Exempel på påverkansinsatser

Central Swedens arbete med politisk påverkan kan exemplifieras av olika fall av lobbyinsatser där kontoret varit med och påverkat politiska beslut på EU-nivå. Nedanför skildras ett framgångsrikt exempel där Central Sweden genomförde en lobbyinsats som ledde fram till förslag om ett nytt EU-program: Interregionala innovationsinvesteringar.

Vanguardinitiativet är ett nätverk för regioner som har identifierat avancerad tillverkning i de regionala innovationsstrategierna för smart specialisering (RIS3). Region Dalarna har varit medlemmar i nätverket sedan 2014, Region Örebro län sedan 2017 och Region Gävleborg sedan 2018. Huvudaktiviteten i nätverket är utveckling av ett antal tematiska pilotprojekt. Aktörer från Örebro län och Gävleborg deltar i utvecklingen av projekt inom 3D-printing och aktörer från Dalarna i projekt som utvecklar förnyelsebar energi till havs (ADMA Energy).

Tidigt identifierade Vanguardinitiativets medlemmar att det finns ett glapp i finansieringsmöjligheterna på EU-nivå som hämmar utvecklingen av interregionala innovationsprojekt. I en rapport framtagen av nätverket och antagen av medlemsregionernas regionala utvecklingsdirektörer i november 2016 presenteras nätverkets analys av finansieringsbehov för utveckling av nätverkets pilotprojekt och förslag till nya instrument som skulle behövas för att underlätta detta.

Ett av de förslag nätverket presenterade var ett nytt Interreg-program som omfattar hela EU och som kan möjliggöra finansiering till investeringar i interregionala innovationsprojekt. Denna rapport utgjorde basen för nätverkets påverkansarbete inför kommissionens presentation av ny långtidsbudget 2021 – 2027. Nätverket har samverkat med andra europeiska nätverk i att driva denna fråga och har anordnat ett antal möten och seminarier för att föra fram nätverkets position i frågan, blanda annat ett seminarium på Sveriges ständiga representation vid EU som Central Sweden var medarrangörer till.

I maj 2018 presenterade kommissionen förslaget om sammanhållningspolitiken 2021 – 2027. I förslaget om Interreg finns ett nytt program inkluderat: Interregionala innovationsinvesteringar (komponent fem). Programmet föreslås en budget på 970 miljoner euro och är i linje med det förslag om nytt Interreg-program som Vanguardinitiativet presenterade 2016.

Central Swedens medlemsregioner har, med stöd av Vanguardinitiativet och Central Sweden, drivit frågan om programmet Interregionala innovationsinvesteringar (komponent fem) både innan kommissionen presenterade förslag samt efter förslaget presenterades för att säkerställa att programmet kommer att vara ett av de program som finns med i det nya finansieringslandskapet på EU-nivå 2021 – 2027. Både Norra Mellansverige och Östra Mellansverige har inkluderat programmet i sina positionspapper om sammanhållningspolitiken som utgör grunden för Central Swedens uppdrag med politisk påverkan i Bryssel.

Frågan om de ändringsförslag kommissionens presenterade för Interreg i kommande programperiod har rönt stora diskussioner i både Europaparlamentet och ministerrådet. Om programmet kommer att finnas kvar återstår att se när förhandlingarna slutförts, förhoppningsvis under hösten 2020.

Aktuellt

Ny EU-strategi för energi- och resurseffektiva byggnader

2020-10-20|Kommentarer inaktiverade för Ny EU-strategi för energi- och resurseffektiva byggnader

EU-kommissionens nya strategi Renoveringsvågen syftar till att förbättra byggnaders prestanda och energieffektivitet. Detta ska leda till minskade växthusgasutsläpp, förbättrad återanvändning och materialåtervinning, ökad digitalisering och förbättrad livskvalitet. Strategin lyfter bland annat fram vikten av att renovera [...]

