start2 2017-11-07T09:05:45+00:00

Central Sweden är Dalarnas, Gävleborgs och Örebro läns förlängda arm i EU

Central Sweden är en ideell förening, vars medlemmar är Region Dalarna, Region Gävleborg och Region Örebro län. Central Sweden bidrar till förverkligandet av medlemmarnas regionala utvecklingsstrategier och program utifrån ett EU-perspektiv. Det görs inom två verksamhetsområden, politisk påverkan och projektstöd, som används som verktyg för att bidra till att uppnå medlemmarnas målsättningar.

Ny onlinekurs om smart specialisering introducerad

2017-11-16|Kommentarer inaktiverade för Ny onlinekurs om smart specialisering introducerad

För andra gången anordnar Massive Open Online Course, MOOC, en onlinekurs om smart specialisering. Kursen riktar sig till politiker och tjänstemän med ansvar för regionala utvecklingsfrågor samt forskare. Under kursens [...]

Horisont 2020 – stöd till banbrytande innovationer och marknadsnära lösningar samlade i gemensamt arbetsprogram

2017-11-16|Kommentarer inaktiverade för Horisont 2020 – stöd till banbrytande innovationer och marknadsnära lösningar samlade i gemensamt arbetsprogram

Med syfte att stödja marknadsnära lösningar och banbrytande innovation har EU-kommissionen valt att samla de tillgängliga finansieringsinstrumenten inom området. Detta har gjorts i ett gemensamt arbetsprogram inom ramen för [...]

#CohesionAlliance – för en stark sammanhållningspolitik i EU efter 2020

2017-11-15|Kommentarer inaktiverade för #CohesionAlliance – för en stark sammanhållningspolitik i EU efter 2020

Vid inledningssessionen för Europeiska veckan för regioner och städer lanserades officiellt #CohesionAlliance. Genom undertecknandet av en deklaration samlar alliansen personer som anser att sammanhållningspolitiken även i fortsättningen måste vara en [...]

Möjligheter till samarbeten inom effektiv och hållbar tillverkning inom Vanguardinitiativet

2017-11-15|Kommentarer inaktiverade för Möjligheter till samarbeten inom effektiv och hållbar tillverkning inom Vanguardinitiativet

Genom att anordna evenemang i Milano hoppas två demonstrationsprojekt inom Vanguardinitiativet att kunna utveckla sina respektive samarbeten inom effektiv och hållbar tillverkning. Evenemangen, som anordnas 30 november-1:a december, syftar till [...]

För fler nyheter, klicka här

20
Nov
2017

ERRIN:s projektutvecklingsvecka

Den 20-24 november hålls ERRIN Project Development Week …

20
Nov
2017

Veckan för livslångt lärande

Den 20-24 november hålls Veckan för livslångt lärande. …

22
Nov
2017

Politiskt årsmöte för Vanguardinitiativet

Den 22 november hålls det politiska årsmötet för Vangua …

23
Nov
2017
27
Nov
2017

Korttidstjänstgöring: Johan Södergren, Region Örebro län

Mellan den 27 november och den 1 december genomför Joha …

För fler aktiviteter, klicka här

Prenumerera på Central Swedens bevakningsinformation

Med Central Swedens bevakningstjänst får du som prenumerant tillgång till aktuell EU-information som skickas direkt till din inkorg. Du fyller enkelt i vilken slags information du är intresserad av inom respektive bevakningsområde (aktuellt och/eller projektmöjligheter).

Bevakningsinformationen vänder sig enbart till intressenter med koppling till Central Swedens medlemmar (Region Dalarna, Region Gävleborg och Region Örebro län) exempelvis politiker och tjänstemän i kommun, landsting, regionförbund eller regionkommun.

Anmäl dig till bevakningstjänsten HÄR.

_energi3

Energi och hållbarhet

Inom bevakningsområdet Energi och ett hållbart samhälle fokuserar Central Sweden på utvecklande av internationella samarbetsprojekt samt bevakning av EU:s politik på området.

_forskning2

Forskning och innovation

Inom området forskning och innovation fokuserar Central Sweden bland annat på att identifiera möjligheter för partnerskap och projekt samt att stödja medlemmarna i arbetet med smart specialisering.

_arbetsmarknad2

Sammanhållningspolitik

Inom området Sammanhållningspolitik bevakar Central Sweden utvecklingen inom EU:s regionalpolitik med fokus på struktur- och investeringsfondernas utformning efter år 2020.

_transport2

Transport och infrastruktur

Inom transport och infrastruktur fokuserar Central Sweden på implementeringen av det transeuropeiska transportnätverket och möjligheter till finansiering av infrastrukturprojekt.