EU:s styrning, framtid och horisontella frågor 2018-10-08T12:09:15+02:00

EU:s styrning

Central Sweden arbetar aktivt inom bevakningsområdet EU:s styrning, framtid och horisontella frågor. Arbetet innefattar främst bevakning av EU:s politik på området för ekonomisk styrning, men även allmänna inriktningar och initiativ som EU beslutar om.

Alla initiativ, lagförslag och program inom EU är grundande inom övergripande strategier och prioriteringar. De finansieringsverktyg som erbjuder projektmöjligheter till Central Swedens medlemmar syftar alla att på olika sätt uppnå övergripande målsättningar som främst står att finna i EU:s strategi för tillväxt och sysselsättning, Europa 2020. De lagförslag som kommissionen lägger fram under ett år har sin grund i kommissionens arbetsprogram där övergripande prioriteringar och initiativ presenteras. Inom området EU:s styrning, framtid och horisontella frågor arbetar Central Sweden med detta övergripande strategiska arbete.

Bevakning av området ger förståelse för den politiska kontexten för sakfrågor och är på så sätt också en förutsättning för att tydliggöra hur strategi på regional respektive europeisk nivå harmoniserar. Genom löpande bevakning och analys av detta område kan trender och viktiga förändringar i EU-policy klargöras. Detta understryks vid stora förändringar i ledarskapet vid EU vilket har skett i och med parlamentsval och att en ny kommission tillträdde under 2014.

EU-kommissionens arbetsprogram, prioriteringar, inklusive kommissionens ambitiösa investeringsplan samt rådets strategi för EU under kommande femårsperiod som antogs under 2014  är exempel på grundläggande styrdokument för analys inom området. Öppna konsultationer och remissförfrågningar bevakas löpande för inspel till regionerna. Bevakning av detta område behövs för att vara en inflytelserik aktör vid EU och för att kunna påverka policy och lagstiftning i enlighet med medlemsregionernas behov.

Aktuellt

Kommissionen uppmanar EU:s ledare att sätta fart på förhandlingarna

2019-10-17|Kommentarer inaktiverade för Kommissionen uppmanar EU:s ledare att sätta fart på förhandlingarna

Inför toppmötet 17 – 18 oktober publicerade EU-kommissionen ett meddelande om de punkter i förhandlingarna om långtidsbudgeten för perioden [...]

2019 års upplaga av European Week of Regions and Cities

2019-10-16|Kommentarer inaktiverade för 2019 års upplaga av European Week of Regions and Cities

2019 års upplaga av European Week of Regions and Cities är nu avslutad. Under veckan har förutsättningar för regioner och städer diskuteras, inte minst kopplat till innovation, hållbar utveckling och [...]

Fortfarande oklarheter i den tillträdande kommissionens uppställning

2019-10-11|Kommentarer inaktiverade för Fortfarande oklarheter i den tillträdande kommissionens uppställning

Den 10 oktober meddelade EU-kommissionens tillträdande ordförande Ursula von der Leyen i ett pressmeddelande att tre av de 26 [...]

Svenska Europaparlamentariker debatterar nya förutsättningar för regioner och städer

2019-10-09|Kommentarer inaktiverade för Svenska Europaparlamentariker debatterar nya förutsättningar för regioner och städer

Fyra svenska Europaparlamentariker deltog i Göteborg stad och Västra Götalandsregionens Brysselkontors frukostdebatt på temat Nytt Europaparlament, nya förutsättningar, vad [...]

Europaparlamentet har formerat sig för den nya mandatperioden

2019-10-09|Kommentarer inaktiverade för Europaparlamentet har formerat sig för den nya mandatperioden

Europaparlamentets nya ledamöter har nu påbörjat sitt arbete i sina respektive utskott för att forma EU-politiken under mandatperioden 2019–2024. [...]

Anmälan öppen till EU Raw Materials Week

2019-10-04|Kommentarer inaktiverade för Anmälan öppen till EU Raw Materials Week

18–22 november anordnas EU Raw Materials Week i Bryssel. Under veckan står förutsättningar och nyheter i den europeiska råmaterialssektorn [...]

Över 100 aktörer ställer sig bakom alliansen för cirkulär plast

2019-09-27|Kommentarer inaktiverade för Över 100 aktörer ställer sig bakom alliansen för cirkulär plast

Företag, myndigheter och andra aktörer sluter upp för att bidra till en cirkulär plastanvändning. En nyss lanserad deklaration har [...]

Var med och påverka utformningen av partnerskapen inom Horisont Europa!

2019-09-25|Kommentarer inaktiverade för Var med och påverka utformningen av partnerskapen inom Horisont Europa!

