EU:s styrning

Central Sweden arbetar aktivt inom bevakningsområdet EU:s styrning, framtid och horisontella frågor. Arbetet innefattar främst bevakning av EU:s politik på området för ekonomisk styrning, men även allmänna inriktningar och initiativ som EU beslutar om.

Alla initiativ, lagförslag och program inom EU är grundande inom övergripande strategier och prioriteringar. De finansieringsverktyg som erbjuder projektmöjligheter till Central Swedens medlemmar syftar alla att på olika sätt uppnå övergripande målsättningar som främst står att finna i EU:s strategi för tillväxt och sysselsättning, Europa 2020. De lagförslag som kommissionen lägger fram under ett år har sin grund i kommissionens arbetsprogram där övergripande prioriteringar och initiativ presenteras. Inom området EU:s styrning, framtid och horisontella frågor arbetar Central Sweden med detta övergripande strategiska arbete.

Bevakning av området ger förståelse för den politiska kontexten för sakfrågor och är på så sätt också en förutsättning för att tydliggöra hur strategi på regional respektive europeisk nivå harmoniserar. Genom löpande bevakning och analys av detta område kan trender och viktiga förändringar i EU-policy klargöras. Detta understryks vid stora förändringar i ledarskapet vid EU vilket har skett i och med parlamentsval och att en ny kommission tillträdde under 2014.

EU-kommissionens arbetsprogram, prioriteringar, inklusive kommissionens ambitiösa investeringsplan samt rådets strategi för EU under kommande femårsperiod som antogs under 2014  är exempel på grundläggande styrdokument för analys inom området. Öppna konsultationer och remissförfrågningar bevakas löpande för inspel till regionerna. Bevakning av detta område behövs för att vara en inflytelserik aktör vid EU och för att kunna påverka policy och lagstiftning i enlighet med medlemsregionernas behov.

Aktuellt

Nominera ditt projekt till REGIOSTARS!

2020-03-10|Kommentarer inaktiverade för Nominera ditt projekt till REGIOSTARS!

Varje år uppmärksammar EU-kommissionen projekt, finansierade av struktur- och investeringsfonderna, som uppvisar förträfflighet och skapat nya tillvägagångsätt för regional [...]

Konferensen om Europas framtid

2020-02-05|Kommentarer inaktiverade för Konferensen om Europas framtid

EU-kommissionen presenterade den 20 januari 2020 sina idéer kring den två år långa konferensen om Europas framtid som ska [...]

Brexitsagan fortsätter…

2019-12-18|Kommentarer inaktiverade för Brexitsagan fortsätter…

Boris Johnson och det konservativa partiet fick en tydlig majoritet i valet i Storbritannien den 12 december. Storbritannien kommer [...]

En ny grön giv för klimatet

2019-12-13|Kommentarer inaktiverade för En ny grön giv för klimatet

Den uppmärksammade gröna given för klimatet presenterades den 11 december av kommissionsordförande Ursula von der Leyen. Den gröna given [...]

Sök utmärkelsen europeisk entreprenörsregion

2019-12-11|Kommentarer inaktiverade för Sök utmärkelsen europeisk entreprenörsregion

Europeiska regionkommittén utser årligen Europeiska entreprenörsregioner (EER Award) i syfte att uppmärksamma europeiska regioner och kommuner med föredömliga och framtidsinriktade företagarstrategier, [...]

Vanguardinitiativets politiska årsmöte 2019

2019-11-28|Kommentarer inaktiverade för Vanguardinitiativets politiska årsmöte 2019

Under Vanguardinitiativets politiska årsmöte den 21 november deltog regionråd och representanter från nätverkets medlemsregioner för att bland annat fatta [...]

Tydlig koppling mellan ERUF och Digitala Europa

2019-11-28|Kommentarer inaktiverade för Tydlig koppling mellan ERUF och Digitala Europa

I ett nyligen publicerat arbetsdokument om europeiska digitala innovationshubbar (EDIH) inom programmet Digitala Europa presenterar EU-kommissionen ett förslag på [...]

Möjligheter och utmaningar för Östersjöregionens arbete med smart specialisering i nästa programperiod

2019-11-28|Kommentarer inaktiverade för Möjligheter och utmaningar för Östersjöregionens arbete med smart specialisering i nästa programperiod

Det informella Brysselbaserade nätverket informal Baltic Sea Group (iBSG) anordnade den 19 november ett seminarium i Europaparlamentet med fokus på möjligheter och utmaningar för Östersjöregionens arbete med [...]

Ny utlysning för finansiering inom CEF

2019-10-23|Kommentarer inaktiverade för Ny utlysning för finansiering inom CEF

INEA har publicerat en ny ansökningsomgång inom ramen för Fonden för ett sammanlänkat Europa, CEF 2019 MAP. Projekt som [...]

