EU:s styrning, framtid och horisontella frågor 2018-10-08T12:09:15+00:00

EU:s styrning

Central Sweden arbetar aktivt inom bevakningsområdet EU:s styrning, framtid och horisontella frågor. Arbetet innefattar främst bevakning av EU:s politik på området för ekonomisk styrning, men även allmänna inriktningar och initiativ som EU beslutar om.

Alla initiativ, lagförslag och program inom EU är grundande inom övergripande strategier och prioriteringar. De finansieringsverktyg som erbjuder projektmöjligheter till Central Swedens medlemmar syftar alla att på olika sätt uppnå övergripande målsättningar som främst står att finna i EU:s strategi för tillväxt och sysselsättning, Europa 2020. De lagförslag som kommissionen lägger fram under ett år har sin grund i kommissionens arbetsprogram där övergripande prioriteringar och initiativ presenteras. Inom området EU:s styrning, framtid och horisontella frågor arbetar Central Sweden med detta övergripande strategiska arbete.

Bevakning av området ger förståelse för den politiska kontexten för sakfrågor och är på så sätt också en förutsättning för att tydliggöra hur strategi på regional respektive europeisk nivå harmoniserar. Genom löpande bevakning och analys av detta område kan trender och viktiga förändringar i EU-policy klargöras. Detta understryks vid stora förändringar i ledarskapet vid EU vilket har skett i och med parlamentsval och att en ny kommission tillträdde under 2014.

EU-kommissionens arbetsprogram, prioriteringar, inklusive kommissionens ambitiösa investeringsplan samt rådets strategi för EU under kommande femårsperiod som antogs under 2014  är exempel på grundläggande styrdokument för analys inom området. Öppna konsultationer och remissförfrågningar bevakas löpande för inspel till regionerna. Bevakning av detta område behövs för att vara en inflytelserik aktör vid EU och för att kunna påverka policy och lagstiftning i enlighet med medlemsregionernas behov.

Aktuellt

Självkörande fordon snart en del av EU:s fordonsmarknad

2019-02-13|Kommentarer inaktiverade för Självkörande fordon snart en del av EU:s fordonsmarknad

Snart är självkörande fordon en självklar del av EU:s fordonsmarknad. Fordonen har stor potential att öka trafiksäkerheten i Europa, [...]

Europeiska Regionkommitténs utskott för miljö, klimat och energi presenterar sitt arbetsprogram för 2019

2019-02-12|Kommentarer inaktiverade för Europeiska Regionkommitténs utskott för miljö, klimat och energi presenterar sitt arbetsprogram för 2019

Europeiska Regionkommitténs utskott för miljö, klimat och energi (ENVE) har presenterat sitt arbetsprogram för 2019. Arbetsprogrammet använder de globala [...]

Utvärdering av EU:s transportpolitik 2011–2018

2019-02-11|Kommentarer inaktiverade för Utvärdering av EU:s transportpolitik 2011–2018

En utvärdering av EU:s vitbok om transporter från 2011 har nu öppnats av EU-kommissionen. Utvärderingen ämnar samla in synpunkter [...]

Utmärkelse inom cirkulär ekonomi till EU-kommissionen

2019-02-04|Kommentarer inaktiverade för Utmärkelse inom cirkulär ekonomi till EU-kommissionen

EU-kommissionen har mottagit pris för deras arbete kring cirkulär ekonomi under World Economic Forum i Davos, Schweiz. Priset tilldelas [...]

Säker och hållbar mobilitet i Bryssel

2019-01-30|Kommentarer inaktiverade för Säker och hållbar mobilitet i Bryssel

Den 23 januari arrangerades ett kick-off möte för ett nytt partnerskap inom de tematiska smart specialiseringsplattformarna (S3P) inom området [...]

Första EU-medborgarna kan nu använda e-recept i annat EU-land

2019-01-30|Kommentarer inaktiverade för Första EU-medborgarna kan nu använda e-recept i annat EU-land

De första patienterna i EU kan nu använda e-recept, utfärdade av läkare i hemlandet, när de besöker ett apotek [...]

Ansökningsomgång – Stöd till klusterutveckling (COSME)

2019-01-29|Kommentarer inaktiverade för Ansökningsomgång – Stöd till klusterutveckling (COSME)

En ny ansökningsomgång är nu öppen inom ramen för COSME, programmet för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag. [...]

Artificiell Intelligens i Europa: Lansering av initiativet AI4EU

2019-01-28|Kommentarer inaktiverade för Artificiell Intelligens i Europa: Lansering av initiativet AI4EU

Europeiska kommissionen har lanserat ett initiativ, AI4EU, för att utveckla användningen av artificiell intelligens i Europa. En plattform ska [...]