EU-kommissionen efterfrågar synpunkter på tolv föreslagna forsknings- och innovationspartnerskap inom Horisont Europa, EU:s nästa ramprogram för Forskning och innovation. [...]

Veckan för livslångt lärande tar plats i Bryssel

2019-09-19|Kommentarer inaktiverade för Veckan för livslångt lärande tar plats i Bryssel

Plattformen för livslångt lärande (LLLPlatform) meddelar att Veckan för livslångt lärande (LLLWeek) anordnas den 2–6 december 2019 i Bryssel, och uppmuntrar samtidigt intresserade att hålla sig uppdaterade inför kommande [...]

Höstens upplaga av På gång inom EU

2019-09-18|Kommentarer inaktiverade för Höstens upplaga av På gång inom EU

I höstens upplaga av På gång inom EU sammanställer SKL vad som är aktuellt på EU nivå inom olika [...]

Moradelegation i Bryssel för att diskutera Mora flygplats

2019-09-18|Kommentarer inaktiverade för Moradelegation i Bryssel för att diskutera Mora flygplats

Mora kommuns kommunalråd Anna Hed, oppositionsråd Lennart Sohlberg, AB Dalaflygets VD Anders Mjöberg samt en representant för näringslivet i [...]

Arbetsbeskrivningar för den tillträdande kommissionen

2019-09-18|Kommentarer inaktiverade för Arbetsbeskrivningar för den tillträdande kommissionen

Kommissionens tillträdande ordförande Ursula von der Leyen presenterade den 10 september 2019 sina föreslagna kommissionärer och deras respektive portföljer. En ny miljöpolitik [...]

Ursula von der Leyen presenterar den nya kommissionen

2019-09-11|Kommentarer inaktiverade för Ursula von der Leyen presenterar den nya kommissionen

Den 10 september höll EU-kommissionens tillträdande ordförande en presskonferens där det tillkännagavs vilka portföljer de nominerade kommissionärerna föreslås ansvara [...]

Politiska riktlinjer för EU-kommissionens tillträdande ordförande

2019-09-10|Kommentarer inaktiverade för Politiska riktlinjer för EU-kommissionens tillträdande ordförande

Den tillträdande kommissionsordföranden Ursula von der Leyen presenterade i juli 2019 ett förslag om politiska riktlinjer för nästa europeiska [...]

Ny rapport om missions

2019-09-09|Kommentarer inaktiverade för Ny rapport om missions

En nyhet i det kommande ramprogrammet för forskning och innovation Horisont Europa (2021 – 2027) är så kallade missions. En mission avser uppnå ett djärvt, [...]

Var med och påverka utformningen av sektorsprogrammen i nästa programperiod

2019-08-20|Kommentarer inaktiverade för Var med och påverka utformningen av sektorsprogrammen i nästa programperiod

Under sommaren har EU-kommissionen öppnat flera offentliga samråd som är relevanta för Central Swedens medlemsregioner. Det gäller bland annat [...]

Vi på Central Sweden önskar alla en avkopplande och fin sommar!

2019-07-19|Kommentarer inaktiverade för Vi på Central Sweden önskar alla en avkopplande och fin sommar!

Central Sweden har sommarstängt från den 22 juli fram till 15 augusti. Sedan startar vi hösten med arbete från [...]

Finland tar över ordförandeklubban i Ministerrådet

2019-07-10|Kommentarer inaktiverade för Finland tar över ordförandeklubban i Ministerrådet

Den 1 juli 2019 tog Finland över ordförandeskapet i Ministerrådet efter Rumänien och kommer inneha ordförandeskapet fram till årsskiftet. [...]

EU:s nya strategiska agenda för 2019-2024

2019-07-10|Kommentarer inaktiverade för EU:s nya strategiska agenda för 2019-2024

Den 20 juni antogs EU:s nya strategiska agenda för perioden 2019–2024 av Europeiska rådet som består av medlemsländernas stats-och [...]

Ledare för EU:s toppjobb klara och rådet har utsett sin kandidat till ordförande för EU-kommissionen

2019-07-10|Kommentarer inaktiverade för Ledare för EU:s toppjobb klara och rådet har utsett sin kandidat till ordförande för EU-kommissionen

Efter långa förhandlingar kom rådet under senaste toppmötet i Bryssel överens om vilka som medlemsländerna utser till toppjobben i [...]

Samrådet kring den strategiska planeringen för Horisont Europa öppnat

2019-07-10|Kommentarer inaktiverade för Samrådet kring den strategiska planeringen för Horisont Europa öppnat

EU-kommissionen har lanserat ett samråd kring den strategiska planeringen för Horisont Europa. Samrådet stänger den 8 september 2019. Även [...]

Nu har anmälan till europeiska veckan för städer och regioner 2019 öppnats!

