Plattformar för informationsförmedling, kunskapsutbyte och samarbete under Coronakrisen

Som respons till Coronakrisen (COVID-19) har ett flertal organisationer lanserat plattformar för informationsförmedling och kunskapsutbyten riktade till regioner och kluster. Europeiska regionkommittén, Vanguardinitiativet, ERRIN, AER och ECCP är exempel på organisationer som erbjuder plattformar med samlade analyser, utlysningar, EU-åtgärder samt lösningsförslag. Aktörer uppmuntras till att dela med sig av sina erfarenheter och funderingar. Under [...]

2020-04-01T15:57:11+02:002020-04-01|

Europaparlamentet antar tre nödåtgärder för att tackla COVID-19-krisen

I ett nästan tomt Europaparlament röstade ledamöter från distans igenom tre nödåtgärder för att tackla den nuvarande COVID-19-krisen. Nödåtgärderna inkluderar att frigöra 37 miljarder euro i EU-finansiering för att hjälpa de hårdast drabbade av pandemin, att utvidga solidaritetsfonden till att täcka omfattande folkhälsokriser samt tillfälligt upphäva EU:s regler för flygplatsplatser för att tillfälligt befria flygbolag från att köra [...]

2020-04-01T14:29:05+02:002020-04-01|

EU-kommissionen har presenterat en ny handlingsplan för en cirkulär ekonomi

Den nya handlingsplanen för den cirkulära ekonomin innehåller en rad åtgärder för att hjälpa EU nå sitt mål om klimatneutralitet 2050. Bland annat åtgärder för hållbar produktion bland annat elektronik, textilier och plast, halvering av kommunalt avfall samt hållbarare förpackningar på EU:s marknad. Kommissionen betonar även att handlingsplanen ska harmonisera med befintliga och nya [...]

2020-04-01T14:46:03+02:002020-03-31|

Coronakrisens påverkan på förhandlingarna om långtidsbudgeten

Europaparlamentets alla utskottsmöten och plenarsammanträdet har ställts in under april. Ett extraordinärt plenarsammanträde kommer att anordnas i Bryssel den 26 mars där europaparlamentarikerna har möjlighet att e-rösta. Rådets möten genomförs tillsvidare i form av videokonferenser och en tillfällig möjlighet att rösta via skriftligt förfarande har införts. I skrivande stund är det oklart när nästa [...]

2020-03-25T19:11:49+01:002020-03-25|

Strategin för små och medelstora företag – för ett hållbart och digitalt Europa

EU-kommissionen presenterade den 10 mars ett paket av åtgärder kopplat till ambitioner om att stärka den europeiska industrins omställning till klimatneutralitet och digitalt ledarskap. Den nya strategin för små och medelstora företag baseras på kapacitetsbyggande, förenklade regelverk, samt ökade finansieringsmöjligheter och omfattar redan befintliga åtgärder samt nya eller omarbetade åtgärder gällande bland annat digitala [...]

2020-03-25T10:55:19+01:002020-03-25|

Kommissionen vill höja utsläppsmålen till 2030

EU-kommissionen har presenterat en färdplan om en höjning av målet att minska växthusgasutsläppen från 40% till minst 50% till 2030. Färdplanen beskriver de preliminära politiska åtgärder och potentiella konsekvenser som höjning av målen skulle innebära. Nu bjuds allmänheten in till att lämna sina synpunkter. Återkopplingen till färdplanen kommer beaktas när initiativet vidareutvecklas. Sista svarsdag [...]

2020-03-25T19:13:30+01:002020-03-23|

Kommissionen föreslår klimatlag för att nå klimatneutralitet i Europa 2050

EU-kommissionen har förslagit en klimatlag med rättsligt bindande mål för att nå klimatneutralitet år 2050. Bland annat ska EU-institutionernas och medlemsstaternas framsteg granskas vart femte år från och med år 2023 senast. Vidare föreslås det att kommissionen får befogenhet att driva igenom krav på tuffare utvecklingsbana för utsläppsminskningar vart femte år efter 2030. Senast [...]

2020-03-23T13:21:48+01:002020-03-23|

Förlängd ansökningstid – anordna interregionalt event under EWRC

Uppdatering 2020.03.20: Arrangörerna av europeiska veckan för regioner och städer har beslutat att förlänga ansökningstiden till 17 april. Den rådande COVID-19-pandemin har skapat svårigheter för många lokala och regionala kontor. För att erbjuda lika möjligheter för alla potentiella partnerskap i Europa förlängs därför ansökningsperioden.  Kommissionen bjuder in regionala och lokala myndigheter att ansöka om [...]

2020-03-20T13:52:04+01:002020-03-20|

Tillfälliga åtgärder finansierade av ERUF för att möta Coronakrisen

Som en del av ett förslag på samordnade insatser på EU-nivå för att motverka Coronavirusets ekonomiska konsekvenser presenterar EU-kommissionen ett förslag om att inrätta ett Investeringsinitiativ mot Coronaeffekten (Coronavirus Response Investment Initiative). Förslaget om investeringsinitiativet innebär att 37 miljarder euro inom ramen för sammanhållningspolitiken 2014 – 2020 ska omfördelas, för att kunna användas till [...]

2020-03-17T08:27:02+01:002020-03-17|

2021 kan bli järnvägens år

I linje med de mål som presenterats på transportområdet inom ramen för den gröna given, presenterar EU-kommissionen nu ett förslag om att 2021 ska bli Europaåret tillägnat järnvägen. Genom att utse 2021 till Europaåret för järnvägen vill kommissionen uppmärksamma tågtransporter som ett hållbart alternativ för både människor, ekonomi och klimat. Via kampanjer, evenemang och [...]

2020-03-13T11:43:04+01:002020-03-12|