Var med och påverka temat för den årliga transnationella ESF-konferensen

2019-01-15|Kommentarer inaktiverade för Var med och påverka temat för den årliga transnationella ESF-konferensen

Europeiska socialfondens (ESF) transnationella plattform anordnar sin årliga konferens den 23–24 maj 2019 i Bryssel. De två dagarna består [...]

Nya ostkustbanan presenterar sitt team

2019-01-14|Kommentarer inaktiverade för Nya ostkustbanan presenterar sitt team

Under senhösten 2018 publicerades ett antal personliga intervjuer med  teamet bakom Nya Ostkustbanan. En av dessa personer är Eva [...]

Ny lagstiftning för förnyelsebar energi, energieffektivisering och styrningen av Energiunionen

2019-01-09|Kommentarer inaktiverade för Ny lagstiftning för förnyelsebar energi, energieffektivisering och styrningen av Energiunionen

Den 24 december 2018 trädde EU:s nya lagstiftning för förnyelsebar energi, energieffektivisering samt styrningen av Energiunionen i kraft. I [...]

EU-kommissionen släpper preliminära resultat från studie om transportrelaterade kostnader

2019-01-09|Kommentarer inaktiverade för EU-kommissionen släpper preliminära resultat från studie om transportrelaterade kostnader

Preliminära resultat från en studie med fokus på transportinfrastrukturkostnader samt transporters negativa påverkan på miljö, hälsa, luftkvalitet och klimat, [...]

Webbsänd informationsdag om 2019 års CEF-utlysning för transport

2019-01-09|Kommentarer inaktiverade för Webbsänd informationsdag om 2019 års CEF-utlysning för transport

Den 17 januari 2019 anordnas en webbsänd informationsdag gällande CEF:s projektutlysning för transport 2019. Registrera dig för att ta [...]

Ministerrådets 18-månadersprogram publicerat

2018-12-19|Kommentarer inaktiverade för Ministerrådets 18-månadersprogram publicerat

De tre kommande ordförandeskapen i ministerrådet; Rumänien, Finland och Kroatien, har offentliggjort sitt 18-månadersprogram inför perioden 1 januari 2019 [...]

FN:s klimatkonferens i Katowice: EU tar en ledande roll i arbetet för klimatomställningen

2018-12-19|Kommentarer inaktiverade för FN:s klimatkonferens i Katowice: EU tar en ledande roll i arbetet för klimatomställningen

Den 15 december avslutades förhandlingarna på FN:s 24:e klimatkonferens (COP24) i Katowice, Polen. Klimatkonferensen förde samman representanter för de [...]

Vad gör EU för dig?

2018-12-14|Kommentarer inaktiverade för Vad gör EU för dig?

Som en del av Europaparlamentets kampanj Den här gången röstar jag, som syftar till att öka valdeltagandet i Europaparlamentsvalet [...]

Fokus på flaskhalsar och bullerbekämpning i CEF Transport 2019

2018-12-12|Kommentarer inaktiverade för Fokus på flaskhalsar och bullerbekämpning i CEF Transport 2019

EU-kommissionen har publicerat ansökningsomgången för CEF Transport 2019. Ansökan är öppen från och med den 8 januari 2019 till [...]

Plan för att främja utvecklingen och användningen av artificiell intelligens i Europa

2018-12-12|Kommentarer inaktiverade för Plan för att främja utvecklingen och användningen av artificiell intelligens i Europa

Fredag den 7 december 2018 presenterade EU-kommissionen en samordnad plan för europeisk AI där bland annat åtgärder för att [...]

Den digitala inre marknaden: Vinnarna av European Broadband Awards 2018 har utsetts

2018-12-11|Kommentarer inaktiverade för Den digitala inre marknaden: Vinnarna av European Broadband Awards 2018 har utsetts

Nyligen presenterade EU-kommissionärerna för regional utveckling och den digitala ekonomin och samhället de fem vinannde projekten av European Broadband [...]

Erasmus+ arbetsprogram för 2019 publicerat

2018-12-05|Kommentarer inaktiverade för Erasmus+ arbetsprogram för 2019 publicerat

Erasmus+ arbetsprogram för 2019 har publicerats av EU-kommissionen och innehåller bland annat information om programmets prioriteringar, finansieringsmöjligheter för projekt, [...]

Registrering till EU Industry Day 2019 är nu öppen

2018-12-05|Kommentarer inaktiverade för Registrering till EU Industry Day 2019 är nu öppen

Den tredje upplagan av EU-kommissionens konferens EU Industry Day kommer att hållas den 5–6 februari 2019 och har nu [...]

Guide för teknisk assistans och information om pågående bredbandsprojekt och program

2018-12-04|Kommentarer inaktiverade för Guide för teknisk assistans och information om pågående bredbandsprojekt och program

EU-kommissionen har publicerat en ny guide för offentliga aktörer inom EU som är tänkt att ge tekniskt stöd och [...]