2019-07-09|Kommentarer inaktiverade för Nu har anmälan till europeiska veckan för städer och regioner 2019 öppnats!

Ta del av mer än 150 seminarium under fyra dagar i Bryssel. Nu har anmälan till den europeiska veckan [...]

EU-kommisionär Cretu lämnar men förhandlingarna om sammanhållningspolitiken fortsätter

2019-07-05|Kommentarer inaktiverade för EU-kommisionär Cretu lämnar men förhandlingarna om sammanhållningspolitiken fortsätter

Slutet på juni och början på juli har varit en händelserik period i EU, ur många aspekter. Central Sweden [...]

Region Skåne ny ordförande för Vanguardinitiativet

2019-06-19|Kommentarer inaktiverade för Region Skåne ny ordförande för Vanguardinitiativet

Under Vanguardinitiativets årliga direktörsmöte, som samlar direktörer med ansvar för forskning och innovation från Vanguardinitiativets drygt 30 medlemsregioner, valdes [...]

Anmälan till de europeiska forsknings- och innovationsdagarna öppen!

2019-06-12|Kommentarer inaktiverade för Anmälan till de europeiska forsknings- och innovationsdagarna öppen!

Den 24 – 26 september anordnas de europeiska forsknings- och innovationsdagarna i Bryssel. Syftet med eventet är att föra [...]

Solenergi i fokus när Ylva Gullberg från Region Örebro Län var på korttidstjänstgöring i Bryssel

2019-06-12|Kommentarer inaktiverade för Solenergi i fokus när Ylva Gullberg från Region Örebro Län var på korttidstjänstgöring i Bryssel

Första veckan i juni genomförde Ylva Gullberg, utvecklingsledare för energifrågor från Region Örebro Län, en korttidstjänstgöring på Central Swedens [...]

Europeiska nätverk och tematiska S3-partnerskap i gemensamt uttalande om komponent fem

2019-06-06|Kommentarer inaktiverade för Europeiska nätverk och tematiska S3-partnerskap i gemensamt uttalande om komponent fem

Vanguardinitiativet tillsammans med bland andra CPMR, AER, ERRIN och flera partnerskap inom de tematiska S3-plattformarna publicerade den 3 juni [...]

Regionala skillnader i fokus i kommissionens landspecifika rekommendationer till Sverige

2019-06-06|Kommentarer inaktiverade för Regionala skillnader i fokus i kommissionens landspecifika rekommendationer till Sverige

I enlighet med processen för den europeiska planeringsterminen presenterade kommissionen den 5 juni 2019 de landspecifika rekommendationerna baserade på [...]

Fragmenterat Europaparlament efter valet

2019-06-05|Kommentarer inaktiverade för Fragmenterat Europaparlament efter valet

Högt valdeltagande i Europaparlamentsvalet, både generellt bland EU:s medlemsstater men även i Sverige, stärker den demokratiska legitimiteten för Europaparlamentet. [...]

Korttidstjänstgöring inspirerade till ökad internationalisering inom gymnasie- och vuxenutbildning

2019-05-29|Kommentarer inaktiverade för Korttidstjänstgöring inspirerade till ökad internationalisering inom gymnasie- och vuxenutbildning

Under en vecka i maj besökte Eva Sund, utvecklingsledare för utbildning och arbetsmarknads på Region Örebro län, Central Swedens [...]

Sveriges och Central Swedens medlemsregioners deltagande i Horisont 2020

2019-05-28|Kommentarer inaktiverade för Sveriges och Central Swedens medlemsregioners deltagande i Horisont 2020

I Vinnovas årsbok för 2018 redogörs Sveriges deltagande i EU:s ramprogram för forsknings och innovation, Horisont 2020. Sverige befinner [...]

Stort intresse inför Europaparlamentsvalet

2019-05-22|Kommentarer inaktiverade för Stort intresse inför Europaparlamentsvalet

Den 23 till den 26 maj är det Europaparlamentsval i EU. I Sverige sker valet söndagen den 26 maj [...]

EU Sustainable Energy Week

2019-05-22|Kommentarer inaktiverade för EU Sustainable Energy Week

Den fjortonde upplagan av EU Sustainable Energy Week arrangeras den 17 – 21 juni. En konferens i Bryssel kommer [...]

EU-finansiering till offentliga WiFi-hotspots

2019-05-21|Kommentarer inaktiverade för EU-finansiering till offentliga WiFi-hotspots

Fem kommuner i Central Swedens medlemsregioner, av totalt 3 400 kommuner i hela EU, har blivit utvalda att erhålla finansiering [...]

