissionen har publicerat en ny guide för offentliga aktörer inom EU som är tänkt att ge tekniskt stöd och [...]

Event i Europaparlamentet om EU:s framtida transportpolitik

2018-11-26|Kommentarer inaktiverade för Event i Europaparlamentet om EU:s framtida transportpolitik

Tisdagen den 20 november arrangerade Transportföretagen ett event om EU:s framtida transportpolitik med ett flertal intressanta talare inbjudna. För [...]

Välbesökt konferens om EU-kommissionens innovations- och forskningsprogram Horisont Europa med fokus på klustret för klimat, energi och mobilitet

2018-11-20|Kommentarer inaktiverade för Välbesökt konferens om EU-kommissionens innovations- och forskningsprogram Horisont Europa med fokus på klustret för klimat, energi och mobilitet

Den 13 november bjöd nätverket ERRIN (European Regions Research and Innovation Network), tillsammans med EU-kommissionens generaldirektorat (DG RTD) för [...]

Revidering av EU-direktiv: Mottagningsanordningar i hamn för avlämning av avfall från fartyg

2018-10-31|Kommentarer inaktiverade för Revidering av EU-direktiv: Mottagningsanordningar i hamn för avlämning av avfall från fartyg

Det pågår just nu en revidering av EU-direktivet om mottagningsanordningar i hamn för avlämning av avfall från fartyg. När [...]

Vanguardinitiativet: Pilotprojektet för bioekonomi bjuder in till årsmöte i Bryssel

2018-10-24|Kommentarer inaktiverade för Vanguardinitiativet: Pilotprojektet för bioekonomi bjuder in till årsmöte i Bryssel

2018 års viktigaste event för Vanguards medlemmar i pilotprojektet för bioekonomi äger rum i Bryssel, Belgien den 13 november. [...]

Gränsöverskridande järnvägstransporter i fokus på nordisk konferens

2018-10-17|Kommentarer inaktiverade för Gränsöverskridande järnvägstransporter i fokus på nordisk konferens

Central Sweden deltog den 16 oktober på en konferens om gränsöverskridande järnvägstransporter i den nordiska regionen. Konferensen hölls i [...]

Höstens upplaga av På gång inom EU publicerad

2018-10-05|Kommentarer inaktiverade för Höstens upplaga av På gång inom EU publicerad

I höstens utgåva av Sveriges kommuner och Landstings På gång inom EU kan du bland annat läsa om EU:s [...]

Partnersök: Varaždin län söker samarbetspartners för två projekt inom kulturarv, mattradition och ny teknik

2018-10-01|Kommentarer inaktiverade för Partnersök: Varaždin län söker samarbetspartners för två projekt inom kulturarv, mattradition och ny teknik

Varaždin län, beläget i norra Kroatien, har lanserat två nya projekt där gränsöverskridande samarbete för aktiv turism möter kulturarv [...]

Sista chansen: anmälan till EWRC stänger fredag 28 september

2018-09-26|Kommentarer inaktiverade för Sista chansen: anmälan till EWRC stänger fredag 28 september

Anmälan till den europeiska veckan för regioner och städer (EWRC) är öppen till och med fredag den 28 september. [...]

Pat Cox får förlängt mandat som europeisk koordinator för ScanMed-korridoren

2018-09-19|Kommentarer inaktiverade för Pat Cox får förlängt mandat som europeisk koordinator för ScanMed-korridoren

Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF) har nio utpekade stomnätskorridorer med en europeisk koordinator för respektive korridor, vilka arbetar [...]

Förslag om nytt program för ökat samarbete inom europeisk försvarsindustri

2018-09-18|Kommentarer inaktiverade för Förslag om nytt program för ökat samarbete inom europeisk försvarsindustri

Med endast godkännande från europeiska unionens råd kvar väntas EU:s medlemsstater redan vid årsskiftet kunna ta del av ett [...]

Anmälan till EWRC öppen

2018-07-11|Kommentarer inaktiverade för Anmälan till EWRC öppen

Ta del av mer än 150 seminarium under fyra dagar i Bryssel. Nu har anmälan till den europeiska veckan [...]

Analys av förslaget om långtidsbudgeten och programspecifika förslag

2018-07-06|Kommentarer inaktiverade för Analys av förslaget om långtidsbudgeten och programspecifika förslag

Den 2 maj 2018 presenterade EU-kommissionen sitt budgetförslag för nästkommande programperiod 2021 - 2027. Förslaget innehåller bland annat ett [...]