EU-kommissionens långsiktiga klimatstrategi för 2050: ”En ren planet för alla”

2018-11-28|Kommentarer inaktiverade för EU-kommissionens långsiktiga klimatstrategi för 2050: ”En ren planet för alla”

Den 28 november presenterade EU-kommissionen sin långsiktiga klimatstrategi för 2050: ”En ren planet för alla”. Klimatstrategin är tänkt att [...]

Vanguardinitiativets politiska årsmöte uppmärksammade Central Swedens medlemsregioner samt vikten av komponent fem

2018-11-28|Kommentarer inaktiverade för Vanguardinitiativets politiska årsmöte uppmärksammade Central Swedens medlemsregioner samt vikten av komponent fem

Den 21 november samlades Vanguardinitiativets medlemmar och politiska representanter i Bryssel för Vanguards politiska årsmöte. Under årsmötet välkomnades Region [...]

Europeiska planeringsterminen 2019

2018-11-27|Kommentarer inaktiverade för Europeiska planeringsterminen 2019

EU-kommissionens höstpaket har publicerats inom ramen för den europeiska planeringsterminen. Höstpaketet innehåller ett flertal rapporter om EU:s ekonomiska situation, [...]

Event i Europaparlamentet om EU:s framtida transportpolitik

2018-11-26|Kommentarer inaktiverade för Event i Europaparlamentet om EU:s framtida transportpolitik

Tisdagen den 20 november arrangerade Transportföretagen ett event om EU:s framtida transportpolitik med ett flertal intressanta talare inbjudna. För [...]

Stöd till startup-företag genom utveckling av innovationsekosystemen

2018-11-26|Kommentarer inaktiverade för Stöd till startup-företag genom utveckling av innovationsekosystemen

Den 6 december arrangerar Startup Europe Regions Network (SERN) tillsammans med den franska regionen Île-de-France ett webbaserat seminarium om [...]

Sök utmärkelsen Europeisk entreprenörsregion

2018-11-23|Kommentarer inaktiverade för Sök utmärkelsen Europeisk entreprenörsregion

Europeiska regionkommittén utser årligen Europeiska entreprenörsregioner (EER Award) i syfte att uppmärksamma europeiska regioner och kommuner med föredömliga och [...]

En hållbar bioekonomi för Europa: Stärka kopplingen mellan ekonomi, samhälle och miljö

2018-11-23|Kommentarer inaktiverade för En hållbar bioekonomi för Europa: Stärka kopplingen mellan ekonomi, samhälle och miljö

Under andra halvan av 2018 presenterade EU-kommissionen en ny strategi för att utveckla en cirkulär och hållbar bioekonomi i [...]

Europaparlamentet godkänner nya miljölagar

2018-11-21|Kommentarer inaktiverade för Europaparlamentet godkänner nya miljölagar

Under Europaparlamentets senaste sammanträdesvecka i Strasbourg, den 12 till 18 november, röstades ny lagstiftning kopplat till EU-kommissionens paket ”Ren [...]

Den sista i raden – nationell dialogkonferens om sammanhållningspolitiken

2018-11-21|Kommentarer inaktiverade för Den sista i raden – nationell dialogkonferens om sammanhållningspolitiken

Den 14 november arrangerades en nationell dialogkonferens om sammanhållningspolitiken i nästa programperiod (2021–2027) på Folkets Hus i Stockholm. Denna [...]

Välbesökt konferens om EU-kommissionens innovations- och forskningsprogram Horisont Europa med fokus på klustret för klimat, energi och mobilitet

2018-11-20|Kommentarer inaktiverade för Välbesökt konferens om EU-kommissionens innovations- och forskningsprogram Horisont Europa med fokus på klustret för klimat, energi och mobilitet

Den 13 november bjöd nätverket ERRIN (European Regions Research and Innovation Network), tillsammans med EU-kommissionens generaldirektorat (DG RTD) för [...]

Så skulle stödprogrammet för strukturreformer tydligare kunna stödja förverkligandet av sammanhållningspolitiken i nästa budgetperiod

2018-11-19|Kommentarer inaktiverade för Så skulle stödprogrammet för strukturreformer tydligare kunna stödja förverkligandet av sammanhållningspolitiken i nästa budgetperiod

EU-kommissionen föreslår inrättandet av ett nytt stödprogram för strukturreformer i nästa budgetperiod (2021–2027).  Tankesmedjan European Policy Centre (EPC) har [...]

Save the Date: EU Green Week 2019

2018-11-15|Kommentarer inaktiverade för Save the Date: EU Green Week 2019

Den 13-17 maj 2019 anordnar EU-kommissionen nästa upplaga av EU Green Week för att uppmärksamma policy- och lagstiftningsarbetet med [...]

