Central Sweden är Dalarnas, Gävleborgs och Örebro läns förlängda arm i EU

Central Sweden är en ideell förening, vars medlemmar är Region Dalarna, Region Gävleborg och Region Örebro län. Central Sweden bidrar till förverkligandet av medlemmarnas regionala utvecklingsstrategier och program utifrån ett EU-perspektiv. Det görs inom två verksamhetsområden, politisk påverkan och projektstöd, som används som verktyg för att bidra till att uppnå medlemmarnas målsättningar.

Tyck till om EU:s nuvarande regelverk om byggnaders energiprestanda

2021-04-08|Kommentarer inaktiverade för Tyck till om EU:s nuvarande regelverk om byggnaders energiprestanda

Som en del av den gröna given ser EU-kommissionen över relevant lagstiftning inom energi- och klimatområdet. Kommissionen förbereder nu en översyn och utvärdering av direktivet om byggnaders energiprestanda och vill ha [...]

Fördubblad budget och nya utlysningar i Erasmus+

2021-03-31|Kommentarer inaktiverade för Fördubblad budget och nya utlysningar i Erasmus+

Den 25 mars presenterades det första årliga arbetsprogrammet för EU:s utbildningsprogram Erasmus+. Arbetsprogrammet slår fast att de första utlysningarna inom programmet lanseras under april och att Erasmus+ kommer fokusera [...]

Projekt kopplat till Central Swedens medlemmar i regeringens ansökan om medfinansiering från EU

2021-03-23|Kommentarer inaktiverade för Projekt kopplat till Central Swedens medlemmar i regeringens ansökan om medfinansiering från EU

Svenska regeringen har beslutat att ansöka om finansiering från EU:s fond för ett sammanlänkat Europa (CEF) för fyra projekt inom Botniska Korridoren. Om ansökningarna beviljas tilldelas projekten finansiering för [...]

Registrering öppen för att anmäla partnerevents till EU:s gröna vecka 3 maj – 13 juni

2021-03-17|Kommentarer inaktiverade för Registrering öppen för att anmäla partnerevents till EU:s gröna vecka 3 maj – 13 juni

Årets tema på EU:s gröna vecka är nollföroreningar i luft, land och vatten. Förutom möjlighet att delta på de olika virtuella evenemangen är registreringen fortfarande öppen för att anmäla [...]

För fler nyheter, klicka här

15
apr
2021
23
apr
2021

Årsmöte Central Sweden ideell förening

Medlemmarna i Central Sweden ideell förening – Region D …

03
maj
2021

EU:s gröna vecka (virtuellt) 3 maj – 13 juni

Varje år anordnas EU:s gröna vecka (EU green week) unde …

26
maj
2021

European Summit on Social Economy

Den 26- 27 maj bjuder Europeiska kommissionen och Mannh …

23
jun
2021

Europeiska forskning- och innovationsdagarna 23-24 juni

Den 23-24e juni arrangeras de Europeiska forskning- och …

För fler aktiviteter, klicka här

Prenumerera på Central Swedens nyhetsbrev

Med Central Swedens nyhetsbrev får du som prenumerant tillgång till aktuell EU-information som skickas direkt till din inkorg. Du fyller enkelt i vilken slags information du är intresserad av inom respektive bevakningsområde (aktuellt och/eller projektmöjligheter).

Nyhetsbrevet vänder sig framför allt till intressenter med koppling till Central Swedens medlemmar (Region Dalarna, Region Gävleborg och Region Örebro län) men är öppet för alla.

Anmäl dig till nyhetsbrevet HÄR.

_energi3

Energi, klimat och ett hållbart samhälle

Inom bevakningsområdet Energi och ett hållbart samhälle fokuserar Central Sweden på utvecklande av internationella samarbetsprojekt samt bevakning av EU:s politik på området.

_forskning2

Forskning och innovation

Inom området forskning och innovation fokuserar Central Sweden bland annat på att identifiera möjligheter för partnerskap och projekt samt att stödja medlemmarna i arbetet med smart specialisering.

_arbetsmarknad2

Sammanhållningspolitik

Inom området Sammanhållningspolitik bevakar Central Sweden utvecklingen inom EU:s regionalpolitik med fokus på struktur- och investeringsfondernas utformning efter år 2020.

_transport2

Transport och infrastruktur

Inom transport och infrastruktur fokuserar Central Sweden på implementeringen av det transeuropeiska transportnätverket och möjligheter till finansiering av infrastrukturprojekt.