Utvecklingen i tillsättandet av den nya EU-kommissionen

Efter att Frankrikes, Ungerns och Rumäniens respektive kandidater inte lyckades få ett godkännande av Europarlamentet efter sina utfrågningar har den nya EU-kommissionens tillträdande fördröjts. Nästa omgång utfrågningar av de nya kandidaterna kommer att ske den 14 november och förhoppningen är att kommissionen kan tillträda den 1 december. Ursula von der [...]

2019-11-13T18:20:01+01:00 2019-11-13|

Omställning och verkställighet i fokus på Logistikdag Norr

Den 7 november närvarade Central Sweden Logistikdag Norr i Luleå, som arrangeras av Botniska korridoren, Norrbottens Handelskammare och Sveriges Byggindustrier. Temat för dagen var verkställighet. Årets upplaga av logistikdagen var den mest välbesökta någonsin med över 200 deltagare på anmälningslistan. På den fullspäckade talarlistan stod bland andra infrastrukturminister Tomas Eneroth, Europaparlamentariker Erik Bergkvist, Northvolts [...]

2019-11-12T17:42:54+01:00 2019-11-12|

Europaforum 2019 om smart specialisering i Gävle den 22 november

Den 22 november arrangerar Central Sweden tillsammans med Intresseföreningen Bergslaget, Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Örebro län och Region Västmanland Europaforum 2019 i Gävle. Dagen kommer fokusera på smart specialisering och dess växande betydelse i den kommande programperioden. Smart specialisering är centralt inom EU:s sammanhållningspolitik och i den nuvarande programperioden finns krav på att [...]

2019-11-12T15:49:14+01:00 2019-11-11|

Hallsberg och Degerfors får EU-bidrag för offentligt Wi-Fi

Genom EU-initiativet WiFi4EU kommer kommunerna Hallsberg och Degerfors att erhålla 15 000 euro var för att bygga ut möjligheterna till trådlös uppkoppling på offentliga platser. Målet med WiFi4EU är att förbättra tillgången till WiFi i minst 6000 kommuner fram till och med år 2020 och under nästa år kommer även en ytterligare ansökningsomgång öppna. [...]

2019-11-07T07:42:31+01:00 2019-11-07|

Studie om genomförandet av smart specialisering i Sverige

I en rapport om genomförandet av smart specialisering i Sverige, framtagen på uppdrag av EU-kommissionens generaldirektorat för stads- och regionalpolitik (DG REGIO), presenteras en översyn av hur förhandskravet om en regional strategi för smart specialisering har förverkligats i Sverige i nuvarande programperiod. Vidare undersöks även hur förutsättningarna för Sveriges regioner att leva upp till [...]

2019-11-11T09:39:59+01:00 2019-11-06|

Rekommendationer om nya europeiska strategiska värdekedjor

Den 5 november publicerade kommissionen rekommendationer för prioriteringar inom de europeiska strategiska värdekedjorna. Bakgrunden till rekommendationerna är det meddelandet som kommissionen publicerade i september 2017 där de meddelade att Europa behöver en ny strategi för en hållbar industri. I samband med meddelandet etablerades två arbetsgrupper; Det strategiska forumet för viktiga projekt av gemensamt europeiskt [...]

2019-11-07T09:15:12+01:00 2019-11-06|

2020 års projektutlysningar inom Erasmus+ lanserade

EU-kommissionen har publicerat 2020 års utlysningar för projektstöd inom Erasmus+. 3 miljarder euro är öronmärkta för projekt inom programmet. I samband med utlysningen har kommissionen också uppdaterat programhandledningen, där prioriteringar inom programmet presenteras. EU-kommissionen publicerade den 5 november en ny utlysning för projektstöd inom Erasmus+, unionens program för utbildning, ungdom [...]

2019-11-06T19:08:10+01:00 2019-11-06|

Samråd öppnat om de europeiska godskorridorerna

En utvärdering  har öppnats av EU-kommissionen. Utvärderingen ämnar samla in synpunkter om godskorridorerna och huruvida kvalitén har förbättrats för godstransport på järnväg. EU-kommissionen har öppnat en utvärdering om ändamålsenlighet av godskorridorerna för järnväg (Rail Freight Corridors, RFC). EU-kommissionen vill utreda huruvida kvalitén på korridorerna har förbättrats för gods att transporteras snabbare, miljövänligare, säkrare och [...]

2019-11-06T19:10:29+01:00 2019-11-06|

Minskat gap mellan huvudstadsregioner och resten av landet

Den 7 oktober publicerades den fjärde upplagan av Regional Competitiveness Index (RCI). Indexet mäter EU:s regioners konkurrenskraft baserat på elva indikatorer uppdelade i tre underkategorier: Grundläggande institutioner, effektivitet och innovation. Resultatet av den fjärde upplagan visar på att de flesta huvudstadsregionerna i EU är mycket mer konkurrenskraftiga än de övriga regionerna i landet, men [...]

2019-10-23T17:36:22+01:00 2019-10-23|

Ny utlysning för finansiering inom CEF

INEA har publicerat en ny ansökningsomgång inom ramen för Fonden för ett sammanlänkat Europa, CEF 2019 MAP. Projekt som syftar till att bygga, uppgradera och förbättra den europeiska transportinfrastrukturen kan ansöka om att ta del av den totala budgeten på 1,4 miljarder euro innan den 26 februari 2020. Europakommissionens genomförandeorgan [...]

2019-10-23T17:10:59+01:00 2019-10-23|