Bevakningsområden

Central Sweden har utifrån medlemmarnas beställningar identifierat fyra huvudsakliga bevakningsområden, vilka utgör grunden för kontorets verksamhet inom politisk påverkan och projektstöd. Klicka på respektive länk för att läsa mer om respektive bevakningsområde, hur Central Sweden arbetar inom respektive område och för att hitta aktuell information om nyheter och projektmöjligheter.

_energi3

Energi, klimat och ett hållbart samhälle

Central Sweden arbetar aktivt inom ramen för EU:s politik för energi och ett hållbart samhälle. Arbetet fokuserar på utvecklande av internationella samarbetsprojekt.

_forskning2

Forskning och innovation

Central Sweden fokuserar bland annat på att identifiera möjligheter för partnerskap och projekt samt att stödja medlemmarna i arbetet med smart specialisering.

_arbetsmarknad2

Sammanhållningspolitik

Central Sweden bevakar utvecklingen inom EU:s regionalpolitik med fokus på struktur- och investeringsfondernas utformning efter år 2020.

_transport2

Transport

Central Sweden fokuserar på implementeringen av det transeuropeiska transportnätverket och möjligheter till finansiering av infrastrukturprojekt i regionerna.