Universitet och regioners samarbete efter Storbritanniens utträde ur EU

2018-11-14|Kommentarer inaktiverade för Universitet och regioners samarbete efter Storbritanniens utträde ur EU

Efter Storbritanniens utträde ur EU väntas nya utmaningar för de brittiska universiteten. Försämrade forskningssamarbeten och finansieringsmöjligheter inom exempelvis Horisont [...]

Välbesökt Europaforum med fokus på ökat europeiskt samarbete för att stärka företag i Bergslagen

2018-11-14|Kommentarer inaktiverade för Välbesökt Europaforum med fokus på ökat europeiskt samarbete för att stärka företag i Bergslagen

Den 6 november arrangerade Central Sweden tillsammans med Intresseföreningen Bergslaget, Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Örebro län och Region [...]

Life-programmet: Nytt ambitiöst investeringspaket skapar projektmöjligheter för EU:s medlemsstater inom områdena för miljö, natur och klimat

2018-11-13|Kommentarer inaktiverade för Life-programmet: Nytt ambitiöst investeringspaket skapar projektmöjligheter för EU:s medlemsstater inom områdena för miljö, natur och klimat

Den 25 oktober godkände EU-kommissionen ett investeringspaket på 243 miljoner euro till Life-programmet för projekt inom miljö, natur och [...]

Innovationspriset för kvinnor 2019 – Ansökan öppen

2018-11-13|Kommentarer inaktiverade för Innovationspriset för kvinnor 2019 – Ansökan öppen

Ansökan är öppen till innovationspriset för kvinnor 2019. Innovationspriset för kvinnor syftar till att medvetandegöra underrepresentationen av kvinnor i [...]

Regionkommittén anordnar event om integrerad hälsa i Europa

2018-11-09|Kommentarer inaktiverade för Regionkommittén anordnar event om integrerad hälsa i Europa

Den 6 december arrangeras ett event om integrerad hälsa i Europa, av den Europeiska regionkommitténs interregionala grupp för välmående [...]

Nytt pilotprojekt för att stärka regioners roll i EU:s beslutsfattande

2018-10-31|Kommentarer inaktiverade för Nytt pilotprojekt för att stärka regioners roll i EU:s beslutsfattande

Europeiska regionkommittén presenterar ett nytt pilotprojekt, RegHub, baserat på rekommendationerna från EU-kommissionens arbetsgrupp för subsidiaritet, proportionalitet och ”göra mindre [...]

Effektiv och hållbar tillverkning: Demonstrationsprojekt inom Vanguardinitiativets ESM-pilot välkomnar nya medlemmar och bjuder in till workshop

2018-10-30|Kommentarer inaktiverade för Effektiv och hållbar tillverkning: Demonstrationsprojekt inom Vanguardinitiativets ESM-pilot välkomnar nya medlemmar och bjuder in till workshop

Den 15 november bjuder Vanguardinitiativets pilotprojekt för effektiv och hållbartillverkning (ESM) in till workshop i Milano. Workshoppen är organiserad [...]

Vanguardinitiativets 3DP pilot: Nytt demonstrationsprojekt för livslångt lärande inom additiv tillverkning finansierad inom Horisont 2020

2018-10-29|Kommentarer inaktiverade för Vanguardinitiativets 3DP pilot: Nytt demonstrationsprojekt för livslångt lärande inom additiv tillverkning finansierad inom Horisont 2020

Projektet för livslångt lärande inom additiv tillverkning (LILIAM) är ett projekt inom Vanguardinitiativets demonstrationsprojekt Tooling, Machinery and Complex Shapes [...]

Vanguardinitiativet: Pilotprojektet för bioekonomi bjuder in till årsmöte i Bryssel

2018-10-24|Kommentarer inaktiverade för Vanguardinitiativet: Pilotprojektet för bioekonomi bjuder in till årsmöte i Bryssel

2018 års viktigaste event för Vanguards medlemmar i pilotprojektet för bioekonomi äger rum i Bryssel, Belgien den 13 november. [...]

EU-kommissionens arbetsprogram 2019: ”Hålla vad vi lovar och förbereda oss inför framtiden”

2018-10-24|Kommentarer inaktiverade för EU-kommissionens arbetsprogram 2019: ”Hålla vad vi lovar och förbereda oss inför framtiden”

Den 23 oktober 2018 presenterade EU-kommissionen sitt årliga arbetsprogram. Arbetsprogrammet fastställer de politiska riktlinjerna och prioriteringarna för EU-kommissionens arbete [...]

Hur bidrar EU till att stärka företag i Bergslagen?

2018-10-24|Kommentarer inaktiverade för Hur bidrar EU till att stärka företag i Bergslagen?

Den 6 november 2018 anordnas den årliga konferensen Europaforum i Falu gruva i Falun, Dalarna. Årets Europaforum fokuserar på [...]

