Öppnade utlysningar inom Interregionala innovationsinvesteringar (I3)

Den 23 november öppnade utlysningarna inom Interregionala innovationsinvesteringar med fokus på digital omställning, grön-, och klimatomställning samt smart tillverkning. Utlysningarna har två slutdatum, den första utlysningsomgången stänger den 1 februari 2022 och den andra stänger den 18 oktober 2022 med en total budget på 145 miljoner euro för åren 2021 - 2022. Den 9 [...]

2021-12-01T10:56:08+01:002021-12-01|

Central Sweden leder ERRIN:s S3-arbete

Ökade möjligheter för interregional samverkan samt påverkan på EU:s forsknings och innovationspolitik är exempel på möjligheter Central Swedens ledande roll i nätverket ERRIN innebär för Central Swedens medlemsregioner.  Sedan november 2021 leder Rasmus Bergander, EU-strateg på Central Sweden, tillsammans med Brysselkontoren för regionerna Provence-Alpes-Cote d'Azur, Wielkopolska, North-East Romania samt Toscana, arbetet i ERRIN:s arbetsgrupp [...]

2021-11-30T18:26:14+01:002021-11-30|

Viktiga beslut för nätverkts utveckling på Vanguardinitiativets årsmöte

Undertecknade av samverkansavtal med European Factories of the Future Research Association (EFFRA) och beslut om att inleda nytt pilotprojekt var några höjdpunkterna under Vanguardinitiativets politiska årsmöte 25 november 2021. Regionpolitiker från Central Swedens medlemsregioner medverkade till att fatta dessa betydelsefulla steg i nätverkets utveckling.     Det politiska årsmötet för Vanguardinitiativet, ett euroepiskt nätverk för [...]

2021-12-02T08:19:43+01:002021-11-30|

Europaforum 2021: industrins omställning i Bergslagen

EU:s industristrategi samt dess effekter på regioner och kommuner stod i centrum när Europaforum 2021 genomfördes den 24 november. Deltog gjorde talare från EU-kommissionen, Tillväxtverket och Central Sweden. Fokus för forumet var samtal mellan regionala och kommunala representanter om den industriella omställningen, den europeiska industristrategins roll i detta samt samverkan mellan kommunal, regional, nationell och europeisk nivå i omställningen.   Den 24 november arrangerade Region [...]

2021-11-30T17:58:39+01:002021-11-30|

Den sociala klimatfonden

En social klimatfond för projekt och investeringar som hanterar den sociala dimensionen av den gröna omställningen har föreslagits av EU-kommissionen inom ramen för lagstiftningspaketet för att nå EU:s skärpta utsläppsmål till 2030, det s.k. Fit for 55-paketet. Fonden ska finansieras av inkomster från handeln med utsläppsrätter (ETS) som föreslås utökas till att gälla även vägtransporter och byggnationer. Europaparlamentarikern Erik Bergkvist har utsetts [...]

2021-11-10T17:00:45+01:002021-11-10|

Samråd om EU:s kommande drönarstrategi 2.0 öppet

EU-kommissionen arbetar med att ta fram en uppdaterad drönarstrategi och som en del av arbetet vill kommissionen ha in synpunkter på det nuvarande regelverket samt hur EU kan utveckla sin drönarpolitik. Samrådet är öppet fram till den 31 december 2021. EU-kommissionen ser stora möjligheter med drönare, exempelvis genom digitalisering och automatisering bidra till ett [...]

2021-11-02T15:12:48+01:002021-11-02|

Aktuellt på EU-nivå 2022

Åtgärder för utsläppsfri mobilitet, genomförandet av EU:s digitala omställning samt certifiering av koldioxidupptag är några exempel på insatser som EU-kommissionen kommer att fokusera på under 2022. Detta framgår i kommissionens arbetsprogram 2022 som går under rubriken Göra Europa starkare tillsammans.   Den 19 oktober presenterade EU-kommissionen sitt arbetsprogram för 2022, med namnet Göra Europa [...]

2021-11-02T15:43:46+01:002021-10-20|

Investeringar i grön infrastruktur för industrins omställning

Birgitta Sacrédeus, Region Dalarna, lyfte fram det europeiska mervärdet i investeringar i grön infrastruktur, såsom Botniska korridoren, under ett seminarium som Central Sweden var medarrangörer till under den Europeiska veckan för regioner och städer. Den 13 oktober talade Birgitta Sacrédeus (KD), ordförande i regionala utvecklingsnämnden i Region Dalarna på seminariet ”How to harmonise European [...]

</