Första resultaten från EU-kommissionen pilotprojekt för regioner i industriell omvandling

2019-05-20|Kommentarer inaktiverade för Första resultaten från EU-kommissionen pilotprojekt för regioner i industriell omvandling

Den 8 maj presenterade EU-kommissionen de första resultaten från pilotprojekt för industriell omvandling som lanserades för drygt ett år. [...]

Högskolan Dalarna deltog på seminarium under EU:s Green Week i Bryssel

2019-05-15|Kommentarer inaktiverade för Högskolan Dalarna deltog på seminarium under EU:s Green Week i Bryssel

Under EU:s Green Week deltog Malin Karlsson från Högskolan Dalarna på ett seminarium anordnat på Regionkommittén i Bryssel. Seminariet, [...]

Strategisk agenda för EU diskuterades på toppmöte

2019-05-15|Kommentarer inaktiverade för Strategisk agenda för EU diskuterades på toppmöte

I samband med Europeiska rådets möte den 9 maj i Sibiu, Rumänien, lanserade EU-kommissionen dess strategiska agenda för åren [...]

Fjärde rapporten om tillståndet i energiunionen

2019-05-08|Kommentarer inaktiverade för Fjärde rapporten om tillståndet i energiunionen

Den fjärde rapporten om tillståndet i energiunionen är offentliggjord. Rapporten beskriver rådande trender i energiunionen, trender som minskad koppling [...]

Irén Lejegren ny ordförande för Central Sweden

2019-05-08|Kommentarer inaktiverade för Irén Lejegren ny ordförande för Central Sweden

Central Swedens årsmöte den 30 april 2019 valde Irén Lejegren, ordförande för regionala tillväxtnämnden i Region Örebro län, till [...]

Samråd om Transeuropeiska transportnätet är nu öppet

2019-05-06|Kommentarer inaktiverade för Samråd om Transeuropeiska transportnätet är nu öppet

EU-kommissionen har öppnat ett samråd om det Transeuropeiska transportnätet (TEN-T), för att få in synpunkter från olika aktörer kring [...]

EU Green Week partnerevent om hållbar och tillgänglig turism genom innovation

2019-04-30|Kommentarer inaktiverade för EU Green Week partnerevent om hållbar och tillgänglig turism genom innovation

I samband EU Green Week 2019 anordnar ERRIN partnereventet ”Resource efficiency, circularity or decarbonisation in tourism? All possible for [...]

Preliminär överenskommelse om Horisont Europa

2019-04-17|Kommentarer inaktiverade för Preliminär överenskommelse om Horisont Europa

Europaparlamentet och rådet har nått en så kallad partiell politisk överenskommelse om EU:s framtida ramprogram för forsknings- och innovation, [...]

Region Örebro läns handlingsplan för drönare uppmärksammades i Bryssel

2019-04-17|Kommentarer inaktiverade för Region Örebro läns handlingsplan för drönare uppmärksammades i Bryssel

På eventet ”Nya innovativa tjänster baserat på ny teknologi kopplat till drönare” deltog Fredrik Idevall, Enhetschef Samhällsplanering och infrastruktur, [...]

Stort intresse för Interreg Europa konferens i Bryssel

2019-04-17|Kommentarer inaktiverade för Stort intresse för Interreg Europa konferens i Bryssel

Mellan den 9-11 april 2019 arrangerade Interreg Europa en stor konferens i Bryssel under namnet ”Let’s cooperate!”. Cirka 500 [...]

LIFE – nya utlysningar 2019

2019-04-17|Kommentarer inaktiverade för LIFE – nya utlysningar 2019

EU:s finansieringsinstrument för miljö och klimatåtgärder, LIFE, har öppnat för nya utlysningar under 2019. Det kommer det finnas 400 [...]

Möjlighet att påverka utformningen av smart specialisering i nästa programperiod

2019-04-17|Kommentarer inaktiverade för Möjlighet att påverka utformningen av smart specialisering i nästa programperiod

Hur har stödet från EU-kommissionen i utformande och genomförande av smart specialisering bidragit till arbetet i regionen, inom vilka [...]

Nominera ditt projekt till REGIOSTARS!

2019-04-09|Kommentarer inaktiverade för Nominera ditt projekt till REGIOSTARS!

Varje år uppmärksammar EU-kommissionen projekt, finansierade av struktur- och investeringsfonderna, som uppvisar förträfflighet och skapat nya tillvägagångsätt för regional [...]

Europeiska forsknings- och innovationsdagar 24–26 september 2019

2019-04-09|Kommentarer inaktiverade för Europeiska forsknings- och innovationsdagar 24–26 september 2019

De europeiska forsknings- och innovationsdagarna är ett årligt evenemang som samlar ledare från industri, finans, akademin och företag för [...]

