Förslag om EU-certifiering av koldioxidupptag

Infångning och lagring av koldioxid, kolinlagring i skog och mark och i långlivade produkter ska kunna intygas i ett EU-omfattande certifieringssystem, föreslår EU-kommissionen. Den 30 november 2022 presenterade EU-kommissionen ett förordningsförslag på ett frivilligt EU-omfattande ramverk för intyg om koldioxidupptag. EU-kommissionen menar att systemet har mycket stor betydelse för att kunna nå målet om ett [...]

2023-02-08T20:17:52+01:002023-02-08|

Industriplan för den gröna given – EU:s svar på USA:s subventioner till grön teknik

En utvidgning av de tillfälliga statsstödsreglerna för att stödja den gröna omställningen är ett av förslagen i EU-kommissionens industriplan för den gröna given som presenterades i början av februari. Planen diskuteras av EU:s stats- och regeringschefer under ett extrainsatt toppmöte 9 – 10 februari.   Främja konkurrenskraften för Europas netto-noll-industri och stödja den snabba [...]

2023-02-08T14:24:00+01:002023-02-08|

Lägesrapport framtidskonferensen: EU-kommissionen integrerar medbordialoger i sitt beslutsfattande

Mot bakgrund av framtidskonferensen integrerar EU-kommissionen nu medborgardialoger som en metod i sitt beslutsfattande inom vissa viktiga områden. Syftet är att öka medborgarnas deltagande i EU:s politiska beslut. De första medborgarpanelerna är inom områdena matsvinn, mobilitet i utbildningssyfte och virtuella världar. Konferensen om Europas framtid, även kallad framtidskonferensen, lanserades i samband med Europadagen den [...]

2023-02-08T16:52:58+01:002023-02-07|

Vinnova lanserar nyhetsbrev om Horisont Europa

Aktuella utlysningar, möjligheter och event med koppling till Horisont Europa kommer publiceras månadsvis i Vinnovas nyhetsbrev om Horisont Europa. Nyhetsbrevet riktar sig till den som redan arbetar med programmet men även de som är nyfikna på att lära sig mer eller engagera sig i projekt inom programmet.   Med start i februari kommer Vinnova [...]

2023-02-02T11:01:11+01:002023-02-01|

Frågor att ha ögonen på 2023

Reform av EU:s energimarknad, skärpta klimatlagar, EU:s framtida budget och hot om handelskrig - detta är några av frågorna vi på kontoret håller ögonen på under 2023. Reform av EU:s energimarknad – omstörtning eller mindre justeringar? Till följd av Rysslands invasion av Ukraina lanserade EU-kommissionen i maj 2022 initiativet REPowerEU [...]

2023-02-02T12:39:45+01:002023-01-31|

Vårterminens praktikant har anlänt!

Central Sweden hälsar vårterminens praktikant, Madeleine Olofsson, varmt välkommen. Under terminen är Madeleine kontorets informationsansvariga och stödjer kontorets arbete inom de prioriterade bevakningsområdena genom nyhetsbevakning och rapportering. Madeleine läser sista terminen på Politices kandidatprogram vid Uppsala universitet, men har under studietiden bott i Västerås där hon är född och uppvuxen. I sin [...]

2023-01-30T13:06:20+01:002023-01-27|

Cirkulär ekonomi: Förslag på nya EU-regler för förpackningar och förpackningsavfall

Obligatoriska pantsystem, återanvändbara muggar och förpackningar vid take-away och färre onödiga förpackningar är några av delarna i EU-kommissionens förslag för att kraftigt minska EU:s förpackningsavfall. Som en del i arbetet med den gröna given och övergången till en cirkulär ekonomi presenterade EU-kommissionen i slutet av november 2022 ett förslag om bland annat nya mål [...]

2023-01-27T22:30:17+01:002023-01-26|

Samråd om EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont Europa

Ett samråd om tidigare, nuvarande och framtida prioriteringar för EU:s forsknings- och innovationsprogram, Horisont Europa, har öppnat. Samrådet är öppet fram till den 23 februari. Central Sweden följer och bidrar med eventuella inspel till samrådet via nätverket European Regions Research and Innovation Network (ERRIN). Horisont Europa (HEU) är EU:s program för att främja forskning [...]

2023-01-25T15:52:53+01:002023-01-25|

Samråd om Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) 2014 – 2020

EU-kommissionens vill få inspel kring ERUF-investeringarnas effektivitet, ändamålsenlighet och genomslag under perioden 2014–2020.  Samrådet är öppet mellan den 18 januari och 12 april 2023 och riktar sig framförallt till aktörer som varit direkt eller indirekt involverade i implementering, programmering och utvärdering av fonderna. Som en del av en större utvärderingsprocess har EU-kommissionen nyligen presenterat [...]

2023-01-25T15:53:43+01:002023-01-25|

Samråd om den kommande reformen av EU:s energimarknad

Gaspriserna ska inte ha en lika stor effekt på elräkningarna samtidigt som den gröna energiomställningen måste accelereras. EU-kommissionen konstaterar att EU:s energimarknad måste fungera bättre och kommer därför i mars att presentera ett reformförslag. Som en del av det arbetet öppnas nu ett samråd för att få in synpunkter på den nuvarande energimarknadens utformning, [...]

2023-01-25T15:54:24+01:002023-01-24|