Ökat fokus på interregional samverkan och smart specialisering i förslaget om ERUF

2018-07-06|Kommentarer inaktiverade för Ökat fokus på interregional samverkan och smart specialisering i förslaget om ERUF

EU-kommissionens förslag om Den europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) efter år 2020 innehåller ett fortsatt och fördjupat fokus på smart [...]

Vatten och föroreningar i fokus på iBSG:s årliga konferens

2018-07-04|Kommentarer inaktiverade för Vatten och föroreningar i fokus på iBSG:s årliga konferens

Nätverket Informal Baltic Sea Group, iBSG, arrangerar den 5 september 2018 en konferens i Europaparlamentet i Bryssel. Konferensens titel [...]

Satsning på transport, energi och digitalisering i nya CEF

2018-07-04|Kommentarer inaktiverade för Satsning på transport, energi och digitalisering i nya CEF

Som Central Sweden tidigare rapporterat om lade EU-kommissionen den 6 juni fram sitt förslag till förordning för Fonden för [...]

Nya energimål i EU till 2030

2018-06-22|Kommentarer inaktiverade för Nya energimål i EU till 2030

Medlemsstaterna och Europaparlamentet har enats om nya högre energi- och klimatmål till 2030, från 27 % för både energieffektivisering [...]

InvestEU: nytt program som samlar lån och garantier

2018-06-20|Kommentarer inaktiverade för InvestEU: nytt program som samlar lån och garantier

38 miljarder euro från långtidsbudgeten för åren 2021 – 2027 föreslås finansiera det nya programmet InvestEU. Huvuddelen i programmet [...]

EU-kommissionen lägger fram tredje och sista mobilitetspaketet

2018-06-19|Kommentarer inaktiverade för EU-kommissionen lägger fram tredje och sista mobilitetspaketet

Den 17 maj 2018 la EU-kommissionen flera policyinitiativ som ämnar uppnå säker, koldioxidsnål och automatiserad rörlighet i Europa och [...]

Fokus på gränsöverskridande investeringar i förslaget om Interreg

2018-06-12|Kommentarer inaktiverade för Fokus på gränsöverskridande investeringar i förslaget om Interreg

Trots ett föreslaget minskat anslag till den totala budgeten för Interreg föreslår EU-kommissionen införandet av två nya Interreg-program i [...]

Stort fokus på globala utmaningar och konkurrenskraft i Horisont Europa

2018-06-12|Kommentarer inaktiverade för Stort fokus på globala utmaningar och konkurrenskraft i Horisont Europa

EU-kommissionen lyfter fram industrins avgörande roll i att möta de globala utmaningarna och föreslår stora satsningar på teknologisk och [...]

ScanMed-korridoren föreslås förlängas i EU kommissionens CEF-förslag

2018-06-06|Kommentarer inaktiverade för ScanMed-korridoren föreslås förlängas i EU kommissionens CEF-förslag

Den 2 maj presenterade EU-kommissionen sitt förslag på ny långtidsbudget för EU, för perioden 2021–2027, och sedan dess har [...]

Höjdpunkter januari – april 2018

2018-06-06|Kommentarer inaktiverade för Höjdpunkter januari – april 2018

I samband med Central Swedens styrelsemöte i Bryssel den 28 maj 2018 tog kontoret fram skriften Höjdpunkter januari - [...]

Film från dialogkonferens i Gävle

2018-06-06|Kommentarer inaktiverade för Film från dialogkonferens i Gävle

I en film producerad i samband med dialogkonferensen om den framtida sammanhållningspolitiken i Gävle den 17 april 2018 presenteras ett [...]

Förslaget om sammanhållningspolitiken efter 2020

2018-05-30|Kommentarer inaktiverade för Förslaget om sammanhållningspolitiken efter 2020

Med förslag om bland annat ett gemensamt ramverk för sju fonder, ett minskat antal tematiska områden, större investeringar i [...]

Nya Ostkustbanan på Brysselbesök

2018-05-30|Kommentarer inaktiverade för Nya Ostkustbanan på Brysselbesök

I slutet av maj besökte Ingela Bendrot, vd för Nya Ostkustbanan Bryssel. På dagordningen stod förlängning av ScanMed-korridoren, EU-kommissionens [...]

Rapport från Central Swedens styrelsemöte den 28 maj

2018-05-30|Kommentarer inaktiverade för Rapport från Central Swedens styrelsemöte den 28 maj

Den 28 maj 2018 sammanträdde Central Swedens styrelse i Bryssel för en heldag med både styrelsemöte och information om [...]