Sverige i topp i EU Transport Scoreboard

2019-04-08|Kommentarer inaktiverade för Sverige i topp i EU Transport Scoreboard

Sverige är bäst av samtliga EU:s länder i EU:s Transport Scoreboard! Enligt EU-kommissionens utvärdering presterar Sverige i topp gällande [...]

Ny överenskommelse om EU:s sektorsprogram LIFE

2019-04-03|Kommentarer inaktiverade för Ny överenskommelse om EU:s sektorsprogram LIFE

Rådet och Europaparlamentet har nått en överenskommelse gällande en förlängning av EU:s sektorsprogram LIFE, efter 2020. Överenskommelsen innehåller bland [...]

Rådet och Europaparlamentet har nått en överenskommelse om framtida CEF

2019-03-27|Kommentarer inaktiverade för Rådet och Europaparlamentet har nått en överenskommelse om framtida CEF

Förhandlingarna om CEF under programperioden 2021–2027 fortsätter. I transportområdet kommer utvecklingen och moderniseringen av Europas tåg- och vägnät fortsatt [...]

Möte med EU-kommissionären för hälsa och livsmedelssäkerhet

2019-03-22|Kommentarer inaktiverade för Möte med EU-kommissionären för hälsa och livsmedelssäkerhet

Central Swedens styrelsemedlem tillika ordförande för den regionala tillväxtnämnden i Region Örebro län, Irén Lejegren, gästade Bryssel och Central [...]

Nya regler för grönare, mer uppkopplad och en mer automatiserad mobilitet

2019-03-20|Kommentarer inaktiverade för Nya regler för grönare, mer uppkopplad och en mer automatiserad mobilitet

EU-kommissionen har antagit nya regler för C-ITS för att utveckla grön, uppkopplad och automatiserad transport i Europa. Tekniken möjliggör [...]

EU-kommissionen ökar finansiering till Europeiska Innovationsrådet

2019-03-20|Kommentarer inaktiverade för EU-kommissionen ökar finansiering till Europeiska Innovationsrådet

EU-kommissionen lanserade 2017 det Europeiska Innovationsrådet (EIC) som planeras verkställas under nästa programperiod 2021–2027 inom ramprogrammet för forskning och [...]

Partnersök Horisont 2020 SU-INFRA01-2018-2019-2020: Cybersäkerhet och skydda viktig infrastruktur

2019-03-15|Kommentarer inaktiverade för Partnersök Horisont 2020 SU-INFRA01-2018-2019-2020: Cybersäkerhet och skydda viktig infrastruktur

Ett franskt företag placerat i Occitanie letar efter partners för nästa Horisont 2020-utlysning: SU-INFRA01-2018-2019-2020. Utlysningen fokuserar på att skydda [...]

Sveriges landrapport 2019: Transport, Energi och Miljö

2019-03-13|Kommentarer inaktiverade för Sveriges landrapport 2019: Transport, Energi och Miljö

Landrapporten för Sverige 2019 innehåller bland annat rapporter inom områdena transport, energi och miljö. Inom de här områdena beskrivs [...]

Prognos inför det kommande Europaparlamentsvalet

2019-03-13|Kommentarer inaktiverade för Prognos inför det kommande Europaparlamentsvalet

En prognos som Europaparlamentets väljarbarometer gjort visar en splittrad partipolitisk sammansättning inför det stundande Europaparlamentsvalet i maj. De två [...]

Europaparlamentet antog förhandlingsposition om de fondgemensamma bestämmelserna

2019-03-13|Kommentarer inaktiverade för Europaparlamentet antog förhandlingsposition om de fondgemensamma bestämmelserna

Den 13:e februari antog Europaparlamentet förhandlingspositionen för de fondgemensamma bestämmelser (Common Provisions Regulations, CPR) för perioden 2021–2027. De fondgemensamma [...]

EU-kommissionen genomför handlingsplanen för den cirkulära ekonomin

2019-03-12|Kommentarer inaktiverade för EU-kommissionen genomför handlingsplanen för den cirkulära ekonomin

EU-kommissionen rapporterade den 4 mars 2019 att alla åtgärder i handlingsplanen för en cirkulär ekonomi har genomförts eller är [...]

Rekommendationer om prioriterade områden för investeringar inom sammanhållningspolitiken 2021 – 2027

2019-03-06|Kommentarer inaktiverade för Rekommendationer om prioriterade områden för investeringar inom sammanhållningspolitiken 2021 – 2027

Den 27 februari publicerades EU-kommissionen Vinterpaketet inom ramen för den europeiska planeringsterminen. Sverige lyfts åter fram som ett land [...]