Stöd till europeiska innovationsekosystem i Horisont Europa

2018-10-18|Kommentarer inaktiverade för Stöd till europeiska innovationsekosystem i Horisont Europa

I kommissionens förslag om Horisont Europa i nästa programperiod 2021 – 2027 återfinns det nya instrumentet Europeiska innovationsekosystem (EIE). Enligt kommissionens [...]

Europeiska klusterveckor uppmärksammar klusters roll i innovationsutvecklingen

2018-10-16|Kommentarer inaktiverade för Europeiska klusterveckor uppmärksammar klusters roll i innovationsutvecklingen

Under november 2018 – april 2019 pågår de europeiska klusterveckorna, EU Cluster Weeks, på initiativ av EU-kommissionen. Syftet med [...]

Konferens och nätverkande om digitalisering och design

2018-10-16|Kommentarer inaktiverade för Konferens och nätverkande om digitalisering och design

Anmäl dig till EU Design Days 2018 som äger rum den 14 november i Bryssel. Eventet är en viktig [...]

Vanguardinitiativets 3DP-pilotprojekt bjuder in till event om utveckling av pilotens demonstrationsprojekt

2018-10-10|Kommentarer inaktiverade för Vanguardinitiativets 3DP-pilotprojekt bjuder in till event om utveckling av pilotens demonstrationsprojekt

Den 14 december bjuder Vanguardinitiativets 3DP-pilot in till ett så kallat plenarmöte i Bryssel.  Mötet syftar till att bidra [...]

Två nya utlysningar inom Interreg Baltic Sea Region

2018-10-10|Kommentarer inaktiverade för Två nya utlysningar inom Interreg Baltic Sea Region

Två utlysningar finns nu öppna i en ansökningsomgång inom Interreg-programmet Baltic Sea Region. Utlysningarna gäller så kallade förlängningsfaser i redan befintliga [...]

Vanguardinitiativet söker en Network Manager

2018-10-10|Kommentarer inaktiverade för Vanguardinitiativet söker en Network Manager

Vanguardinitiativet söker en Network Manager till nätverkets sekretariat som ska etableras i Bryssel från och med januari 2019. Sekretariatet syftar [...]

Stöd till banbrytande innovationer i nästa programperiod

2018-10-09|Kommentarer inaktiverade för Stöd till banbrytande innovationer i nästa programperiod

I EU-kommissionens förslag om utformningen av Horisont Europa, i nästa programperiod 2021 – 2027, är det europeiska innovationsrådet (EIC) [...]

Höstens upplaga av På gång inom EU publicerad

2018-10-05|Kommentarer inaktiverade för Höstens upplaga av På gång inom EU publicerad

I höstens utgåva av Sveriges kommuner och Landstings På gång inom EU kan du bland annat läsa om EU:s [...]

Kampanj för ett ökat valdeltagande i Europaparlamentsvalet

2018-10-03|Kommentarer inaktiverade för Kampanj för ett ökat valdeltagande i Europaparlamentsvalet

Europaparlamentet har lanserat en kampanj för att öka valdeltagandet i det kommande Europaparlamentsvalet 2019. Nu finns det möjlighet att [...]

Partnersök: Varaždin län söker samarbetspartners för två projekt inom kulturarv, mattradition och ny teknik

2018-10-01|Kommentarer inaktiverade för Partnersök: Varaždin län söker samarbetspartners för två projekt inom kulturarv, mattradition och ny teknik

Varaždin län, beläget i norra Kroatien, har lanserat två nya projekt där gränsöverskridande samarbete för aktiv turism möter kulturarv [...]

Matchmaking-event för projekt inom nanoteknologi

2018-10-01|Kommentarer inaktiverade för Matchmaking-event för projekt inom nanoteknologi

Vanguard-initiativets pilotprojekt New Nano-Enabled Products anordnar den 12–13 november ett event i Bologna, Italien. Eventet syftar till att informera [...]

Sista chansen: anmälan till EWRC stänger fredag 28 september

2018-09-26|Kommentarer inaktiverade för Sista chansen: anmälan till EWRC stänger fredag 28 september

Anmälan till den europeiska veckan för regioner och städer (EWRC) är öppen till och med fredag den 28 september. [...]

Sammanfattning av Central Swedens rapportering och analys av förslaget om ny långtidsbudget

2018-09-19|Kommentarer inaktiverade för Sammanfattning av Central Swedens rapportering och analys av förslaget om ny långtidsbudget

Den 2 maj 2018 presenterade EU-kommissionen sitt förslag om ny långtidsbudget för nästkommande programperiod 2021 – 2027. Förslaget innehåller [...]

Fler utlysningar inom Horisont 2020 med fokus på energi

2018-09-18|Kommentarer inaktiverade för Fler utlysningar inom Horisont 2020 med fokus på energi

Ett webbsänt seminarium med utlysningar inom Horisont 2020, med fokus på energi, presenterades den 13 september på EU-kommissionens hemsida. [...]

