Central Sweden är Dalarnas, Gävleborgs och Örebro läns förlängda arm i EU

Central Sweden är en ideell förening, vars medlemmar är Region Dalarna, Region Gävleborg och Region Örebro län. Central Sweden bidrar till förverkligandet av medlemmarnas regionala utvecklingsstrategier och program utifrån ett EU-perspektiv. Det görs inom två verksamhetsområden, politisk påverkan och projektstöd, som används som verktyg för att bidra till att uppnå medlemmarnas målsättningar.

Förslag om EU-certifiering av koldioxidupptag

2023-02-08|Kommentarer inaktiverade för Förslag om EU-certifiering av koldioxidupptag

Infångning och lagring av koldioxid, kolinlagring i skog och mark och i långlivade produkter ska kunna intygas i ett EU-omfattande certifieringssystem, föreslår EU-kommissionen. Den 30 november 2022 presenterade EU-kommissionen [...]

Industriplan för den gröna given – EU:s svar på USA:s subventioner till grön teknik

2023-02-08|Kommentarer inaktiverade för Industriplan för den gröna given – EU:s svar på USA:s subventioner till grön teknik

En utvidgning av de tillfälliga statsstödsreglerna för att stödja den gröna omställningen är ett av förslagen i EU-kommissionens industriplan för den gröna given som presenterades i början av februari. [...]

Lägesrapport framtidskonferensen: EU-kommissionen integrerar medbordialoger i sitt beslutsfattande

2023-02-07|Kommentarer inaktiverade för Lägesrapport framtidskonferensen: EU-kommissionen integrerar medbordialoger i sitt beslutsfattande

Mot bakgrund av framtidskonferensen integrerar EU-kommissionen nu medborgardialoger som en metod i sitt beslutsfattande inom vissa viktiga områden. Syftet är att öka medborgarnas deltagande i EU:s politiska beslut. De [...]

Vinnova lanserar nyhetsbrev om Horisont Europa

2023-02-01|Kommentarer inaktiverade för Vinnova lanserar nyhetsbrev om Horisont Europa

Aktuella utlysningar, möjligheter och event med koppling till Horisont Europa kommer publiceras månadsvis i Vinnovas nyhetsbrev om Horisont Europa. Nyhetsbrevet riktar sig till den som redan arbetar med programmet [...]

För fler nyheter, klicka här

13
feb
2023

Kick-off inför Europeiska veckan för regioner och städer (EWRC)

Den 13 februari kl. 14:30-16:00 anordnas årets kick-off …

13
feb
2023

Deadline: Samråd om reform av EU:s energimarknad

Gaspriserna ska inte ha en lika stor effekt på elräknin …

16
feb
2023

Webbinarium om Europeiska innovationsekosystems (EIE) arbetsprogram för 2023–2024

Den 16 februari kl. 9:30-12:00 anordnar Europeiska inno …

21
feb
2023

Slutkonferens Silver SME

Interreg Europa-projektet Silver SME, som Region Dalarn …

23
feb
2023

Deadline: Samråd om Horisont Europa

Ett samråd om tidigare, nuvarande och framtida priorite …

För fler aktiviteter, klicka här

Prenumerera på Central Swedens nyhetsbrev

Med Central Swedens nyhetsbrev får du som prenumerant tillgång till aktuell EU-information som skickas direkt till din inkorg. Du fyller enkelt i vilken slags information du är intresserad av inom respektive bevakningsområde (aktuellt och/eller projektmöjligheter).

Nyhetsbrevet vänder sig framför allt till intressenter med koppling till Central Swedens medlemmar (Region Dalarna, Region Gävleborg och Region Örebro län) men är öppet för alla.

Anmäl dig till nyhetsbrevet HÄR.

_energi3

Energi, klimat och ett hållbart samhälle

Inom bevakningsområdet Energi och ett hållbart samhälle fokuserar Central Sweden på utvecklande av internationella samarbetsprojekt samt bevakning av EU:s politik på området.

_forskning2

Forskning och innovation

Inom området forskning och innovation fokuserar Central Sweden bland annat på att identifiera möjligheter för partnerskap och projekt samt att stödja medlemmarna i arbetet med smart specialisering.

_arbetsmarknad2

Sammanhållningspolitik

Inom området Sammanhållningspolitik bevakar Central Sweden utvecklingen inom EU:s regionalpolitik med fokus på struktur- och investeringsfondernas utformning efter år 2020.

_transport2

Transport och infrastruktur

Inom transport och infrastruktur fokuserar Central Sweden på implementeringen av det transeuropeiska transportnätverket och möjligheter till finansiering av infrastrukturprojekt.