Utvärdering av europeiska godskorridorer

2019-03-06|Kommentarer inaktiverade för Utvärdering av europeiska godskorridorer

En utvärdering om de europeiska godskorridorerna för järnväg (Rail Freight Corridors, RFC) har öppnats av EU-kommissionen. Utvärderingen ämnar samla [...]

Påverka utformningen av den europeiska klusterpolitiken

2019-03-06|Kommentarer inaktiverade för Påverka utformningen av den europeiska klusterpolitiken

Årets europeiska klusterkonferens fokuserar på klusters roll i den industriella omställningen och behandlar frågor som digitalisering och kompetensförsörjning, cirkulär [...]

Så påverkar Europaparlamentsvalet svenska medborgare

2019-03-04|Kommentarer inaktiverade för Så påverkar Europaparlamentsvalet svenska medborgare

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har samlat ihop material om EU och hur Europaparlamentsvalet påverkar svenska medborgare. [...]

Rapport: nya förutsättningar för regional utveckling

2019-02-27|Kommentarer inaktiverade för Rapport: nya förutsättningar för regional utveckling

I en rapport sammanställd av forsknings- och innovationsnätverket för de svenska stads- och regionkontoren i Bryssel presenteras ett antal [...]

Reglering av koldioxidutsläpp från lastbilar

2019-02-27|Kommentarer inaktiverade för Reglering av koldioxidutsläpp från lastbilar

En överenskommelse om nya lagar för lastbilsutsläpp har slutits av Europaparlamentet och det rumänska ordförandeskapet i rådet. Koldioxidutsläppen ska [...]

Utvärdering av EU-direktiv om utbyggnad av infrastruktur för alternativa bränslen

2019-02-27|Kommentarer inaktiverade för Utvärdering av EU-direktiv om utbyggnad av infrastruktur för alternativa bränslen

En utvärdering av EU-direktivet om utbyggnad av infrastruktur för alternativa bränslen har öppnats av EU-kommissionen. Utvärderingen ämnar samla in [...]

Ministerrådet överens om plan kring artificiell intelligens

2019-02-27|Kommentarer inaktiverade för Ministerrådet överens om plan kring artificiell intelligens

Den 18:e februari träffades EU-ländernas ministrar med ansvar för konkurrensfrågor i Bryssel. Under mötet antogs en gemensam plan för [...]

Ansök om aktivitetsbidrag inför European Youth Week

2019-02-26|Kommentarer inaktiverade för Ansök om aktivitetsbidrag inför European Youth Week

European Youth Week (EYW) inträffar mellan 29:e april och 5:e maj över hela Europa. Årets tema för veckan, som [...]

Europeiska veckan för regioner och städer 2019

2019-02-18|Kommentarer inaktiverade för Europeiska veckan för regioner och städer 2019

Den 7–10 oktober 2019 arrangerar EU-kommissionens generaldirektorat för regional- och stadspolitik (DG REGIO) och Regionkommittén den 17:e upplagan av [...]

Självkörande fordon snart en del av EU:s fordonsmarknad

2019-02-13|Kommentarer inaktiverade för Självkörande fordon snart en del av EU:s fordonsmarknad

Snart är självkörande fordon en självklar del av EU:s fordonsmarknad. Fordonen har stor potential att öka trafiksäkerheten i Europa, [...]

Europeiska Regionkommitténs utskott för miljö, klimat och energi presenterar sitt arbetsprogram för 2019

2019-02-12|Kommentarer inaktiverade för Europeiska Regionkommitténs utskott för miljö, klimat och energi presenterar sitt arbetsprogram för 2019

Europeiska Regionkommitténs utskott för miljö, klimat och energi (ENVE) har presenterat sitt arbetsprogram för 2019. Arbetsprogrammet använder de globala [...]

Utvärdering av EU:s transportpolitik 2011–2018

2019-02-11|Kommentarer inaktiverade för Utvärdering av EU:s transportpolitik 2011–2018

En utvärdering av EU:s vitbok om transporter från 2011 har nu öppnats av EU-kommissionen. Utvärderingen ämnar samla in synpunkter [...]

Utmärkelse inom cirkulär ekonomi till EU-kommissionen

2019-02-04|Kommentarer inaktiverade för Utmärkelse inom cirkulär ekonomi till EU-kommissionen

EU-kommissionen har mottagit pris för deras arbete kring cirkulär ekonomi under World Economic Forum i Davos, Schweiz. Priset tilldelas [...]

Säker och hållbar mobilitet i Bryssel

2019-01-30|Kommentarer inaktiverade för Säker och hållbar mobilitet i Bryssel

Den 23 januari arrangerades ett kick-off möte för ett nytt partnerskap inom de tematiska smart specialiseringsplattformarna (S3P) inom området [...]

