Lägesrapport: Energieffektiviseringsdirektivet

Energieffektiviseringsdirektivet utgör en av grundpelarna i EU:s klimatarbete. Direktivet fastställer hur mycket EU:s totala energikonsumtion ska minska till 2030 och omfattar även högre krav på energibesparingar i offentlig sektor. Kommissionen presenterade sitt förslag på reviderat direktiv under sommaren 2021 (med justering genom RepowerEU i maj 2022), rådet antog sin position i juni i år [...]

2022-11-01T10:39:28+01:002022-11-01|

Lägesrapport: Krisåtgärder för EU:s energimarknad

En möjlig nödbroms i form av pristak på gas, gemensamma EU-inköp av gas, etablering av en ny vätgasmarknad samt större utbyte av gas över gränserna vid krissituationer är bara några av de många frågorna som har tagits upp på höstens många energimöten. De nya överenskommelserna ska nu förhandlas vidare av EU:s medlemsstater i rådet [...]

2022-10-27T11:32:26+02:002022-10-26|

På gång inom EU hösten 2022

EU:s klimatpolitik, mobilitet och infrastruktur och digitalisering är exempel på Sveriges kommuner och regioners prioriterade områden för EU-bevakning hösten 2022. Två gånger per år presenterar SKR aktuella EU-frågor som påverkar svenska kommuner och regioner i skriften På gång inom EU. Under 2022 fokuseras SKR:s EU-bevakning på följande frågor: Ett hållbart [...]

2022-10-26T16:49:50+02:002022-10-26|

En beslutsam och enad union – EU-kommissionens arbetsprogram 2023

Översyn av reglerna för EU:s elmarknad, förslag om en EU-bank för vätgas, ökad tillgång till kritiska råvaror samt temaår för kompetens är några av de frågor EU-kommissionen kommer att fokusera särskilt på under 2023. EU-kommissionens arbetsprogram presenterar kommissionens ambitioner för det kommande året – information om nya planerade initiativ och lagförslag. Den 18 oktober [...]

2022-10-20T06:52:55+02:002022-10-19|

EU-kommissionen inleder arbetet med Europaåret för kompetens

Stärkt konkurrenskraft och kompetensbristen är ett bärande tema i EU-kommissionens uttalande om europaåret för kompetens. För att säkerställa ett mer motståndskraftigt EU, där ingen hamnar på efterkälken i den gröna och digitala omställningen, utser EU-kommissionen 2023 till Europaåret för kompetens.  EU-kommissionen har identifierat att utmaningarna med kompetensförsörjningen i EU är ett hot mot att [...]

2022-10-20T06:51:40+02:002022-10-19|

Delta på Europaforum 2022

Europas energisystem är i början av en brådskande omställning. Vad är EU:s svar på energikrisen och hur hanterar vi frågan i våra regioner och kommuner i tider av ökad säkerhet? Den 9 december är det dags för Europaforum med ett fullmatat program som genomsyras av intressanta föreläsare och den senaste forskningen kring Europas energiförsörjning. [...]

2022-11-15T15:56:58+01:002022-10-19|

Stöd till företag som drabbats av Brexit

Svenska företag har möjlighet att ansöka om Brexit-ersättning från EU-kommissionen genom en ny utlysning inom ramen för Brexit Adjustment Reserve (BAR). Utlysningen är öppen fram till 16 december 2022 och riktar sig till aktörer inom EU:s medlemsstater som är särskilt drabbade av Storbritanniens utträde ur EU. Svenska ESF-rådet annonserar om stöd till aktörer inom [...]

2022-10-19T20:16:07+02:002022-10-19|

Mid-Sweden konsortiet presenterade sitt arbete i PRI-piloten under europeiska veckan för regioner och städer

Ökad flernivåsamverkan, grön omställning och ökade synergier mellan fonder och program var några av de ambitioner som Eva Lundin, som representant för Mid-Sweden konsortiets deltagande i PRI-piloten, lyfte fram under eventet "Partnerships for Regional Innovation (PRI): Sharing experience of a new experimental policy".  Eventet arrangerades av EU-kommissionens gemensamma forskningscentrum (JRC) och Europeiska regionkommittén (ReK) [...]

2022-10-13T09:05:20+02:002022-10-12|

Tillståndet i EU:s regioner och kommuner

Konsekvenserna för EU:s regioner och kommuner av Rysslands krig mot Ukraina, återhämtningen från pandemin och klimatkrisen är några av de områden som presenteras i Europeiska regionkommitténs rapport om tillståndet i EU:s regioner och kommuner. Rapporten syftar till att bidra med underlag till EU:s politiska beslut. I samband med den Europeiska veckan för regioner och [...]

2022-10-13T09:09:29+02:002022-10-12|

Lägesrapport om det reviderade direktivet om förnybar energi (RED3)

En höjd målsättning om andelen förnybar energi i EU till 2030, mer vätgas i transport- och industrisektorerna och vad som ska klassas som hållbar bioenergi är något av de frågor som Europaparlamentet och medlemsstaterna i rådet kommer behöva enas om i de förhandlingar som nu kan påbörjas om det reviderade direktivet om förnybar energi. [...]

2022-10-12T15:46:52+02:002022-10-12|