Ny europeisk industriallians för råvaror

2020-10-14|Kommentarer inaktiverade för Ny europeisk industriallians för råvaror

Den 29 september lanserade EU-kommissionen den europeiska råvarualliansen (ERMA), som är en av åtgärderna inom ramen för den nya [...]

CPMR:s position om regionalt statsstöd

2020-10-12|Kommentarer inaktiverade för CPMR:s position om regionalt statsstöd

EU-kommissionen har presenterat utkast på nya riktlinjer för regionalt statsstöd. Enligt CPMR innebär förslaget ett steg i rätt riktning, men flera förbättringar [...]

Höjdpunkter från våren 2020

2020-07-06|Kommentarer inaktiverade för Höjdpunkter från våren 2020

Nu finns höjdpunkter från Central Swedens aktivitetesuppföljning våren 2020 att läsa. I dokumentet sammanfattas våren händelser kring organisationen, kontorets [...]

EU:s återhämtningsinstrument: Förslag om förstärkt budget till landsbygdsutveckling 2021-2027

2020-06-30|Kommentarer inaktiverade för EU:s återhämtningsinstrument: Förslag om förstärkt budget till landsbygdsutveckling 2021-2027

Detta är ett tillägg till Central Swedens artikel om budgetförstärkningen till landsbygdsutvecklingsfonden genom återhämtningsinstrumentet Next Generation EU. Den ursprungliga [...]

Strategiska investeringar till europeiska värdekedjor

2020-06-29|Kommentarer inaktiverade för Strategiska investeringar till europeiska värdekedjor

Genom återhämtningsintrumentet ”Next Generation EU” föreslår kommissionen att inrätta en facilitet för strategiska investeringar. Faciliteten ska stödja gränsöverskridande investeringar [...]

Ingen överenskommelse om återhämtningsplanen

2020-06-24|Kommentarer inaktiverade för Ingen överenskommelse om återhämtningsplanen

EU:s stats- och regeringschefer träffades den 19 juni för att för första gången diskutera EU-kommissionens förslag på återhämtningsplan för [...]

Tack John och Julia!

2020-06-08|Kommentarer inaktiverade för Tack John och Julia!

Central Sweden vill tacka John och Julia som nu är klara med sin praktiktermin på kontoret. Deras arbete har [...]

Reviderat förslag till långtidsbudget

2020-06-03|Kommentarer inaktiverade för Reviderat förslag till långtidsbudget

Kommissionens reviderade förslag till långtidsbudget 2021 – 2027 innebär minskat anslag till sammanhållningspolitiken. Politikområdet kommer dock tillfälligt förstärkas genom [...]

Ny EU-strategi för biologisk mångfald

2020-05-27|Kommentarer inaktiverade för Ny EU-strategi för biologisk mångfald

Den nya strategin för biologisk mångfald 2030 framhäver att 30 procent av all mark i EU ska vara skyddad och att bindande mål [...]

EUvsVirus – Matchaton

2020-05-19|Kommentarer inaktiverade för EUvsVirus – Matchaton

Hackatonet EUvsVirus resulterade i 120 vinnande innovativa projekt för lösningar på utmaningar under Coronakrisen. Nästa fas i initiativet är [...]

EU-kommissionen: Den gröna given ska vara vår motor för återhämtning

2020-05-12|Kommentarer inaktiverade för EU-kommissionen: Den gröna given ska vara vår motor för återhämtning

EU-kommissionen vill att arbetet med att få Europas ekonomi på fötter efter coronakrisen ska utgå från den gröna given och vara förenligt med EU:s klimatmål. De europeiska stimulanspaketen kommer verka för att [...]

Europaparlamentarikern Jytte Guteland (S) vill skärpa kommissionens förslag på klimatlag

2020-04-29|Kommentarer inaktiverade för Europaparlamentarikern Jytte Guteland (S) vill skärpa kommissionens förslag på klimatlag

EU-parlamentets huvudrapportör för förslaget om en ny klimatlag, Jytte Guteland, har presenterat ett förslag till EU-parlamentets gemensamma ståndpunkt. Guteland vill bland annat öka minskningen av koldioxidutsläpp [...]

