Veckan för livslångt lärande tar plats i Bryssel

Plattformen för livslångt lärande (LLLPlatform) meddelar att Veckan för livslångt lärande (LLLWeek) anordnas den 2–6 december 2019 i Bryssel, och uppmuntrar samtidigt intresserade att hålla sig uppdaterade inför kommande information om anmälan.   Det årliga eventet LLLWeek syftar till att sammanföra lärare, studenter, beslutsfattare, politiska representanter och övriga berörda, för att diskutera utmaningar i utbildningssektorn. Årets tema är ”Learning Democracy, Values, and Participation”.   Under veckan arrangeras aktiviteter [...]

2019-09-18T14:55:35+02:00 2019-09-19|

Höstens upplaga av På gång inom EU

I höstens upplaga av På gång inom EU sammanställer SKL vad som är aktuellt på EU nivå inom olika politiska områden. Bland annat diskuteras förhandlingarna gällande den kommande långtidsbudgeten för perioden 2021 – 2027, den framtida sammanhållningspolitiken och den tillträdande kommissionen. Två gånger om året utger SKL skriften På gång [...]

2019-09-18T15:24:17+02:00 2019-09-18|

Moradelegation i Bryssel för att diskutera Mora flygplats

Mora kommuns kommunalråd Anna Hed, oppositionsråd Lennart Sohlberg, AB Dalaflygets VD Anders Mjöberg samt en representant för näringslivet i norra och västra Dalarna, Pierre Bengtsson, besökte den 12 september Bryssel. Frågan som stod på dagordningen var flygtrafiken mellan Mora och Arlanda. Under dagen i Bryssel avhölls möten med både EU-kommissionens generaldirektorat för transport och [...]

2019-09-18T14:59:07+02:00 2019-09-18|

Matchmaking-event för projektidéer inom Erasmus+ i Bryssel

Den 8 oktober anordnas i Bryssel ett matchmaking-event för projektidéer inom EU:s sektorsprogram för utbildning, ungdom och sport Erasmus+ av Hordalands landsting, Västnorges Brysselkontor och EARLALL (European Association of Regional & Local Authorities For Lifelong Learning). Under eventet kommer fem norska kommuner presentera internationella initiativ för regional och lokal utveckling inom utbildning och ungdom. [...]

2019-09-18T14:19:43+02:00 2019-09-18|

Arbetsbeskrivningar för den tillträdande kommissionen

Kommissionens tillträdande ordförande Ursula von der Leyen presenterade den 10 september 2019 sina föreslagna kommissionärer och deras respektive portföljer. En ny miljöpolitik med tuffare utsläppsmål och investeringar för att hjälpa energiintensiva regioner att ställa om till en cirkulär ekonomi, samt en hållbar och digital samhällsomställning ligger i fokus och genomsyrar flera portföljers innehåll.   [...]

2019-09-18T11:36:48+02:00 2019-09-18|

Norra Mellansveriges levande laboratorium uppmärksammat i Panorama

Norra Mellansverige, där Dalarna och Gävleborg ingår, uppmärksammas i det senaste numret av Panorama, EU-kommissionens generaldirektorat för regional- och stadspolitiks egen tidskrift, i en artikel om pilotprojektet för regioner i industriell omställning. I artikeln beskrivs det att EU-kommissionen tillsammans med de deltagande regionerna vill dra lärdom om regioners utmaningar kopplat till industriell omställning. Detta [...]

2019-09-11T17:47:42+02:00 2019-09-11|

Ursula von der Leyen presenterar den nya kommissionen

Den 10 september höll EU-kommissionens tillträdande ordförande en presskonferens där det tillkännagavs vilka portföljer de nominerade kommissionärerna föreslås ansvara för under mandatperioden 2019. De nominerade kommissionärerna och dess portföljer måste formellt godkännas av Europaparlamentet och det Europeiska rådet innan de kan påbörja arbetet i den nya kommissionen den 1 november 2019.  Under en presskonferens [...]

2019-09-11T17:48:34+02:00 2019-09-11|

Politiska riktlinjer för EU-kommissionens tillträdande ordförande

Den tillträdande kommissionsordföranden Ursula von der Leyen presenterade i juli 2019 ett förslag om politiska riktlinjer för nästa europeiska kommission 2019 – 2024.  I agendan finns sex övergripande ambitioner, bland annat om en grön giv med nya tuffare utsläppsmål och en klimatpakt för att agera mer klimatsmart, en ambition om mer rättvis beskattning för [...]

2019-09-11T17:49:48+02:00 2019-09-10|

Ny rapport om missions

En nyhet i det kommande ramprogrammet för forskning och innovation Horisont Europa (2021 – 2027) är så kallade missions. En mission avser uppnå ett djärvt, inspirerande och mätbart mål inom en viss tidsperiod. Målet ska också ha effekt på samhället och politiken, och vara relevant för en stor del av EU:s befolkning. Mariana Mazzucato, rådgivare till forskningskommissionär Moedas presenterade i februari 2018 kriterierna för missions bör utformas. I juli [...]

2019-09-10T14:47:55+02:00 2019-09-09|

Höstterminens praktikanter har anlänt!

Nu har Maria Kotilainen och Pontus Fransson anlänt i Bryssel för att påbörja sin praktiktjänstgöring på Central Sweden. De kommer att arbeta som Information Officers, och därmed stödja kontoret genom att bidra till arbetet inom de prioriterade bevakningsområdena, främst kopplat till nyhetsbevakning och rapportering. Under terminens gång kommer de även ägna sig åt kommunikationsarbete, [...]

2019-09-11T12:21:11+02:00 2019-09-06|