2019 års upplaga av European Week of Regions and Cities

2019-10-16|Kommentarer inaktiverade för 2019 års upplaga av European Week of Regions and Cities

2019 års upplaga av European Week of Regions and Cities är nu avslutad. Under veckan har förutsättningar för regioner och städer diskuteras, inte minst kopplat till innovation, hållbar utveckling och [...]

Arbetsbeskrivningar för den tillträdande kommissionen

2019-09-18|Kommentarer inaktiverade för Arbetsbeskrivningar för den tillträdande kommissionen

Kommissionens tillträdande ordförande Ursula von der Leyen presenterade den 10 september 2019 sina föreslagna kommissionärer och deras respektive portföljer. En ny miljöpolitik [...]

Ursula von der Leyen presenterar den nya kommissionen

2019-09-11|Kommentarer inaktiverade för Ursula von der Leyen presenterar den nya kommissionen

Den 10 september höll EU-kommissionens tillträdande ordförande en presskonferens där det tillkännagavs vilka portföljer de nominerade kommissionärerna föreslås ansvara [...]

Ny rapport om missions

2019-09-09|Kommentarer inaktiverade för Ny rapport om missions

En nyhet i det kommande ramprogrammet för forskning och innovation Horisont Europa (2021 – 2027) är så kallade missions. En mission avser uppnå ett djärvt, [...]

EU:s nya strategiska agenda för 2019-2024

2019-07-10|Kommentarer inaktiverade för EU:s nya strategiska agenda för 2019-2024

Den 20 juni antogs EU:s nya strategiska agenda för perioden 2019–2024 av Europeiska rådet som består av medlemsländernas stats-och [...]

Region Skåne ny ordförande för Vanguardinitiativet

2019-06-19|Kommentarer inaktiverade för Region Skåne ny ordförande för Vanguardinitiativet

Under Vanguardinitiativets årliga direktörsmöte, som samlar direktörer med ansvar för forskning och innovation från Vanguardinitiativets drygt 30 medlemsregioner, valdes [...]

Fragmenterat Europaparlament efter valet

2019-06-05|Kommentarer inaktiverade för Fragmenterat Europaparlament efter valet

Högt valdeltagande i Europaparlamentsvalet, både generellt bland EU:s medlemsstater men även i Sverige, stärker den demokratiska legitimiteten för Europaparlamentet. [...]

EU Sustainable Energy Week

2019-05-22|Kommentarer inaktiverade för EU Sustainable Energy Week

Den fjortonde upplagan av EU Sustainable Energy Week arrangeras den 17 – 21 juni. En konferens i Bryssel kommer [...]

Fjärde rapporten om tillståndet i energiunionen

2019-05-08|Kommentarer inaktiverade för Fjärde rapporten om tillståndet i energiunionen

Den fjärde rapporten om tillståndet i energiunionen är offentliggjord. Rapporten beskriver rådande trender i energiunionen, trender som minskad koppling [...]

Preliminär överenskommelse om Horisont Europa

2019-04-17|Kommentarer inaktiverade för Preliminär överenskommelse om Horisont Europa

Europaparlamentet och rådet har nått en så kallad partiell politisk överenskommelse om EU:s framtida ramprogram för forsknings- och innovation, [...]

LIFE – nya utlysningar 2019

2019-04-17|Kommentarer inaktiverade för LIFE – nya utlysningar 2019

EU:s finansieringsinstrument för miljö och klimatåtgärder, LIFE, har öppnat för nya utlysningar under 2019. Det kommer det finnas 400 [...]

Nominera ditt projekt till REGIOSTARS!

2019-04-09|Kommentarer inaktiverade för Nominera ditt projekt till REGIOSTARS!

Varje år uppmärksammar EU-kommissionen projekt, finansierade av struktur- och investeringsfonderna, som uppvisar förträfflighet och skapat nya tillvägagångsätt för regional [...]

Sverige i topp i EU Transport Scoreboard

2019-04-08|Kommentarer inaktiverade för Sverige i topp i EU Transport Scoreboard

Sverige är bäst av samtliga EU:s länder i EU:s Transport Scoreboard! Enligt EU-kommissionens utvärdering presterar Sverige i topp gällande [...]

Ny överenskommelse om EU:s sektorsprogram LIFE

2019-04-03|Kommentarer inaktiverade för Ny överenskommelse om EU:s sektorsprogram LIFE

Rådet och Europaparlamentet har nått en överenskommelse gällande en förlängning av EU:s sektorsprogram LIFE, efter 2020. Överenskommelsen innehåller bland [...]

Prognos inför det kommande Europaparlamentsvalet

2019-03-13|Kommentarer inaktiverade för Prognos inför det kommande Europaparlamentsvalet

En prognos som Europaparlamentets väljarbarometer gjort visar en splittrad partipolitisk sammansättning inför det stundande Europaparlamentsvalet i maj. De två [...]