Central Swedens medlemmar

Central Swedens medlemmar är Region Dalarna, Region Gävleborg och Region Örebro län. Klicka på loggorna för att komma till respektive regions hemsida för att läsa mer om medlemmarnas verksamhet.

Koncernlogotyp_farg

RegionOrebrolan1rad_RGB

Region Dalarnas uppgift är att ansvara för, samordna och effektivisera det regionala utvecklingsarbetet i Dalarna. I det ligger att ta tillvara länets möjligheter och främja den regionala utvecklingen inom en rad olika områden som är betydelsefulla för tillväxt och sysselsättning i regionen.

I Region Gävleborg samlas ansvaret för den regionala utvecklingen. Bland ansvarsområdena finns folkhälsa och hälso- och sjukvård, infrastruktur och kollektivtrafik, kompetens- och utbildningsfrågor, näringslivsutveckling och internationella frågor.

Örebro läns landsting och Regionförbundet Örebro har gått samman i en ny organisation: Region Örebro län. Region Örebro län ska tillsammans med kommuner, myndigheter, universitetet, näringslivet och föreningslivet ta fram en strategi för att utveckla länet.