Regionpolitiker i Dalarna, Gävleborg och Örebro län agerar för att påverka EU:s skogspolitik

Regionpolitiker från alla 21 svenska regioner uppmanar regeringen att agera mot kommissionens föreslagna förändringar av förordningen som rör växthusgasutsläpp från mark-, jord- och skogsbruk (LULUCF). Just nu pågår förhandlingar mellan medlemsstaterna och Europaparlamentet om kommissionens ändringsförslag. En överenskommelse väntas nås under slutet av 2023. Politiker från Sveriges 21 regioner har skrivit under Region Värmlands [...]

2022-05-18T16:55:11+02:002022-05-18|

Norra Mellansverige och Östra Mellansverige deltar i pilotprojektet för Partnerskap för regional innovation (PRI)

En tydligare hållbarhetsdimension i genomförandet av smart specialisering, bredare partnerskap samt främjande av flernivåsamverkan och synergier i det innovationsfrämjande arbetet. Det är några av utmaningarna som Norra Mellansverige (NMS) och Östra Mellansverige (ÖMS) tillsammans med 37 andra europeiska konsortium tar sig an inom den nyligen beviljade pilotprojektet för Partnerskap för regional innovation (PRI).  Totalt [...]

2022-05-19T16:58:04+02:002022-05-18|

Hur ser framtidens EU ut?

Att göra hälsofrågor till en delad EU-kompetens samt att avskaffa krav om enhällighet för beslut i frågor som bland annat utrikespolitik och skattefrågor är två av medborgarförslagen som framkommit i Konferensen om Europas framtid. Medlemsländerna och Europaparlamentet är splittrade i hur samtalet om EU:s framtid ska tas vidare. På Europadagen, den 9 maj, förra [...]

2022-05-11T20:46:26+02:002022-05-11|

Ny europeisk industriallians för förnybara och koldioxidsnåla bränslen

Aktörer från hela transport- och drivmedelssektorn bjuds in till att ansluta sig till den nya industrialliansen för förnybara och koldioxidsnåla bränslen. Alliansen, som utgör en del av EU:s industristrategi, ska främja produktion och tillgång på alternativa bränslen i framför allt luft- och sjöfartssektorn. Inom ramen för EU:s Industristrategi introduceras så kallade Industriallianser. Allianserna är [...]

2022-05-06T14:13:06+02:002022-05-05|

Gävle utvalt i EU-initiativ om 100 klimatneutrala och smarta städer till 2030

Tillsammans med 99 andra europeiska städer har Gävle kommun valts ut delta i EU-uppdraget (mission) om 100 klimatneutrala och smarta städer till 2030. Initiavtivet utgör en del av EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont Europa. Gävle kommun är en av de utvalda städerna i EU-uppdraget (missions) om 100 klimatneutrala och smarta städer som drivs av [...]

2022-05-12T08:51:31+02:002022-05-05|

En ny innovationsagenda för EU

Brister kring tillgång till finansiering, ramvillkor, innovationsekosystem, innovationsklyftor, entreprenörskap och inkludering vill EU-kommissionen hantera i ett kommande initiativ: En ny innovationsagenda för EU. Den nya innovationsagendan ska koppla samman och ge en heltäckande översyn av befintliga strategier, verktyg och initiativ inom ramen för EU:s innovationsstödjande politik. Fram till den 10 maj finns chansen att [...]

2022-05-04T20:18:49+02:002022-05-04|

Delta på EU:s transportdagar i Lyon 28-30 juni – Connecting Europe Days

Samtal om transport- och mobilitetsfrågor och deras viktiga roll i att uppnå målet om ett klimatneutralt EU till 2050 är huvudtemat för Connecting Europe Days (TEN-T-dagarna) som anordnas i Lyon, Frankrike, den 28 - 30 juni. Konferensen samlar representanter från lokala, regionala, nationella och europeiska nivån tillsammans med bland annat representanter från industrin. Dagarna [...]

2022-05-05T11:35:09+02:002022-05-04|

Välkomna på webbinarium om EU:s skogspolitik den 2 juni

Hur påverkar EU:s skogspolitik Sveriges kommuner och regioner? Hur ser Sverige på EU:s skogspolitik? Det är frågor som kommer att diskuteras under det kunskapswebbinarium Central Sweden European Office anordnar tillsammans med North Sweden, Småland Blekinge Halland South Sweden och Region Värmlands EU-kontor den 2 juni kl. 10 - 12. Webbinariet kommer att hållas via [...]

2022-05-04T17:30:29+02:002022-05-04|

Strukturfonderna som krisinstrument – för- och nackdelar

Urholkas sammanhållningspolitiken av att strukturfonderna används som krishanteringsinstrument eller är denna utveckling en välkommen modernisering som kan innebära ökat stöd för politikområdet i kommande förhandlingar om EU:s långtidsbudget efter 2027? Den frågan ställer sig CPMR i nätverkets senaste reflektionspapper.    Det europeiska nätverket Conference of Perephiral and Maritime Regions (CPMR) publicerade nyligen en analys [...]

2022-04-20T18:01:09+02:002022-04-20|

EU-kommissionen söker lokala omställningsprojekt

Renovering av befintliga byggnader och offentliga platser för att uppnå cirkularitet och koldioxidneutralitet, bevarande och omvandling av kulturarvet, samt förnyelse av stads- eller landsbygdsområden är exempel på projekt EU-kommissionen söker i en utlysning inom det europeiska Bauhaus-initiativet. Deadline för ansökan är den 23 maj. EU-kommissionen har öppnat en ansökningsomgång för pilotprojekt inom initiativet Ett [...]

2022-04-20T17:50:33+02:002022-04-20|