Stort intresse inför Europaparlamentsvalet

Den 23 till den 26 maj är det Europaparlamentsval i EU. I Sverige sker valet söndagen den 26 maj men svenska EU-medborgare har sedan den 7 maj kunnat förtidsrösta i valet. Central Swedens medarbetare har i olika nyhetsinslag och intervjuer försökt öka kunskapen och förståelsen för vad EU gör för Central Swedens medlemsregioner. Valdeltagandet [...]

2019-05-22T18:47:48+02:00 2019-05-22|

EU Sustainable Energy Week

Den fjortonde upplagan av EU Sustainable Energy Week arrangeras den 17 – 21 juni. En konferens i Bryssel kommer att anordnas den 18 – 20 juni och under hela veckan kommer evenemang kopplade till hållbar energi organiseras runt om i hela Europa. Den 17 – 21 juni arrangeras den [...]

2019-05-22T17:28:59+02:00 2019-05-22|

EU-finansiering till offentliga WiFi-hotspots

Fem kommuner i Central Swedens medlemsregioner, av totalt 3 400 kommuner i hela EU, har blivit utvalda att erhålla finansiering till offentliga WiFi-hotspots. Finansieringen uppgår till 15 000 euro/kommun. Fler utlysningar kommer att lanseras senare i år och under 2020. Initiativet WiFi4EU har totalt en budget på över 121 miljoner euro. Under början av april lanserade [...]

2019-05-21T15:24:48+02:00 2019-05-21|

Första resultaten från EU-kommissionen pilotprojekt för regioner i industriell omvandling

Den 8 maj presenterade EU-kommissionen de första resultaten från pilotprojekt för industriell omvandling som lanserades för drygt ett år. Region Norra Mellansverige, bestående av Dalarnas, Gävleborgs och Värmlands län, är en av tolv europeiska regioner som valdes ut att delta i pilotprojektet. Norra Mellansverige har nu beviljats 300 000 euro för att genomföra de [...]

2019-05-20T16:41:06+02:00 2019-05-20|

Högskolan Dalarna deltog på seminarium under EU:s Green Week i Bryssel

Under EU:s Green Week deltog Malin Karlsson från Högskolan Dalarna på ett seminarium anordnat på Regionkommittén i Bryssel. Seminariet, Policies, Women and Climate, fokuserade på att stärka kvinnors roll i strategier och politik gällande klimatförändringar. Malin Karlsson är projektledare för Energiinnovation, ett projekt som är finansierat av europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och medfinansierat av [...]

2019-05-15T18:28:02+02:00 2019-05-15|

Strategisk agenda för EU diskuterades på toppmöte

I samband med Europeiska rådets möte den 9 maj i Sibiu, Rumänien, lanserade EU-kommissionen dess strategiska agenda för åren 2019–2024. Agendan har fem fokusområden: ett EU som skyddar; ett konkurrenskraftigt EU; ett rättvist EU; ett hållbart EU; samt ett inflytelserikt EU. Den strategiska agendan understryker vilka områden EU-kommissionen anser viktiga och bör fokuseras på [...]

2019-05-16T09:22:44+02:00 2019-05-15|

Fjärde rapporten om tillståndet i energiunionen

Den fjärde rapporten om tillståndet i energiunionen är offentliggjord. Rapporten beskriver rådande trender i energiunionen, trender som minskad koppling mellan ekonomisk tillväxt och utsläpp av växthusgaser samt ökad användning av förnybar energi i EU. Ökad integration på den europeiska energimarknaden, utvecklingen av EU:s handelsmarknad för utsläpp, arbetet med luftkvalité och investeringsnivåer i forskning och [...]

2019-05-08T16:41:03+02:00 2019-05-08|

Irén Lejegren ny ordförande för Central Sweden

Central Swedens årsmöte den 30 april 2019 valde Irén Lejegren, ordförande för regionala tillväxtnämnden i Region Örebro län, till ny ordförande för föreningen. Irén övertog ordförandeklubban från Abbe Ronsten, oppositionsråd i Region Dalarna. Under årsmötet presenterade även Central Sweden några av höjdpunkterna från 2018. Tisdagen den 30 april 2019 ägde Central Swedens årsmöte rum [...]

2019-05-08T13:51:39+02:00 2019-05-08|

Samråd om Transeuropeiska transportnätet är nu öppet

EU-kommissionen har öppnat ett samråd om det Transeuropeiska transportnätet (TEN-T), för att få in synpunkter från olika aktörer kring den nuvarande politiken för TEN-T. Svaren som lämnas in kommer att användas som underlag i den revideringsprocess av TEN-T som EU-kommissionen genomför och som ska vara klar senast 2023. Samrådet gynnar därmed europeiska medborgare, organisationer [...]

2019-05-06T14:44:19+02:00 2019-05-06|

EU Green Week partnerevent om hållbar och tillgänglig turism genom innovation

I samband EU Green Week 2019 anordnar ERRIN partnereventet ”Resource efficiency, circularity or decarbonisation in tourism? All possible for innovative regions!”. Högskolan Dalarna deltar i eventet för att presentera sitt arbete inom Interreg-projektet MARA. Eventet äger rum i Bryssel den 28 maj. Tillsammans med regionala partners anordnar nätverket ERRIN ett partnerevent i samband med [...]

2019-05-02T09:06:51+02:00 2019-04-30|