Finland tar över ordförandeklubban i Ministerrådet

Den 1 juli 2019 tog Finland över ordförandeskapet i Ministerrådet efter Rumänien och kommer inneha ordförandeskapet fram till årsskiftet. I det finländska programmet som publicerades i slutet av juni ligger stort fokus på hållbarhetsfrågor, social inkludering och EU:s nästa långtidsbudget. Finland kommer få en hektisk höst som ordförande i Ministerrådet, inte minst för att [...]

2019-07-10T17:32:44+02:00 2019-07-10|

EU:s nya strategiska agenda för 2019-2024

Den 20 juni antogs EU:s nya strategiska agenda för perioden 2019–2024 av Europeiska rådet som består av medlemsländernas stats-och regeringschefer. EU:s strategiska agenda lägger grunden för EU-institutionernas framtida arbete och planering av Europeiska rådets möten. Den 20–21 juni 2019 antog rådet en ny strategisk agenda för 2019–2024 som lägger en övergripande ram för vilka [...]

2019-07-10T17:20:52+02:00 2019-07-10|

Ledare för EU:s toppjobb klara och rådet har utsett sin kandidat till ordförande för EU-kommissionen

Efter långa förhandlingar kom rådet under senaste toppmötet i Bryssel överens om vilka som medlemsländerna utser till toppjobben i EU:s institutioner. Den kanske tyngsta posten som EU-kommissionens ordförande har medlemsländerna utsett den tyska kristdemokratiska försvarsministern, Ursula von der Leyen, som sitt förslag. Förslaget till ordförandeposten måste nu röstas igenom i Europaparlamentet innan beslutet kan [...]

2019-07-10T11:59:49+02:00 2019-07-10|

Samrådet kring den strategiska planeringen för Horisont Europa öppnat

EU-kommissionen har lanserat ett samråd kring den strategiska planeringen för Horisont Europa. Samrådet stänger den 8 september 2019. Även anmälan till de europeiska forsknings- och innovationsdagarna i Bryssel den 24–26 september har öppnat. Inför den kommande programperioden 2021–2027 förbereder EU-kommissionen just nu genomförandet av Horisont Europa, uppföljaren till det nuvarande forsknings- och innovationsprogrammet Horisont [...]

2019-07-10T09:54:16+02:00 2019-07-10|

EU-kommisionär Cretu lämnar men förhandlingarna om sammanhållningspolitiken fortsätter

Slutet på juni och början på juli har varit en händelserik period i EU, ur många aspekter. Central Sweden har bland annat deltagit på två möten med EU-kommissionen för att diskutera bland annat den framtida sammanhållningspolitiken och läget i förhandlingarna mellan rådet och Europaparlamentet. Ett tydligt budskap från kommissionen var vikten av att i [...]

2019-07-10T09:56:31+02:00 2019-07-05|

Region Skåne ny ordförande för Vanguardinitiativet

Under Vanguardinitiativets årliga direktörsmöte, som samlar direktörer med ansvar för forskning och innovation från Vanguardinitiativets drygt 30 medlemsregioner, valdes Region Skåne till ny ordförande för nätverket under perioden juli – december 2019. Under mötet diskuterades även regioners roll i den europeiska forsknings- och innovationspolitiken i dialog med bland andra Robert Schröder, politisk rådgivare i [...]

2019-06-19T18:45:08+02:00 2019-06-19|

Region Örebro län prisad för arbetet med social ekonomi

Region Örebro län mottog bronsutmärkelse för arbetet kopplat till handlingsplanen för civilsamhälle och social ekonomi under REVES Excellence Award i Bryssel den 6 juni 2019. Utmärkelsen tilldelades Region Örebro län för deras, enligt REVES motivering, unika handlingsplan som visar hög ambitionsnivå både vad gäller det regionala men även interregionala arbetet med att stärka den [...]

2019-06-19T16:19:01+02:00 2019-06-19|

Anmälan till de europeiska forsknings- och innovationsdagarna öppen!

Den 24 – 26 september anordnas de europeiska forsknings- och innovationsdagarna i Bryssel. Syftet med eventet är att föra en dialog om forskning och innovation som ett viktigt verktyg för att möta de samhälleliga utmaningarna. EU-kommissionen har även ambitionen att eventet ska vara ett forum för dialog kring utformandet av Horisont Europa, EU:s kommande [...]

2019-06-12T17:46:31+02:00 2019-06-12|

SveRegs bevakning av forsknings- och innovationsfrågor uppmärksammat på SKL:s webbsändning På gång inom EU

Under den fjärde, och sista, webbsändningen från SKL på temat ”På gång inom EU” deltog representanter från de Svenska stads- och regionkontoren i Bryssel (SveReg) i ett inslag för att presentera nätverkets arbete med bevakning och analys av de nya förutsättningarna för regionalt utvecklingsarbete i EU:s nästa programperiod. I inslaget lyftes bland annat att [...]

2019-06-12T17:38:27+02:00 2019-06-12|