Ansökningsomgång – förstudiemedel för innovationsprojekt i marknader utanför EU

En ny ansökningsomgång är nu öppen för finansiering inom ramen för INNOWWIDE, ett projekt inriktat på små och medelstora företags genomförande av förstudier för framtida samarbetsprojekt i länder utanför EU. Utlysningen är öppen för alla sektorer. Beviljad ansökan ger 60 000 euro. Deadline för ansökan är 31 mars 2020. INNOWWIDE  är ett projekt finansierat av [...]

2020-01-24T17:02:44+01:002020-01-24|

Kommissionen föreslår ny finansiering för att uppnå klimatneutralitet till 2050

Kommissionen föreslår ett nytt verktyg för att arbeta med den sociala dimensionen av den gröna omställningen: Mekanismen för rättvis omställning, vilket bland annat omfattar Fonden för en rättvis omställning (FRO), och ett nytt finansiellt instrument för gröna investeringar: investeringsplanen för ett hållbart Europa. Men med tanke på förhandlingsläget kring den fleråriga budgetramen är det [...]

2020-01-22T18:49:32+01:002020-01-22|

Vårterminens praktikanter har anlänt!

Nu har Julia Möttönen och John Velander anlänt till Bryssel för att påbörja sin praktiktjänstgöring på Central Sweden. De kommer att arbeta som Information Officers och genom främst nyhetsbevakning och rapportering stödja kontoret samt bidra till arbetet inom de prioriterade bevakningsområdena. Under terminens gång kommer de även ägna sig åt kommunikationsarbete, där bland annat [...]

2020-01-22T18:41:55+01:002020-01-22|

Förslag om prioriteringar för CEF2 Digital

EU-kommissionen har presenterat ett förslag på utformning och implementering av CEF2 Digital-programmets tre första år (2021 – 2023). I förslaget framgår att de två huvudsakliga prioriteringarna för programmet föreslås vara utveckling av 5G-infrastruktur i Europa samt gränsöverskridande informationsinfrastruktur i EU. Kommissionen välkomnar synpunkter på förslaget samt uppmanar aktörer som har förslag på projekt som [...]

2020-01-22T18:42:58+01:002020-01-22|

Praktikanternas höst på Central Sweden

Som praktikant på Central Swedens kontor i Bryssel ställs man inför en händelserik och varierande vardag, något som Maria och Pontus, höstterminens praktikanter, har fått uppleva. Under sin tid i Bryssel har de bland annat deltagit i omvärldsbevakning och kommunikationsarbete samt varit med på flertalet seminarium och studiebesök. Här ges en inblick över hur [...]

2020-01-17T10:06:25+01:002020-01-15|

CPMR:s analys av den reviderade förhandlingsboxen om långtidsbudgeten

Förhandlingar om ett nytt förslag till den fleråriga budgetramen, EU:s sjuåriga långtidsbudget, påbörjades i december 2019 i Europeiska rådet. Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR) har analyserat hur det nya kompromissförslaget påverkar frågor kopplade till regional utveckling. Ett minskat anslag på ungefär tio till tolv procent av de sammanhållningspolitiska medlen till Sverige; krav på [...]

2020-01-15T17:38:48+01:002020-01-15|

Kommissionen presenterar ny industristrategi

I mars 2020 väntas EU-kommissionen lägga fram en ny strategi för EU:s industripolitik. Industrifrågorna är en högt prioriterad fråga för den nya kommissionen, inte minst kopplat till arbetet med en europeisk grön giv. Den tidigare kommissionens arbete med en ny industristrategi har bland annat resulterat i sex utpekade strategiska europeiska värdekedjor, som bland annat [...]

2020-01-22T10:01:16+01:002020-01-15|

Rekommendationer om åtgärder för industriell omställning

EU-kommissionen och OECD presenterar rekommendationer om åtgärder för industriell omvandling baserade på erfarenheterna från piloten för industriell omvandling där bland annat Norra Mellansverige ingår. Rekommendationerna kan vägleda medlemsstater och regioner i utformning av de åtgärder för industriell omställning, som är ett av de sju uppfyllningsvillkoren för tilldelning av ERUF-medel i nästa programperiod. Kompetensförsörjning, innovationsspridning [...]

2020-01-08T17:50:52+01:002020-01-08|

Örebro kommun deltar i nordiskt samarbete inom gröna och innovativa upphandlingar

Den 24 oktober 2019 träffades flera nordiska kommuner, bland annat Örebro kommun, för att initiera ett samarbete inom gröna och innovativa upphandlingar. Syftet med projektet är att bidra till en utsläppsfri marknad för leverering av varor och tjänster. Den 26 mars 2020 kommer deltagarna att anordna en marknadsdialog för att se över hur projektet [...]

2020-01-08T17:51:55+01:002020-01-08|

Brexitsagan fortsätter…

Boris Johnson och det konservativa partiet fick en tydlig majoritet i valet i Storbritannien den 12 december. Storbritannien kommer således lämna EU den sista januari 2020. Därefter väntar dock nya förhandlingar om Storbritanniens och EU:s framtida relation i form av ett handelsavtal. Den 12 december 2019 gick Storbritannien till nyval. Valet utlystes efter att [...]

2019-12-18T21:01:52+01:002019-12-18|