start2 2017-11-07T09:05:45+00:00

Central Sweden är Dalarnas, Gävleborgs och Örebro läns förlängda arm i EU

Central Sweden är en ideell förening, vars medlemmar är Region Dalarna, Region Gävleborg och Region Örebro län. Central Sweden bidrar till förverkligandet av medlemmarnas regionala utvecklingsstrategier och program utifrån ett EU-perspektiv. Det görs inom två verksamhetsområden, politisk påverkan och projektstöd, som används som verktyg för att bidra till att uppnå medlemmarnas målsättningar.

SKL offentliggör sina prioriterade EU-frågor för 2018

2018-01-16|Kommentarer inaktiverade för SKL offentliggör sina prioriterade EU-frågor för 2018

Sveriges kommuner och landsting har nu offentliggjort vilka prioriterade EU-frågor organisationen beslutat om för 2018. Bland de prioriterade frågorna återfinns bland annat en modern långtidsbudget efter 2020, en fortsatt stark [...]

Samråd kopplade till diskussionen om EU:s nästa fleråriga budgetram nu öppet

2018-01-10|Kommentarer inaktiverade för Samråd kopplade till diskussionen om EU:s nästa fleråriga budgetram nu öppet

Ett flertal samråd kopplade till diskussionen om EU:s nästa fleråriga budgetram har nu öppnats av EU-kommissionen. Genom att ta in synpunkter på hur unionens politik, program och fonder fungerar [...]

European Innovation Council rekommenderas bli permanent del av FP9

2018-01-10|Kommentarer inaktiverade för European Innovation Council rekommenderas bli permanent del av FP9

I ett första utlåtande har EU-kommissionens högnivågrupp med ansvar för att ge rekommendationer kring utformningen av European Innovation Council nyligen presenterat vad de anser krävs för att effektivt stödja banbrytande, [...]

Ansökningsomgång – stöd för interregional samverkan inom smart specialisering mellan klusterorganisationer och SMF (COSME)

2018-01-08|Kommentarer inaktiverade för Ansökningsomgång – stöd för interregional samverkan inom smart specialisering mellan klusterorganisationer och SMF (COSME)

I en ny utlysning ämnar EU:s program för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag, COSME, att stötta interregionala samverkansprojekt mellan olika typer av klusterorganisationer och små och medelstora företag [...]

För fler nyheter, klicka här

För fler aktiviteter, klicka här

Prenumerera på Central Swedens bevakningsinformation

Med Central Swedens bevakningstjänst får du som prenumerant tillgång till aktuell EU-information som skickas direkt till din inkorg. Du fyller enkelt i vilken slags information du är intresserad av inom respektive bevakningsområde (aktuellt och/eller projektmöjligheter).

Bevakningsinformationen vänder sig enbart till intressenter med koppling till Central Swedens medlemmar (Region Dalarna, Region Gävleborg och Region Örebro län) exempelvis politiker och tjänstemän i kommun, landsting, regionförbund eller regionkommun.

Anmäl dig till bevakningstjänsten HÄR.

_energi3

Energi och hållbarhet

Inom bevakningsområdet Energi och ett hållbart samhälle fokuserar Central Sweden på utvecklande av internationella samarbetsprojekt samt bevakning av EU:s politik på området.

_forskning2

Forskning och innovation

Inom området forskning och innovation fokuserar Central Sweden bland annat på att identifiera möjligheter för partnerskap och projekt samt att stödja medlemmarna i arbetet med smart specialisering.

_arbetsmarknad2

Sammanhållningspolitik

Inom området Sammanhållningspolitik bevakar Central Sweden utvecklingen inom EU:s regionalpolitik med fokus på struktur- och investeringsfondernas utformning efter år 2020.

_transport2

Transport och infrastruktur

Inom transport och infrastruktur fokuserar Central Sweden på implementeringen av det transeuropeiska transportnätverket och möjligheter till finansiering av infrastrukturprojekt.