Första EU-medborgarna kan nu använda e-recept i annat EU-land

2019-01-30|Kommentarer inaktiverade för Första EU-medborgarna kan nu använda e-recept i annat EU-land

De första patienterna i EU kan nu använda e-recept, utfärdade av läkare i hemlandet, när de besöker ett apotek [...]

Örebro universitet deltar i stort europeiskt AI-projekt

2019-01-28|Kommentarer inaktiverade för Örebro universitet deltar i stort europeiskt AI-projekt

Europeiska kommissionen har lanserat ett initiativ, AI4EU, för att utveckla användningen av artificiell intelligens i Europa. En plattform ska [...]

Var med och påverka temat för den årliga transnationella ESF-konferensen

2019-01-15|Kommentarer inaktiverade för Var med och påverka temat för den årliga transnationella ESF-konferensen

Europeiska socialfondens (ESF) transnationella plattform anordnar sin årliga konferens den 23–24 maj 2019 i Bryssel. De två dagarna består [...]

Nya ostkustbanan presenterar sitt team

2019-01-14|Kommentarer inaktiverade för Nya ostkustbanan presenterar sitt team

Under senhösten 2018 publicerades ett antal personliga intervjuer med  teamet bakom Nya Ostkustbanan. En av dessa personer är Eva [...]

Ny lagstiftning för förnyelsebar energi, energieffektivisering och styrningen av Energiunionen

2019-01-09|Kommentarer inaktiverade för Ny lagstiftning för förnyelsebar energi, energieffektivisering och styrningen av Energiunionen

Den 24 december 2018 trädde EU:s nya lagstiftning för förnyelsebar energi, energieffektivisering samt styrningen av Energiunionen i kraft. I [...]

EU-kommissionen släpper preliminära resultat från studie om transportrelaterade kostnader

2019-01-09|Kommentarer inaktiverade för EU-kommissionen släpper preliminära resultat från studie om transportrelaterade kostnader

Preliminära resultat från en studie med fokus på transportinfrastrukturkostnader samt transporters negativa påverkan på miljö, hälsa, luftkvalitet och klimat, [...]

Webbsänd informationsdag om 2019 års CEF-utlysning för transport

2019-01-09|Kommentarer inaktiverade för Webbsänd informationsdag om 2019 års CEF-utlysning för transport

Den 17 januari 2019 anordnas en webbsänd informationsdag gällande CEF:s projektutlysning för transport 2019. Registrera dig för att ta [...]

Ministerrådets 18-månadersprogram publicerat

2018-12-19|Kommentarer inaktiverade för Ministerrådets 18-månadersprogram publicerat

De tre kommande ordförandeskapen i ministerrådet; Rumänien, Finland och Kroatien, har offentliggjort sitt 18-månadersprogram inför perioden 1 januari 2019 [...]

FN:s klimatkonferens i Katowice: EU tar en ledande roll i arbetet för klimatomställningen

2018-12-19|Kommentarer inaktiverade för FN:s klimatkonferens i Katowice: EU tar en ledande roll i arbetet för klimatomställningen

Den 15 december avslutades förhandlingarna på FN:s 24:e klimatkonferens (COP24) i Katowice, Polen. Klimatkonferensen förde samman representanter för de [...]

Vad gör EU för dig?

2018-12-14|Kommentarer inaktiverade för Vad gör EU för dig?

Som en del av Europaparlamentets kampanj Den här gången röstar jag, som syftar till att öka valdeltagandet i Europaparlamentsvalet [...]

Fokus på flaskhalsar och bullerbekämpning i CEF Transport 2019

2018-12-12|Kommentarer inaktiverade för Fokus på flaskhalsar och bullerbekämpning i CEF Transport 2019

EU-kommissionen har publicerat ansökningsomgången för CEF Transport 2019. Ansökan är öppen från och med den 8 januari 2019 till [...]

Plan för att främja utvecklingen och användningen av artificiell intelligens i Europa

2018-12-12|Kommentarer inaktiverade för Plan för att främja utvecklingen och användningen av artificiell intelligens i Europa

Fredag den 7 december 2018 presenterade EU-kommissionen en samordnad plan för europeisk AI där bland annat åtgärder för att [...]

Den digitala inre marknaden: Vinnarna av European Broadband Awards 2018 har utsetts

2018-12-11|Kommentarer inaktiverade för Den digitala inre marknaden: Vinnarna av European Broadband Awards 2018 har utsetts

Nyligen presenterade EU-kommissionärerna för regional utveckling och den digitala ekonomin och samhället de fem vinannde projekten av European Broadband [...]

