Central Sweden är Dalarnas, Gävleborgs och Örebro läns förlängda arm i EU

Central Sweden är en ideell förening, vars medlemmar är Region Dalarna, Region Gävleborg och Region Örebro län. Central Sweden bidrar till förverkligandet av medlemmarnas regionala utvecklingsstrategier och program utifrån ett EU-perspektiv. Det görs inom två verksamhetsområden, politisk påverkan och projektstöd, som används som verktyg för att bidra till att uppnå medlemmarnas målsättningar.

Ny nationell strategi för svenskt deltagande i Horisont Europa

2021-10-13|Kommentarer inaktiverade för Ny nationell strategi för svenskt deltagande i Horisont Europa

Att befästa Sveriges position som ledande kunskaps- och forskningsnation är den svenska regeringens ambition med den nationella strategin för det svenska deltagandet i EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont Europa som presenterade den 8 oktober. I strategin [...]

EU-kommissionens utlysning för Euroclusters har öppnat

2021-10-05|Kommentarer inaktiverade för EU-kommissionens utlysning för Euroclusters har öppnat

Finansiering till projekt för att koppla samman innovationsekosystem för att bidra till att skapa nya affärsmöjligheter för små och medelstora företag och att bättre integrera dem i nya europeiska värdekedjor är syftet med utlysningen [...]

För fler nyheter, klicka här