Central Sweden är Dalarnas, Gävleborgs och Örebro läns förlängda arm i EU

Central Sweden är en ideell förening, vars medlemmar är Region Dalarna, Region Gävleborg och Region Örebro län. Central Sweden bidrar till förverkligandet av medlemmarnas regionala utvecklingsstrategier och program utifrån ett EU-perspektiv. Det görs inom två verksamhetsområden, politisk påverkan och projektstöd, som används som verktyg för att bidra till att uppnå medlemmarnas målsättningar.

SveReg i möte med Europaparlamentets utredningstjänst

2020-02-13|Kommentarer inaktiverade för SveReg i möte med Europaparlamentets utredningstjänst

Dialogen mellan regionkontor och Europaparlamentet stod på agendan under SveReg:s möte med delegationen från Europaparlamentets utredningstjänst den 20 januari 2020. Under mötet diskuterades möjligheter till utökat samarbete och informationsutbyte. [...]

Riktat samråd för direktivet om utbyggnaden av infrastruktur för alternativa bränslen

2020-02-13|Kommentarer inaktiverade för Riktat samråd för direktivet om utbyggnaden av infrastruktur för alternativa bränslen

Regionala och lokala myndigheter bjuds in till att tycka till om direktivet om utbyggnaden av infrastruktur för alternativa bränslen. Svaren på samrådet kommer användas som underlag när kommissionen genomför [...]

Möte mellan Oslo-Stockholm 2.55 och DG Move

2020-02-12|Kommentarer inaktiverade för Möte mellan Oslo-Stockholm 2.55 och DG Move

Jonas Karlsson, VD för Oslo-Sthlm 2.55, var i slutet av januari i Bryssel för möten med Herald Ruijters, direktör på DG MOVE respektive den svenske Europaparlamentarikern Johan Danielsson. Detta [...]

Öppna enkäter om Central Baltic programmet

2020-02-12|Kommentarer inaktiverade för Öppna enkäter om Central Baltic programmet

Central Baltic uppmanar intressenter att svara på två enkäter i samband med utformandet av nästa programperiod 2021–2027. Enkäterna behandlar administration samt programinnehåll och är öppna till och med den [...]

För fler nyheter, klicka här

05
mar
2020

Smart specialisering som metod för att uppnå hållbarhetsmålen

Den 5 – 6 mars anordnar EU-kommissionen en konferens i …

18
mar
2020

Save the date: ESPON – sammanhållningspolitiken nu och efter 2020

Den 18 mars 2020 anordnas högnivåkonferensen Evidence i …

28
apr
2020

Års- och ägarrådsmöte för Central Sweden ideell förening

Central Sweden är en ideell förening vars medlemmar är …

01
jun
2020

EU Green Week 2020

Den 1–5 juni 2020 anordnas EU Green Week i Bryssel. Eve …

För fler aktiviteter, klicka här

Prenumerera på Central Swedens bevakningsinformation

Med Central Swedens bevakningstjänst får du som prenumerant tillgång till aktuell EU-information som skickas direkt till din inkorg. Du fyller enkelt i vilken slags information du är intresserad av inom respektive bevakningsområde (aktuellt och/eller projektmöjligheter).

Bevakningsinformationen vänder sig enbart till intressenter med koppling till Central Swedens medlemmar (Region Dalarna, Region Gävleborg och Region Örebro län) exempelvis politiker och tjänstemän i kommun, landsting, regionförbund eller regionkommun.

Anmäl dig till bevakningstjänsten HÄR.

_energi3

Energi och hållbarhet

Inom bevakningsområdet Energi och ett hållbart samhälle fokuserar Central Sweden på utvecklande av internationella samarbetsprojekt samt bevakning av EU:s politik på området.

_forskning2

Forskning och innovation

Inom området forskning och innovation fokuserar Central Sweden bland annat på att identifiera möjligheter för partnerskap och projekt samt att stödja medlemmarna i arbetet med smart specialisering.

_arbetsmarknad2

Sammanhållningspolitik

Inom området Sammanhållningspolitik bevakar Central Sweden utvecklingen inom EU:s regionalpolitik med fokus på struktur- och investeringsfondernas utformning efter år 2020.

_transport2

Transport och infrastruktur

Inom transport och infrastruktur fokuserar Central Sweden på implementeringen av det transeuropeiska transportnätverket och möjligheter till finansiering av infrastrukturprojekt.