Förslag om migration och säkerhet i talet om tillståndet i unionen

2018-09-12|Kommentarer inaktiverade för Förslag om migration och säkerhet i talet om tillståndet i unionen

Onsdagen den 12 september höll EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker sitt årliga tal om tillståndet i unionen. I samband med talet [...]

Den digitala inre marknaden: konferens om europeisk bredbandsutveckling

2018-09-12|Kommentarer inaktiverade för Den digitala inre marknaden: konferens om europeisk bredbandsutveckling

Den 19 – 20 november anordnar EU-kommissionen konferensen ”B-Day: Mind the Broadband Gap Conference” i Bryssel. Konferensen är en [...]

Anmälan till EWRC öppen

2018-07-11|Kommentarer inaktiverade för Anmälan till EWRC öppen

Ta del av mer än 150 seminarium under fyra dagar i Bryssel. Nu har anmälan till den europeiska veckan [...]

Analys av förslaget om långtidsbudgeten och programspecifika förslag

2018-07-06|Kommentarer inaktiverade för Analys av förslaget om långtidsbudgeten och programspecifika förslag

Den 2 maj 2018 presenterade EU-kommissionen sitt budgetförslag för nästkommande programperiod 2021 - 2027. Förslaget innehåller bland annat ett [...]

Ökat fokus på interregional samverkan och smart specialisering i förslaget om ERUF

2018-07-06|Kommentarer inaktiverade för Ökat fokus på interregional samverkan och smart specialisering i förslaget om ERUF

EU-kommissionens förslag om Den europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) efter år 2020 innehåller ett fortsatt och fördjupat fokus på smart [...]

Sveriges regioner samlade i Bryssel för MFF-diskussion

2018-07-04|Kommentarer inaktiverade för Sveriges regioner samlade i Bryssel för MFF-diskussion

Den 27 juni 2018 anordnade SveReg, de svenska stads- och regionkontoren i Bryssel tillsammans med Sveriges kommuner och Landsting, [...]

Fokus på säkerhet och migration under Österrikes ordförandeskap i ministerrådet

2018-07-04|Kommentarer inaktiverade för Fokus på säkerhet och migration under Österrikes ordförandeskap i ministerrådet

Österrike tog den 1 juli över ordförandeskapet för Europeiska unionens råd (ministerrådet) från Bulgarien och kommer fram till januari [...]

Nya energimål i EU till 2030

2018-06-22|Kommentarer inaktiverade för Nya energimål i EU till 2030

Medlemsstaterna och Europaparlamentet har enats om nya högre energi- och klimatmål till 2030, från 27 % för både energieffektivisering [...]

InvestEU: nytt program som samlar lån och garantier

2018-06-20|Kommentarer inaktiverade för InvestEU: nytt program som samlar lån och garantier

38 miljarder euro från långtidsbudgeten för åren 2021 – 2027 föreslås finansiera det nya programmet InvestEU. Huvuddelen i programmet [...]

EU-kommissionen lägger fram tredje och sista mobilitetspaketet

2018-06-19|Kommentarer inaktiverade för EU-kommissionen lägger fram tredje och sista mobilitetspaketet

Den 17 maj 2018 la EU-kommissionen flera policyinitiativ som ämnar uppnå säker, koldioxidsnål och automatiserad rörlighet i Europa och [...]

Nytt program för den inre marknaden

2018-06-19|Kommentarer inaktiverade för Nytt program för den inre marknaden

Klustersamverkan med fokus på industriell omställning och förverkligandet av smart specialisering är en prioriterad insats inom Joint Cluster Initiative, [...]

Fokus på gränsöverskridande investeringar i förslaget om Interreg

2018-06-12|Kommentarer inaktiverade för Fokus på gränsöverskridande investeringar i förslaget om Interreg

Trots ett föreslaget minskat anslag till den totala budgeten för Interreg föreslår EU-kommissionen införandet av två nya Interreg-program i [...]

Stort fokus på globala utmaningar och konkurrenskraft i Horizon Europe

2018-06-12|Kommentarer inaktiverade för Stort fokus på globala utmaningar och konkurrenskraft i Horizon Europe

EU-kommissionen lyfter fram industrins avgörande roll i att möta de globala utmaningarna och föreslår stora satsningar på teknologisk och [...]

Kommissionen föreslår ny socialfond: ESF+

2018-06-08|Kommentarer inaktiverade för Kommissionen föreslår ny socialfond: ESF+

Kommissionen vill under den kommande programperioden 2021 – 2027 slå ihop bland annat den europeiska socialfonden med Programmet för [...]

