Sammanhållningspolitik

Sammanhållningspolitiken är den politik som ligger till grund för utformningen och genomförandet av de europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna/ESIF). Sammanhållningspolitiken är beställt av samtliga medlemmar och är främst ett område för politisk påverkan, då projektstödsarbetet genomförs effektivare av andra aktörer som arbetar med förvaltningen av fonderna på regional nivå.

Central Sweden arbetar aktivt med att påverka politiken som ligger till grund för fonderna och verkar för att sammanhållningspolitiken utformas på ett för medlemmarna så gynnsamt sätt som möjligt inför nästa programperiod. EU-kommissionen presenterade sitt förslag om ny långtidsbudget i början på maj 2018 och förslaget om sammanhållningspolitiken för perioden 2021–2027 presenterades kort därefter. Den totala budgeten för sammanhållningspolitiken minskas i EU-kommissionens förslag med cirka sju procent, dock motsvarar den svenska tilldelningen ungefär samma nivå som i nuvarande programperiod.

Arbetet under 2020 kommer att handla om att fortsätta bevaka utvecklingen, upprätta nya och upprätthålla existerande kontakter med tjänstemän på relevanta generaldirektorat inom EU-kommissionen och samverka med andra regioner och aktörer som strävar mot samma mål inför kommande programperiod, både i svenska och europeiska konstellationer. Arbetet kommer till stor del att handla om att föra fram medlemsregionernas antagna ståndpunkter, genom samtliga möjliga kanaler, om den framtida sammanhållningspolitiken för att försöka påverka förhandlingarna som ligger till grund för den slutgiltiga utformningen av politiken. Central Sweden kommer att delta aktivt i diskussionerna om programperioden efter 2020 och föra en löpande dialog med tjänstemän i regionerna för att informera om och ta ställning till olika förslag och initiativ. Central Sweden kan under 2020, utifrån förfrågan från medlemsregionerna, bistå i programmeringsarbetet för ERUF, i första hand, men även ESF.

Aktuellt

På gång inom EU hösten 2022

2022-10-26|Kommentarer inaktiverade för På gång inom EU hösten 2022

EU:s klimatpolitik, mobilitet och infrastruktur och digitalisering är exempel på Sveriges kommuner och regioners prioriterade områden för EU-bevakning hösten [...]

Tillståndet i EU:s regioner och kommuner

2022-10-12|Kommentarer inaktiverade för Tillståndet i EU:s regioner och kommuner

Konsekvenserna för EU:s regioner och kommuner av Rysslands krig mot Ukraina, återhämtningen från pandemin och klimatkrisen är några av [...]

Svensk innovation fortsatt starkast i Europa

2022-09-28|Kommentarer inaktiverade för Svensk innovation fortsatt starkast i Europa

Sverige befäster sin position som mest framträdande inom innovation i Europa. Detta framgick när de årliga internationella mätningarna för [...]

Tillståndet i unionen

2022-09-14|Kommentarer inaktiverade för Tillståndet i unionen

Förslag om en EU-bank för vätgas, översyn av reglerna för EU:s inre elmarknad samt att 2023 ska bli Europaår [...]

En ny europeisk agenda för innovation

2022-07-20|Kommentarer inaktiverade för En ny europeisk agenda för innovation

Ökade investeringar i deep-tech innovationer, regionala knutpunkter för innovation (Regional deep-tech innovation valleys) och förbättrad tillgång till finansiering för [...]

Sveriges strategiska inriktning för strukturfonderna godkänd

2022-06-29|Kommentarer inaktiverade för Sveriges strategiska inriktning för strukturfonderna godkänd

Landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg och EU-kommissionär Elisa Ferreira undertecknade partnersöverenskommelsen i Östersund den 17 juni. Utdragna budgetförhandlingar har påverkat förhandlingarna [...]

Reaktioner på En ny innovationsagenda för EU

2022-06-01|Kommentarer inaktiverade för Reaktioner på En ny innovationsagenda för EU

Vikten av smart specialisering, inkluderande innovation och en förstärkning av EU:s industristrategi är några centrala ståndpunkter i European Regions [...]

Norra Mellansverige och Östra Mellansverige deltar i pilotprojektet för Partnerskap för regional innovation (PRI)

2022-05-18|Kommentarer inaktiverade för Norra Mellansverige och Östra Mellansverige deltar i pilotprojektet för Partnerskap för regional innovation (PRI)

En tydligare hållbarhetsdimension i genomförandet av smart specialisering, bredare partnerskap samt främjande av flernivåsamverkan och synergier i det innovationsfrämjande [...]

Partnerskap för regional innovation (PRI)

2022-04-05|Kommentarer inaktiverade för Partnerskap för regional innovation (PRI)

En tydligare hållbarhetsdimension, bredare partnerskap och flernivåsamverkan är centrala delar av EU-kommissionens initiativ Partnerskap för regional innovation (PRI). PRI [...]