Central Sweden är Dalarnas, Gävleborgs och Örebro läns förlängda arm i EU

Central Sweden är en ideell förening, vars medlemmar är Region Dalarna, Region Gävleborg och Region Örebro län. Central Sweden bidrar till förverkligandet av medlemmarnas regionala utvecklingsstrategier och program utifrån ett EU-perspektiv. Det görs inom två verksamhetsområden, politisk påverkan och projektstöd, som används som verktyg för att bidra till att uppnå medlemmarnas målsättningar.

Regionkommittén föreslår förändring av regionala resultattavlan för innovation

2020-10-21|Kommentarer inaktiverade för Regionkommittén föreslår förändring av regionala resultattavlan för innovation

Regionkommittén vill se förändringar av regionala resultattavlan för innovation för att ge regioner en viktigare roll vid datainsamling och sammanfattning av resultaten. Vidare vill regionkommittén se politiska rekommendationer samt [...]

Tillståndet i EU:s regioner och städer

2020-10-21|Kommentarer inaktiverade för Tillståndet i EU:s regioner och städer

I den första utgåvan av EU:s lokala och regionala barometer om tillståndet i EU:s regioner och städer presenteras att den rådande pandemin har lett till stora ekonomiska förluster för EU:s regioner och kommuner. Den lyfter [...]

Ny EU-strategi för energi- och resurseffektiva byggnader

2020-10-20|Kommentarer inaktiverade för Ny EU-strategi för energi- och resurseffektiva byggnader

EU-kommissionens nya strategi Renoveringsvågen syftar till att förbättra byggnaders prestanda och energieffektivitet. Detta ska leda till minskade växthusgasutsläpp, förbättrad återanvändning och materialåtervinning, ökad digitalisering och förbättrad livskvalitet. Strategin lyfter bland annat fram vikten av att renovera offentliga byggnader såsom skolor och sjukhus och omfattar även ett stort antal åtgärder.  [...]

Ny europeisk industriallians för råvaror

2020-10-14|Kommentarer inaktiverade för Ny europeisk industriallians för råvaror

Den 29 september lanserade EU-kommissionen den europeiska råvarualliansen (ERMA), som är en av åtgärderna inom ramen för den nya industristrategin. Tillsammans med andra viktiga aktörer kommer ERMA arbeta med [...]

För fler nyheter, klicka här

27
okt
2020

Webbinarium om interregionalt innovationsarbete inom Interreg Europa

Den 27 oktober kl. 10:00-12:00 anordnar Interreg Europa …

28
okt
2020

Webbinarium om transportlösningar, flaskhalsar och ineffektivitet i Östersjöregionen

Den 28 oktober kl. 08:30-12:15 anordnar Region Örebro L …

29
okt
2020

Webbinarium: Finansieringsmekanismer för energisektorn

Den 29 oktober kl. 10:00-11:30 anordnar EURACTIV en onl …

29
okt
2020

CPMR:s generalförsamling (digitalt)

Den 29 oktober anordnar det europeiska nätverket Confer …

12
nov
2020

Webbinarium: Ökad tillgänglighet i stråket mellan Oslo och Stockholm

Den 12 november kl. 13:00-14:30 anordnar Oslo-Sthlm 2.5 …

För fler aktiviteter, klicka här

Prenumerera på Central Swedens nyhetsbrev

Med Central Swedens nyhetsbrev får du som prenumerant tillgång till aktuell EU-information som skickas direkt till din inkorg. Du fyller enkelt i vilken slags information du är intresserad av inom respektive bevakningsområde (aktuellt och/eller projektmöjligheter).

Nyhetsbrevet vänder sig framför allt till intressenter med koppling till Central Swedens medlemmar (Region Dalarna, Region Gävleborg och Region Örebro län) men är öppet för alla.

Anmäl dig till nyhetsbrevet HÄR.

_energi3

Energi, klimat och ett hållbart samhälle

Inom bevakningsområdet Energi och ett hållbart samhälle fokuserar Central Sweden på utvecklande av internationella samarbetsprojekt samt bevakning av EU:s politik på området.

_forskning2

Forskning och innovation

Inom området forskning och innovation fokuserar Central Sweden bland annat på att identifiera möjligheter för partnerskap och projekt samt att stödja medlemmarna i arbetet med smart specialisering.

_arbetsmarknad2

Sammanhållningspolitik

Inom området Sammanhållningspolitik bevakar Central Sweden utvecklingen inom EU:s regionalpolitik med fokus på struktur- och investeringsfondernas utformning efter år 2020.

_transport2

Transport och infrastruktur

Inom transport och infrastruktur fokuserar Central Sweden på implementeringen av det transeuropeiska transportnätverket och möjligheter till finansiering av infrastrukturprojekt.