Kommissionen presenterar sitt förslag till nya Kreativa Europa

2018-06-07|Kommentarer inaktiverade för Kommissionen presenterar sitt förslag till nya Kreativa Europa

Den 30 maj presenterade Kommissionen sitt förslag till programmet Kreativa Europa för 2021-2027. Programmet, som stöder europeisk kultur och [...]

EU-kommissionen föreslår dubbel budget till Erasmus+

2018-06-07|Kommentarer inaktiverade för EU-kommissionen föreslår dubbel budget till Erasmus+

Den 30 maj presenterade Kommissionen den föreslagna budgeten för Erasmus+ för nästa programperiod. Erasmus+ är det sektorsprogram som föreslås [...]

Digital Europe: nytt program i nästa programperiod

2018-06-06|Kommentarer inaktiverade för Digital Europe: nytt program i nästa programperiod

Finansiering till insatser som skapar och stötta den digitala omvandlingen av Europas samhälle och ekonomi är syftet med EU-kommissionens [...]

ScanMed-korridoren föreslås förlängas i EU kommissionens CEF-förslag

2018-06-06|Kommentarer inaktiverade för ScanMed-korridoren föreslås förlängas i EU kommissionens CEF-förslag

Den 2 maj presenterade EU-kommissionen sitt förslag på ny långtidsbudget för EU, för perioden 2021–2027, och sedan dess har [...]

Förslaget om sammanhållningspolitiken efter 2020

2018-05-30|Kommentarer inaktiverade för Förslaget om sammanhållningspolitiken efter 2020

Med förslag om bland annat ett gemensamt ramverk för sju fonder, ett minskat antal tematiska områden, större investeringar i [...]

Nya Ostkustbanan på Brysselbesök

2018-05-30|Kommentarer inaktiverade för Nya Ostkustbanan på Brysselbesök

I slutet av maj besökte Ingela Bendrot, vd för Nya Ostkustbanan Bryssel. På dagordningen stod förlängning av ScanMed-korridoren, EU-kommissionens [...]

Rapport från Central Swedens styrelsemöte den 28 maj

2018-05-30|Kommentarer inaktiverade för Rapport från Central Swedens styrelsemöte den 28 maj

Den 28 maj 2018 sammanträdde Central Swedens styrelse i Bryssel för en heldag med både styrelsemöte och information om [...]

Region Örebro län ingår i nytt europeiskt partnerskap om social ekonomi

2018-05-30|Kommentarer inaktiverade för Region Örebro län ingår i nytt europeiskt partnerskap om social ekonomi

Inom ramen för kommissionens tematiska S3-plattformar har under våren ett nytt partnerskap om social ekonomi etablerats där bland andra Region [...]

Nytt lagstiftningsförslag mot engångsartiklar i plast

2018-05-28|Kommentarer inaktiverade för Nytt lagstiftningsförslag mot engångsartiklar i plast

Som tidigare rapporterats vill kommissionen minska plastavfallet i EU genom ny lagstiftning mot engångsartiklar i plast. I lagförslaget som nu presenterades [...]

EU-kommissionen föreslår ökat åtagande i flera program nästa budgetår

2018-05-23|Kommentarer inaktiverade för EU-kommissionen föreslår ökat åtagande i flera program nästa budgetår

Den 23 maj 2018 presenterade EU-kommissionen sitt budgetförslag för budgetåret 2019. Budgetförslaget innebär ökade åtaganden inom ett flertal EU-program [...]

EU-kommissionen uppmanar medlemsstaterna att säkra 100 miljarder för forskning och innovation

2018-05-23|Kommentarer inaktiverade för EU-kommissionen uppmanar medlemsstaterna att säkra 100 miljarder för forskning och innovation

Inför Europeiska rådets möte den 16 maj 2018 presenterade EU-kommissionen ”En förnyad agenda för forskning och innovation” som ett [...]

Hur uppnår Sverige målen i Europa 2020-strategin?

2018-05-15|Kommentarer inaktiverade för Hur uppnår Sverige målen i Europa 2020-strategin?

I april varje år överlämnar Europeiska unionens medlemsstater sina nationella reformprogram till Europeiska kommissionen. Den svenska regeringen har publicerade [...]

Horisont 2020 – Infodag och brokerage-event för SC5

2018-05-09|Kommentarer inaktiverade för Horisont 2020 – Infodag och brokerage-event för SC5

EU-kommissionen anordnar inför Horisont 2020:s ansökningsomgångar 2019 inom delområdet klimatåtgärder, miljö, resurseffektivitet och råmaterial ett information- och brokerage-evenemang i [...]

Interreg Europa anordnar Q&A-sessioner kring fjärde utlysningen

2018-05-09|Kommentarer inaktiverade för Interreg Europa anordnar Q&A-sessioner kring fjärde utlysningen

Interreg Europa anordnar i samband med den fjärde ansökningsomgången flera Q&A webbseminarium i syfte att besvara sökandes frågor. Frågor [...]

