Startsida 2017-10-16T16:34:54+00:00

Central Sweden är Dalarnas, Gävleborgs och Örebro läns förlängda arm i EU

Central Sweden är en ideell förening, vars medlemmar är Region Dalarna, Region Gävleborg och Region Örebro län. Central Sweden bidrar till förverkligandet av medlemmarnas regionala utvecklingsstrategier och program utifrån ett EU-perspektiv. Det görs inom två verksamhetsområden, politisk påverkan och projektstöd, som används som verktyg för att bidra till att uppnå medlemmarnas målsättningar.

Höstens nummer av På gång inom EU ute

2017-10-17|Kommentarer inaktiverade för Höstens nummer av På gång inom EU ute

Nu har Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) skrift På gång inom EU kommit. I skriften presenterar SKL vilka EU-frågor förbundet kommer att arbeta med under hösten 2017. Prioriterade frågor är bland annat asyl- [...]

Horisont 2020 – Kommissionen bjuder in till infodag om transport

2017-10-17|Kommentarer inaktiverade för Horisont 2020 – Kommissionen bjuder in till infodag om transport

Registreringen till Kommissionens infodag om transport är nu öppen. Den 13 december anordnas seminarium och brokerage-event kring kommande utlysningar inom transportområdet i Horisont 2020. Den 13 december anordnar Kommissionen infodag [...]

Smart specialisering i Norra Mellansverige uppmärksammades på EWRC-event

2017-10-17|Kommentarer inaktiverade för Smart specialisering i Norra Mellansverige uppmärksammades på EWRC-event

Norra Mellansverige, där Dalarna och Gävleborg ingår, fanns representerade under temaveckan European Week of Regions and Cities. Under ett seminarium med namnet ”Transferring knowledge to deliver results in regional [...]

Ansökningsomgång – Stöd till kluster och företagsnätverk inom försvars- och säkerhetssektorn (COSME)

2017-10-17|Kommentarer inaktiverade för Ansökningsomgång – Stöd till kluster och företagsnätverk inom försvars- och säkerhetssektorn (COSME)

EU:s program för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag, COSME, utlyser en ny ansökningsomgång för att bistå gränsöverskridande samarbeten mellan kluster och företagsnätverk inom försvars- och säkerhetssektorn. Utvalda projekt [...]

Brokerage-event – Samarbeten inom utbildning

2017-10-17|Kommentarer inaktiverade för Brokerage-event – Samarbeten inom utbildning

Med målet att koppla samman europeiska partners för gemensamma projekt arrangerar Lifelong Learning Platform i november ett brokerage-event i Bryssel. Evenemanget riktar sig till intressenter som önskar delta i [...]

För fler nyheter, klicka här.

_eu2

Prenumerera på Central Swedens bevakningsinformation

Med Central Swedens bevakningstjänst får du som prenumerant tillgång till aktuell EU-information som skickas direkt till din inkorg. Du fyller enkelt i vilken slags information du är intresserad av inom respektive bevakningsområde (aktuellt och/eller projektmöjligheter).

Bevakningsinformationen vänder sig enbart till intressenter med koppling till Central Swedens medlemmar (Region Dalarna, Region Gävleborg och Region Örebro län) exempelvis politiker och tjänstemän i kommun, landsting, regionförbund eller regionkommun.

Anmäl dig till bevakningstjänsten HÄR.

_energi3

Energi och hållbarhet

Inom bevakningsområdet Energi och ett hållbart samhälle fokuserar Central Sweden på utvecklande av internationella samarbetsprojekt samt bevakning av EU:s politik på området.

_forskning2

Forskning och innovation

Inom området forskning och innovation fokuserar Central Sweden bland annat på att identifiera möjligheter för partnerskap och projekt samt att stödja medlemmarna i arbetet med smart specialisering.

_arbetsmarknad2

Sammanhållningspolitik

Inom området Sammanhållningspolitik bevakar Central Sweden utvecklingen inom EU:s regionalpolitik med fokus på struktur- och investeringsfondernas utformning efter år 2020.

_transport2

Transport och infrastruktur

Inom transport och infrastruktur fokuserar Central Sweden på implementeringen av det transeuropeiska transportnätverket och möjligheter till finansiering av infrastrukturprojekt.