SveReg-webbinarier om den gröna given den 25 jan och om EU:s framtida transportpolitik den 5 feb

Central Sweden ingår i SveReg, ett Brysselnätverk för de svenska stads- och regionkontoren och Sveriges Kommuner och Regioner kontor i Bryssel. Under våren 2021 anordnar SveReg ett antal webbinarium. Först på tur är ett webbinarium om den europeiska gröna given den 25 januari, vilket följs av ett webbinarium om EU:s framtida transportpolitik. Mer information [...]

2021-01-14T16:39:16+01:002021-01-14|

Cirkulär ekonomi är grundläggande i den gröna omställningen

Både EU och Sverige lyfter fram att en övergång till en cirkulär ekonomi är nödvändig för att genomföra den gröna omställningen. Under hösten har vår praktikant Sofia skrivit ett PM om cirkulär ekonomi och jämfört EU:s handlingsplan med den svenska strategin, båda styrdokument som presenterats under 2020. Kontakta gärna Ebba Bjerkander för att ta del av PM:et.  Både Sverige och [...]

2021-01-14T13:38:42+01:002021-01-14|

Region Gävleborg ny medlem i Regionkommitténs nätverk RegHub

Regionkommitténs nätverk RegHub sökte under hösten 2020 nya medlemmar till sitt nätverk RegHub. Syftet med RegHub är att ge regioner, kommuner och städer ökat inflytande i EU:s beslutsfattande. Nu står det klart att Region Gävleborg antagits som ny medlem i nätverket. Thomas Högman, EU-samordnare på Region Gävleborg och kontaktperson för RegHub i Gävleborg, menar [...]

2021-01-13T21:39:01+01:002021-01-13|

Uppstartsmöte inför Europeiska veckan för regioner och städer 2021 

Har du/ni ambitionen att arrangera ett event i samband med EWRC senare i år? Då kan uppstartsmötet den 28 januari vara intressant för dig.  Den 28 januari kl. 10:00 bjuder Europeiska veckan för regioner och städer (EWRC) in till ett uppstartsmöte inför EWRC 2021 som äger rum den 11-14 oktober. Mötet kan vara relevant för dem som har ambition att anordna ett event i samband med årets [...]

2021-01-13T10:51:36+01:002021-01-13|

Europeisk konferens om EDIH

Den 26–27 januari 2021 anordnas den första European Digital Innovation Hub (EDIH) konferensen. Eventet är en möjlighet för berörda parter att samlas, utveckla sina nätverk, dela idéer och få information om EU:s prioriteringar för att stödja den gröna och digitala omvandlingen genom EDIHs. Konferensen anordnas av EU-kommissionen tillsammans med Luxinnovation, Luxemburgs finansdepartement samt DIHNET. [...]

2020-12-22T17:28:22+01:002020-12-22|

Save-the date 5 feb! SveReg-webbinarium om EU:s framtida transportpolitik – Så påverkas Sveriges kommuner och regioner

Den 5 februari kl. 10.00-12.00 bjuder de svenska stads- och regionkontoren (SveReg), och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i Bryssel in till ett webbinarium om EU:s framtida transportpolitik. Deltar gör bland andra Europaparlamentariker Johan Danielsson (s) samt representanter från EU-kommissionen, Sveriges ständiga representation vid EU. Vi kommer bland annat diskutera; Hur påverkas Sveriges kommuner [...]

2020-12-17T14:32:59+01:002020-12-17|

Nya aktörer söks till samarbete om hållbar offentlig upphandling

Under 2021 kommer fyra nya arbetsgrupper att inrättas inom ramen för Big Buyers for Climate and Environment, som är ett initiativ från EU-kommissionen för att driva efterfrågan på innovativa och hållbara produkter och tjänster i Europa. Lokala och regionala myndigheter är välkomna att delta i arbetsgrupperna.  Big Buyers for Climate and Environment är ett initiativ från EU-kommissionen som syftar till att främja samarbete [...]

2020-12-15T14:30:21+01:002020-12-15|

Överenskommelse om sammanhållningspolitiken

I början av december nåddes preliminära överenskommelser om de gemensamma bestämmelserna för de sammanhållningspolitiska fonderna (CPR), Interreg samt ERUF i förhandlingarna mellan Europaparlamentet och rådet. Budgeten till det nya programmet Interregionala innovationsinvesteringar (”komponent fem”/I3) halveras, medlemsstater kommer att kunna överföra upp till 20 % av en fonds nationella allokering till en annan, samt kravet [...]

2020-12-09T18:26:20+01:002020-12-09|

EU-kommissionen presenterar sin vision för transportsektorns omställning

Den europeiska transportsektorn ska genomgå en grön och digital omställning. Kommissionen presenterade den 9 december 2020 sin vision för hur detta ska gå till i sin strategi för hållbar och smart mobilitet. Strategin fastställer bland annat att de transportrelaterade utsläppen ska minska med 90 % fram till 2050. Den 9 december presenterade EU-kommissionen sin [...]

2020-12-10T09:11:45+01:002020-12-09|