Stor uppslutning kring hur missions ska förverkligas

2018-05-08|Kommentarer inaktiverade för Stor uppslutning kring hur missions ska förverkligas

En övergripande (+70 %) majoritet intressenter håller med om Mariana Mazzucatos kriterier för missions och hennes förslag på hur [...]

Reportage från TEN-T Days i Ljubljana

2018-05-08|Kommentarer inaktiverade för Reportage från TEN-T Days i Ljubljana

Den 25-27 april gick ”TEN-T Days” av stapeln i Sloveniens huvudstad Ljubljana. TEN-T-dagarna arrangeras av EU-kommissionens generaldirektorat för transport, [...]

EU-kommissionen presenterar förslag om ny långtidsbudget

2018-05-03|Kommentarer inaktiverade för EU-kommissionen presenterar förslag om ny långtidsbudget

Den 2 maj 2018 presenterade EU-kommissionen sitt budgetförslag för nästkommande programperiod 2021 - 2027. Förslaget innehåller bland annat ett [...]

Medlemsstaterna i möte om sammanhållningspolitiken post 2020

2018-04-25|Kommentarer inaktiverade för Medlemsstaterna i möte om sammanhållningspolitiken post 2020

Den 12 april 2018 möttes det allmänna rådet i Luxembourg och diskuterade utformningen av sammanhållningspolitiken i nästa budgetperiod. Rådet [...]

Region Örebro läns arbete med social ekonomi stod i centrum under paneldiskussion vid Regionkommittén

2018-04-19|Kommentarer inaktiverade för Region Örebro läns arbete med social ekonomi stod i centrum under paneldiskussion vid Regionkommittén

Den 16 april 2018 anordnade Social Innovation Community (SIC) samt European Network of Cities & Regions for the Social [...]

Partnersök – socioekonomisk integration av lågutbildade

2018-04-17|Kommentarer inaktiverade för Partnersök – socioekonomisk integration av lågutbildade

Nätverket ”Comité Européen de Coordination”, CEC, söker partners, offentliga som privata, som har erfarenheter av att integrera lågutbildade och socialt [...]

Namninsamling – jämställdhetsintegrera nästa ramprogram för forskning och innovation

2018-04-11|Kommentarer inaktiverade för Namninsamling – jämställdhetsintegrera nästa ramprogram för forskning och innovation

Den 27 mars lanserade den internetbaserade jämställdhetsgruppen GenPORT, ett projekt som Örebro universitet är partner i, en namninsamling för att [...]

Kopplingar mellan missions och smart specialisering

2018-04-06|Kommentarer inaktiverade för Kopplingar mellan missions och smart specialisering

I nätverket ERRINs positionspapper om hur så kallade missions (strategiskt riktade forsknings- och innovationssatsningar) bör utformas i det nya [...]

Framsteg i Brexitförhandlingarna efter toppmöte

2018-03-28|Kommentarer inaktiverade för Framsteg i Brexitförhandlingarna efter toppmöte

Storbritanniens respektive EU:s chefsförhandlare, David Davis (t.v.) och Michel Barnier (t.h.), under presskonferensen den 19 mars. (Bild: telegraph.co.uk)  [...]

Sammanhållningspolitikens framtid adresserades av EU:s budgetkommissionär

2018-03-21|Kommentarer inaktiverade för Sammanhållningspolitikens framtid adresserades av EU:s budgetkommissionär

Vid ett anförande under ett arrangemang anordnat av tankesmedjan European Policy Center presenterade EU:s budgetkommissionär Günther Oettinger att Brexit [...]

Rådet: Nästa Europaparlamentsval ska hållas 23-26 maj 2019

2018-03-21|Kommentarer inaktiverade för Rådet: Nästa Europaparlamentsval ska hållas 23-26 maj 2019

Den 23–26 maj 2019 vill rådet att nästa val till Europarlamentet hålls. Definitivt beslut väntas dock [...]

Äntligen! Sverige vill göra Botniska korridoren till en stomnätskorridor

2018-03-21|Kommentarer inaktiverade för Äntligen! Sverige vill göra Botniska korridoren till en stomnätskorridor

Den 21 mars meddelade regeringen att Sverige vill inkludera Botniska korridoren i stomnätskorridoren Scandinavian-Mediterranian. Detta är ett mycket glädjande [...]

Kommissionen presenterar landrapporter: bostadspolitiken källa till makroekonomisk obalans i Sverige

2018-03-14|Kommentarer inaktiverade för Kommissionen presenterar landrapporter: bostadspolitiken källa till makroekonomisk obalans i Sverige

Den 7 mars 2018 presenterade EU-kommissionen landrapporterna gällande det sociala och ekonomiska läget i respektive medlemsland som en del [...]