Partnersök inom Erasmus+: Attrahera unga till jordbrukssektorn

Asmildkloster lantbruksskola i Viborg, Danmark, söker partners till ett Erasmus+-projekt som syftar till att skapa utbyte av goda exempel kring att attrahera unga att söka sig till lantbruksyrken. Partnersöket riktar sig mot skolinstutitioner för ungdomar i åldern 14–16, studievägledare, intresseorganisationer, lantbrukare, lantbruksföretag och beslutsfattare. Sökande från Sverige uppmuntras särskilt. Deadline för intresseanmälan är 1 [...]

2019-04-30T14:42:05+02:00 2019-04-30|

Preliminär överenskommelse om Horisont Europa

Europaparlamentet och rådet har nått en så kallad partiell politisk överenskommelse om EU:s framtida ramprogram för forsknings- och innovation, Horisont Europa. Överenskommelsen väntas formellt godkännas av de två lagstiftande institutionerna under april månad. Dock kvarstår förhandlingar kring budgeten för programmet, vilket är beroende av utkomsten av förhandlingarna kring långtidsbudgeten 2021 – 2027. Överenskommelsen innebär [...]

2019-04-17T17:52:30+02:00 2019-04-17|

Region Örebro läns handlingsplan för drönare uppmärksammades i Bryssel

På eventet ”Nya innovativa tjänster baserat på ny teknologi kopplat till drönare” deltog Fredrik Idevall, Enhetschef Samhällsplanering och infrastruktur, från Region Örebro län för att presentera regionens handlingsplan för drönare. På eventet deltog också företrädare från EU-kommissionens generaldirektorat för transport. Arbetsgruppen för transport inom European Regions Research and Innovation Network (ERRIN) arrangerade den 11 [...]

2019-04-17T16:59:27+02:00 2019-04-17|

Stort intresse för Interreg Europa konferens i Bryssel

Mellan den 9-11 april 2019 arrangerade Interreg Europa en stor konferens i Bryssel under namnet ”Let’s cooperate!”. Cirka 500 deltagare från hela i Europa deltog på konferensen och från Region Gävleborg presenterade Magnus Ernström, strateg, sina erfarenheter av att vara en del av ett interregionalt projekt. På konferensen deltog även Anders Bro, utvecklingsledare Region [...]

2019-04-17T14:07:47+02:00 2019-04-17|

LIFE – nya utlysningar 2019

EU:s finansieringsinstrument för miljö och klimatåtgärder, LIFE, har öppnat för nya utlysningar under 2019. Det kommer det finnas 400 miljoner euro tillgängligt för finansiering av projekt under LIFE 2019. LIFE, EU:s finansieringsinstrument för miljö och klimatåtgärder, har nu lanserat nya utlysningar. Totalt kommer 400 miljoner euro i finansiering vara tillgängligt för projekt under 2019. [...]

2019-04-17T11:59:35+02:00 2019-04-17|

Möjlighet att påverka utformningen av smart specialisering i nästa programperiod

Hur har stödet från EU-kommissionen i utformande och genomförande av smart specialisering bidragit till arbetet i regionen, inom vilka områden är behovet av stöd som störst, och hur bör stödet utformas i nästa programperiod. DG REGIO publicerade nyligen en enkätundersökning för att få in synpunkter från aktörer ansvarig för, eller deltar i, genomförandet av [...]

2019-04-17T10:37:28+02:00 2019-04-17|

Nominera ditt projekt till REGIOSTARS!

Varje år uppmärksammar EU-kommissionen projekt, finansierade av struktur- och investeringsfonderna, som uppvisar förträfflighet och skapat nya tillvägagångsätt för regional utveckling, genom utdelningen av REGIOSTARS. Under perioden 19 februari – 9 maj finns möjlighet att nominera projekt som skulle kunna vara mottagare av årets REGIOSTARS-utmärkelse. Prisutdelning sker under den Europeiska veckan för regioner och städer [...]

2019-04-10T22:32:30+02:00 2019-04-09|

Europeiska Forsknings- och innovationsdagar 24–26 september 2019

De europeiska forsknings- och innovationsdagarna är ett årligt evenemang som samlar ledare från industri, finans, akademin och företag för debatter och utformning av det framtida forsknings- och innovationslandskapet. I år inträffar evenemanget mellan den 24–26 september i Bryssel. Den 24 – 26 september anordnas de europeiska forsknings- och innovationsdagarna i Bryssel. Syftet med eventet [...]

2019-04-09T13:46:13+02:00 2019-04-09|

Sverige i topp i EU Transport Scoreboard

Sverige är bäst av samtliga EU:s länder i EU:s Transport Scoreboard! Enligt EU-kommissionens utvärdering presterar Sverige i topp gällande transport och presterar bäst i kategorierna: Inre marknad och Energiunionen & innovation. Sverige utmärker sig särskilt i andelen förnybar energi inom transport och dess höga marknadsandel av el- och hybridbilar. EU-kommissionen [...]

2019-04-08T14:48:51+02:00 2019-04-08|

Ny överenskommelse om EU:s sektorsprogram LIFE

Rådet och Europaparlamentet har nått en överenskommelse gällande en förlängning av EU:s sektorsprogram LIFE, efter 2020. Överenskommelsen innehåller bland annat huvudkriterier för projektansökningar och en ny kategori för tekniska projekt. LIFE-programmet ses som en viktig del i EU:s övergång till en cirkulär och klimatneutral ekonomi, EU-kommissionens förslag till budget är 5,45 miljarder euro. [...]

2019-04-03T14:07:28+02:00 2019-04-03|