Central Sweden söker två praktikanter inför våren 2022

Har du ett genuint intresse för EU och frågor som berör regional utveckling och studerar på en utbildning som innefattar praktik under perioden mitten av januari till början av juni? Vi erbjuder en chans att utföra praktiken i Bryssel hos oss på Central Sweden European Office. Sista ansökningsdag är 17 oktober Central Sweden söker [...]

2021-09-27T15:29:01+02:002021-09-27|

Delta på Europeiska veckan för regioner och städer

Senaste nytt inom smart specialisering, EDIH, Interreg Europa och återhämtningsplanerna är några exempel på teman för olika webbinarium som anordnas under den Europeiska veckan för regioner och städer (EWRC) 11 - 14 oktober. Region Dalarna är under veckan medarrangörer till ett webbinarium om järnvägens betydelse för att uppnå målsättningen inom gröna given.   Grön och [...]

2021-09-24T16:43:26+02:002021-09-22|

Två nya industriallianser och en europeisk kraftsamling för halvledare

Möta det stora behov av processorer och mikrochips samt främja framväxten av moln- och edgeteknologier som är mer säkra, energi- och resurseffektiva är exempel på vad de två nya industriallianserna EU-kommissionen presenterade under sommaren ska bidra till. Denna insats föreslås förstärkas ytterligare genom satsningar som ska bidra till att göra Europa världsledande inom tekniken, vilket EU-kommissionens ordförande presenterade i linjetalet Tillståndet i unionen.   Inom ramen för [...]

2021-09-22T14:39:35+02:002021-09-22|

Tillståndet i unionen

Genomförandet av hälsounionen, sociala pelaren och industristrategin samt satsningar på unga är några exempel på frågor som berördes i EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyens årliga linjetal Tillståndet i unionen. Detaljer kring genomförandet av initiativen väntas presenteras i oktober i EU-kommissionens arbetsprogram 2022.   Hur mår EU och vilka är EU-kommissionens prioriterade frågor under det [...]

2021-09-20T10:10:38+02:002021-09-15|

Medborgardialoger – nästa steg i framtidskonferensen

800 slumpmässigt utvalda EU-medborgare kommer att föra samtal om bland annat social rättvisa, digital omställning, demokrati, klimat och migration och ge rekommendationer till EU:s beslutsfattare om riktningen för EU:s framtid. På konferensens digitala plattform finns möjlighet att delta i dialogen. Regioner pekas ut som viktiga i att uppnå syftet med framtidskonferensen – att få [...]

2021-09-09T21:01:16+02:002021-09-09|

Cirkulär ekonomi och ren energi i klimatprogrammet Life

Det europeiska klimatprogrammet Life har öppnat upp sin första ansökningsomgång. Fram till den 12 januari kan projekt inom bland annat cirkulär ekonomi, begränsning och anpassning av klimatförändringar, inklusive beteendeförändringar, samt övergången till ren energi ansöka om medfinansiering. Deadline för ansökan är den 12 januari 2022. Life-programmet har fyra delprogram: natur och biologisk mångfald, cirkulär [...]

2021-09-24T14:13:13+02:002021-09-02|

Förslag om en europeisk pakt för forskning och innovation

Som första steg i att uppdatera det så kallade Europeiska forskningsområdet (ERA) antogs i mitten av juli ett förslag om en Europeisk pakt för forskning och innovation. Pakten har tagits fram av EU-kommissionen och medlemsländerna och ger en rad rekommendationer om hur forskningsområdet ska förnyas genom gemensamma mål, värderings- och principförslag, stärkta samarbetsmöjligheter och prioriteringar. Pakten [...]

2021-09-01T17:49:33+02:002021-09-01|

Anmälan till EWRC öppen!

Nu är anmälan till den Europeiska veckan för regioner och städer (EWRC) 2021 öppen. Grön och digital omställning, sammanhållning samt medborgarengagemang är temat för 2021 års EWRC som i år anordnas 11 – 14 oktober. EWRC är det största årliga evenemanget på det regionalpolitiska området i Bryssel. Veckan är en unik kommunikations- och nätverksplattform [...]

2021-08-31T08:13:45+02:002021-08-31|