Vårens upplaga av På gång inom EU publicerad

På gång inom EU för våren 2019 är publicerad av Sveriges Kommuner och Landsting. Prioriterade frågor under 2019 är bland annat EU:s framtida långtidsbudget (2021–2027), sammanhållningspolitiken efter 2020, lokalt och regionalt arbete för övergången till en cirkulär ekonomi samt en hållbar mobilitet och infrastruktur. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har nu publicerat vårens upplaga [...]

2019-01-16T15:15:56+00:00 2019-01-16|

Var med och påverka temat för den årliga transnationella ESF-konferensen

Europeiska socialfondens (ESF) transnationella plattform anordnar sin årliga konferens den 23–24 maj 2019 i Bryssel. De två dagarna består av workshops och plenarsammanträden där de deltagande kan vara med och utbyta erfarenheter och kunskap om politiska frågor gällande sysselsättning, utbildning och mycket mer. Var med och påverka tematiken för konferensen fram till den 24 [...]

2019-01-15T17:55:26+00:00 2019-01-15|

Nya ostkustbanan presenterar sitt team

Under senhösten 2018 publicerades ett antal personliga intervjuer med  teamet bakom Nya Ostkustbanan. En av dessa personer är Eva Björk, Central Swedens kontorchef. Initativet till Nya Ostkustbanan togs 2015 av kommunerna och regionerna längs södra Norrlandskusten som gemensamt bildade ett bolag med syftet att arbeta för ett dubbelspår mellan Gävle och Härnösand. Bolaget Nya [...]

2019-01-14T17:50:05+00:00 2019-01-14|

Ny lagstiftning för förnyelsebar energi, energieffektivisering och styrningen av Energiunionen

Den 24 december 2018 trädde EU:s nya lagstiftning för förnyelsebar energi, energieffektivisering samt styrningen av Energiunionen i kraft. I praktiken innebär det att det nu att medlemsländerna måste implementera direktiven i nationell lagstiftning. Den nya lagstiftningen innebär även att hälften av alla lagstiftningar inom det så kallade vinterpaketet ”Ren energi för alla i Europa” [...]

2019-01-09T17:58:09+00:00 2019-01-09|

EU-kommissionen släpper preliminära resultat från studie om transportrelaterade kostnader

Preliminära resultat från en studie med fokus på transportinfrastrukturkostnader samt transporters negativa påverkan på miljö, hälsa, luftkvalitet och klimat, har publicerats av EU-kommissionen. Studiens resultat visar bland annat hur de totala externa transportkostnaderna i Europa uppgår till 1 000 miljarder euro per år.    EU-kommissionen har publicerat preliminära resultat från en studie om kostnader relaterade [...]

2019-01-09T17:49:27+00:00 2019-01-09|

Webbsänd informationsdag om 2019 års CEF-utlysning för transport

Den 17 januari 2019 anordnas en webbsänd informationsdag gällande CEF:s projektutlysning för transport 2019. Registrera dig för att ta del av utlysningens innehåll, politiska prioriteringar samt information om ansöknings- och utvärderingsprocessen. Ansökan till CEF-utlysningen är öppen fram till den 24 april 2019. Ansökningsomgången för utlysningen inom Fonden för ett sammanlänkat Europa (Connecting Europe [...]

2019-01-09T11:53:02+00:00 2019-01-09|

Ministerrådets 18-månadersprogram publicerat

De tre kommande ordförandeskapen i ministerrådet; Rumänien, Finland och Kroatien, har offentliggjort sitt 18-månadersprogram inför perioden 1 januari 2019 - 30 juni 2020. Unionens gemensamma värden, en hållbar tillväxt samt ett EU-arbete nära medborgarna är några av prioriteringarna i 18-månadersprogrammet. De tre kommande ordförandeländerna understryker även vikten av en cirkulär ekonomi, främjandet av forsknings- [...]

2018-12-19T19:52:36+00:00 2018-12-19|

FN:s klimatkonferens i Katowice: EU tar en ledande roll i arbetet för klimatomställningen

Den 15 december avslutades förhandlingarna på FN:s 24:e klimatkonferens (COP24) i Katowice, Polen. Klimatkonferensen förde samman representanter för de hundratals länder som skrivit under Parisavtalet och hur man nu skall gå vidare för att uppnå avtalets långsiktiga klimat- och miljömål. Förhandlingarna resulterade i godkännandet av en regelbok som skall göra det möjligt att jämföra [...]

2018-12-19T18:57:04+00:00 2018-12-19|

Vad gör EU för dig?

Som en del av Europaparlamentets kampanj Den här gången röstar jag, som syftar till att öka valdeltagandet i Europaparlamentsvalet 2019, har Europaparlamentet lanserat hemsidan Det här gör EU för mig. På hemsidan presenteras exempel på EU i min region, EU i mitt liv samt information om aktuella frågor på EU-nivå.     Europaparlamentet har lanserat [...]

2018-12-14T15:39:39+00:00 2018-12-14|

Var med och påverka tematiken för EWRC 2019

Den europeiska veckan för regioner och städer, EWRC, anordnas den 7–10 oktober 2019. Det går från och med nu till och med den 11 januari 2019 att vara med och påverka veckans övergripande teman. Röstningen sker på EWRC:s hemsida. Exempel på teman är ett smartare Europa och ett grönare Europa. Passa på att göra [...]

2018-12-13T17:22:08+00:00 2018-12-13|