Forsknings- och innovationsmedel föreslås stärkas i nästa långtidsbudget

2018-05-09|Kommentarer inaktiverade för Forsknings- och innovationsmedel föreslås stärkas i nästa långtidsbudget

I EU-kommissionens förslag till ny långtidsbudget får det nya forsknings- och innovationsprogrammet ökade anslag. Programmet föreslås tilldelas 97,9 miljarder [...]

Reportage från TEN-T Days i Ljubljana

2018-05-08|Kommentarer inaktiverade för Reportage från TEN-T Days i Ljubljana

Den 25-27 april gick ”TEN-T Days” av stapeln i Sloveniens huvudstad Ljubljana. TEN-T-dagarna arrangeras av EU-kommissionens generaldirektorat för transport, [...]

Dialogkonferenser om sammanhållningspolitikens framtid

2018-05-03|Kommentarer inaktiverade för Dialogkonferenser om sammanhållningspolitikens framtid

I åtta regionala dialogkonferenser om sammanhållningspolitiken vill Sveriges kommuner och landsting (SKL) tillsammans med regionerna bidra till att öka [...]

EU-kommissionen presenterar förslag om ny långtidsbudget

2018-05-03|Kommentarer inaktiverade för EU-kommissionen presenterar förslag om ny långtidsbudget

Den 2 maj 2018 presenterade EU-kommissionen sitt budgetförslag för nästkommande programperiod 2021 - 2027. Förslaget innehåller bland annat ett [...]

Äntligen! Sverige vill göra Botniska korridoren till en stomnätskorridor

2018-03-21|Kommentarer inaktiverade för Äntligen! Sverige vill göra Botniska korridoren till en stomnätskorridor

Den 21 mars meddelade regeringen att Sverige vill inkludera Botniska korridoren i stomnätskorridoren Scandinavian-Mediterranian. Detta är ett mycket glädjande [...]

CEF, nationell transportplan och stomnätskorridorer på agendan

2018-02-21|Kommentarer inaktiverade för CEF, nationell transportplan och stomnätskorridorer på agendan

Central Sweden deltog under förgående vecka i möten med företrädare för Botniska korridoren, Trafikverket och Näringsdepartementet gällande Nya Ostkustbanans stundande [...]

Samråd kopplade till diskussionen om EU:s nästa fleråriga budgetram nu öppet

2018-01-10|Kommentarer inaktiverade för Samråd kopplade till diskussionen om EU:s nästa fleråriga budgetram nu öppet

Ett flertal samråd kopplade till diskussionen om EU:s nästa fleråriga budgetram har nu öppnats av EU-kommissionen. Genom att ta [...]

Riksrevisionen: Sverige riskerar att missa EU-målen för infrastruktur

2017-11-27|Kommentarer inaktiverade för Riksrevisionen: Sverige riskerar att missa EU-målen för infrastruktur

Riksrevisionen släppte nyligen en rapport som visar att varken regeringen eller Trafikverket har prioriterat EU-perspektivet tillräckligt högt i planeringen av [...]

Intresseanmälan – Organisera en workshop eller ett lokalt event i samband med EU:s Industrivecka

2017-11-27|Kommentarer inaktiverade för Intresseanmälan – Organisera en workshop eller ett lokalt event i samband med EU:s Industrivecka

EU-kommissionen har publicerat två separata utlysningar för intresseanmälningar för att organisera workshops i Bryssel eller lokala event som en del [...]

Kommissionen föreslår 30 % mindre utsläpp från personbilar år 2030

2017-11-24|Kommentarer inaktiverade för Kommissionen föreslår 30 % mindre utsläpp från personbilar år 2030

I november presenterade kommissionen ett nytt åtgärdspaket om ren rörlighet. Paketet kan ses som ett svar på kritiken mot [...]

Ny onlinekurs om EU:s program och finansieringsmöjligheter publicerad

2017-11-23|Kommentarer inaktiverade för Ny onlinekurs om EU:s program och finansieringsmöjligheter publicerad

Som i ett led av sitt arbete med att säkerställa att regionala intressen tillvaratas inom EU, anordnar nu Europeiska regionkommittén [...]

Rapport från transportseminariet i Europaparlamentet om Botniska korridoren publicerad

2017-11-22|Kommentarer inaktiverade för Rapport från transportseminariet i Europaparlamentet om Botniska korridoren publicerad

Central Sweden anordnade den 18 oktober, i samarbete med finska, norska och svenska regionkontor, ett seminarium om den framtida [...]

Kommissionen vill minska växthusgasutsläppen från personbilar

2017-11-13|Kommentarer inaktiverade för Kommissionen vill minska växthusgasutsläppen från personbilar

Kommissionen presenterade i början av november en åtgärder för att minska växthusgasutsläppen från personbilar, samt en handlingsplan för ökad användning [...]