Erasmus+ arbetsprogram för 2019 publicerat

2018-12-05|Kommentarer inaktiverade för Erasmus+ arbetsprogram för 2019 publicerat

Erasmus+ arbetsprogram för 2019 har publicerats av EU-kommissionen och innehåller bland annat information om programmets prioriteringar, finansieringsmöjligheter för projekt, [...]

Registrering till EU Industry Day 2019 är nu öppen

2018-12-05|Kommentarer inaktiverade för Registrering till EU Industry Day 2019 är nu öppen

Den tredje upplagan av EU-kommissionens konferens EU Industry Day kommer att hållas den 5–6 februari 2019 och har nu [...]

Guide för teknisk assistans och information om pågående bredbandsprojekt och program

2018-12-04|Kommentarer inaktiverade för Guide för teknisk assistans och information om pågående bredbandsprojekt och program

EU-kommissionen har publicerat en ny guide för offentliga aktörer inom EU som är tänkt att ge tekniskt stöd och [...]

EU-kommissionens långsiktiga klimatstrategi för 2050: ”En ren planet för alla”

2018-11-28|Kommentarer inaktiverade för EU-kommissionens långsiktiga klimatstrategi för 2050: ”En ren planet för alla”

Den 28 november presenterade EU-kommissionen sin långsiktiga klimatstrategi för 2050: ”En ren planet för alla”. Klimatstrategin är tänkt att [...]

Vanguardinitiativets politiska årsmöte uppmärksammade Central Swedens medlemsregioner samt vikten av komponent fem

2018-11-28|Kommentarer inaktiverade för Vanguardinitiativets politiska årsmöte uppmärksammade Central Swedens medlemsregioner samt vikten av komponent fem

Den 21 november samlades Vanguardinitiativets medlemmar och politiska representanter i Bryssel för Vanguards politiska årsmöte. Under årsmötet välkomnades Region [...]

Europeiska planeringsterminen 2019

2018-11-27|Kommentarer inaktiverade för Europeiska planeringsterminen 2019

EU-kommissionens höstpaket har publicerats inom ramen för den europeiska planeringsterminen. Höstpaketet innehåller ett flertal rapporter om EU:s ekonomiska situation, [...]

Event i Europaparlamentet om EU:s framtida transportpolitik

2018-11-26|Kommentarer inaktiverade för Event i Europaparlamentet om EU:s framtida transportpolitik

Tisdagen den 20 november arrangerade Transportföretagen ett event om EU:s framtida transportpolitik med ett flertal intressanta talare inbjudna. För [...]

Stöd till startup-företag genom utveckling av innovationsekosystemen

2018-11-26|Kommentarer inaktiverade för Stöd till startup-företag genom utveckling av innovationsekosystemen

Den 6 december arrangerar Startup Europe Regions Network (SERN) tillsammans med den franska regionen Île-de-France ett webbaserat seminarium om [...]

Sök utmärkelsen Europeisk entreprenörsregion

2018-11-23|Kommentarer inaktiverade för Sök utmärkelsen Europeisk entreprenörsregion

Europeiska regionkommittén utser årligen Europeiska entreprenörsregioner (EER Award) i syfte att uppmärksamma europeiska regioner och kommuner med föredömliga och [...]

En hållbar bioekonomi för Europa: Stärka kopplingen mellan ekonomi, samhälle och miljö

2018-11-23|Kommentarer inaktiverade för En hållbar bioekonomi för Europa: Stärka kopplingen mellan ekonomi, samhälle och miljö

Under andra halvan av 2018 presenterade EU-kommissionen en ny strategi för att utveckla en cirkulär och hållbar bioekonomi i [...]

Europaparlamentet godkänner nya miljölagar

2018-11-21|Kommentarer inaktiverade för Europaparlamentet godkänner nya miljölagar

Under Europaparlamentets senaste sammanträdesvecka i Strasbourg, den 12 till 18 november, röstades ny lagstiftning kopplat till EU-kommissionens paket ”Ren [...]

Den sista i raden – nationell dialogkonferens om sammanhållningspolitiken

2018-11-21|Kommentarer inaktiverade för Den sista i raden – nationell dialogkonferens om sammanhållningspolitiken

Den 14 november arrangerades en nationell dialogkonferens om sammanhållningspolitiken i nästa programperiod (2021–2027) på Folkets Hus i Stockholm. Denna [...]

Välbesökt konferens om EU-kommissionens innovations- och forskningsprogram Horisont Europa med fokus på klustret för klimat, energi och mobilitet

2018-11-20|Kommentarer inaktiverade för Välbesökt konferens om EU-kommissionens innovations- och forskningsprogram Horisont Europa med fokus på klustret för klimat, energi och mobilitet

Den 13 november bjöd nätverket ERRIN (European Regions Research and Innovation Network), tillsammans med EU-kommissionens generaldirektorat (DG RTD) för [...]