Var med och fira Europadagen den 8 maj!

2020-04-27|Kommentarer inaktiverade för Var med och fira Europadagen den 8 maj!

Fredagen den 8 maj uppmärksammar EU-kommissionens och Europaparlamentets representationer i Sverige i samverkan med en rad organisationer Europadagen genom tre webbinarier som går att följa [...]

Omarbetat förslag om EU:s långtidsbudget

2020-04-21|Kommentarer inaktiverade för Omarbetat förslag om EU:s långtidsbudget

EU-kommissionens omarbetade förslag om långtidsbudget 2021 – 2027 väntas presenteras den 29 april. Nätverket CPMR anser att budgetförslaget måste [...]

FN:s klimatkonferens COP26 senareläggs till nästa år

2020-04-08|Kommentarer inaktiverade för FN:s klimatkonferens COP26 senareläggs till nästa år

FN:s klimatsekretariat UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) har valt att skjuta upp klimatkonferensen COP26 till nästa år, på grund av coronakrisen. EU-kommissionens förste vice ordförande, [...]

Nominera ditt projekt till REGIOSTARS!

2020-03-10|Kommentarer inaktiverade för Nominera ditt projekt till REGIOSTARS!

Varje år uppmärksammar EU-kommissionen projekt, finansierade av struktur- och investeringsfonderna, som uppvisar förträfflighet och skapat nya tillvägagångsätt för regional [...]

Konferensen om Europas framtid

2020-02-05|Kommentarer inaktiverade för Konferensen om Europas framtid

EU-kommissionen presenterade den 20 januari 2020 sina idéer kring den två år långa konferensen om Europas framtid som ska [...]

Brexitsagan fortsätter…

2019-12-18|Kommentarer inaktiverade för Brexitsagan fortsätter…

Boris Johnson och det konservativa partiet fick en tydlig majoritet i valet i Storbritannien den 12 december. Storbritannien kommer [...]

En ny grön giv för klimatet

2019-12-13|Kommentarer inaktiverade för En ny grön giv för klimatet

Den uppmärksammade gröna given för klimatet presenterades den 11 december av kommissionsordförande Ursula von der Leyen. Den gröna given [...]

Sök utmärkelsen europeisk entreprenörsregion

2019-12-11|Kommentarer inaktiverade för Sök utmärkelsen europeisk entreprenörsregion

Europeiska regionkommittén utser årligen Europeiska entreprenörsregioner (EER Award) i syfte att uppmärksamma europeiska regioner och kommuner med föredömliga och framtidsinriktade företagarstrategier, [...]

Vanguardinitiativets politiska årsmöte 2019

2019-11-28|Kommentarer inaktiverade för Vanguardinitiativets politiska årsmöte 2019

Under Vanguardinitiativets politiska årsmöte den 21 november deltog regionråd och representanter från nätverkets medlemsregioner för att bland annat fatta [...]

Tydlig koppling mellan ERUF och Digitala Europa

2019-11-28|Kommentarer inaktiverade för Tydlig koppling mellan ERUF och Digitala Europa

I ett nyligen publicerat arbetsdokument om europeiska digitala innovationshubbar (EDIH) inom programmet Digitala Europa presenterar EU-kommissionen ett förslag på [...]

Möjligheter och utmaningar för Östersjöregionens arbete med smart specialisering i nästa programperiod

2019-11-28|Kommentarer inaktiverade för Möjligheter och utmaningar för Östersjöregionens arbete med smart specialisering i nästa programperiod

Det informella Brysselbaserade nätverket informal Baltic Sea Group (iBSG) anordnade den 19 november ett seminarium i Europaparlamentet med fokus på möjligheter och utmaningar för Östersjöregionens arbete med [...]