Reglering av koldioxidutsläpp från lastbilar

En överenskommelse om nya lagar för lastbilsutsläpp har slutits av Europaparlamentet och det rumänska ordförandeskapet i rådet. Koldioxidutsläppen ska regleras och sänkas med 15% till 2025 och 30% till 2030. Överenskommelsen är tänkt att ge incitament till lastbilstillverkare att tillverka lastbilar med grönare teknik. En överenskommelse har slutits mellan Europaparlamentet och det rumänska [...]

2019-02-27T17:44:07+01:00 2019-02-27|

Utvärdering av EU-direktiv om utbyggnad av infrastruktur för alternativa bränslen

En utvärdering av EU-direktivet om utbyggnad av infrastruktur för alternativa bränslen har öppnats av EU-kommissionen. Utvärderingen ämnar samla in synpunkter för vidare arbete och finjusteringar av direktivet. EU-kommissionen har öppnat en utvärdering om ändamålsenlighet av EU-direktiv 2014/94/EU om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen. EU-kommissionen vill utreda direktivets effektivitet för att se vilka [...]

2019-02-27T15:26:04+01:00 2019-02-27|

Ministerrådet överens om plan kring artificiell intelligens

Den 18:e februari träffades EU-ländernas ministrar med ansvar för konkurrensfrågor i Bryssel. Under mötet antogs en gemensam plan för artificiell intelligens. Mötet bestod även av diskussioner kring EU:s klimatstrategi och lägesrapporter om EU:s arbete i flera frågor som rör konkurrenskraft, industri och näringsliv. Vid ett möte i konkurrensrådet, på vilket ministrar med ansvar [...]

2019-02-27T13:45:20+01:00 2019-02-27|

Ansök om aktivitetsbidrag inför European Youth Week

European Youth Week (EYW) inträffar mellan 29:e april och 5:e maj över hela Europa. Årets tema för veckan, som sker i anslutning till Europaparlamentsvalet som pågår den 23:e till 26:e maj, är ”Democracy and me”, Den 29:e april och 5:e maj anordnas European Youth Week (EYW) runt om i hela Europa. Organisationer som [...]

2019-02-26T10:05:16+01:00 2019-02-26|

Central Sweden är värdskap för Vanguardinitiativets nya sekretariat

Central Sweden står sedan den 1 februari värd för Vanguardinitiativets nystartade sekretariat och en Network Manager har anställts av nätverket. Farha Brahmi började sin tjänst i början av februari och hon är bland annat ansvarig för att koordinera Vanguardinitiativets aktiviteter samt att samordna och kartlägga regionernas behov. Central Sweden har [...]

2019-02-20T09:34:19+01:00 2019-02-20|

Europeiska veckan för regioner och städer 2019

Den 7–10 oktober 2019 arrangerar EU-kommissionens generaldirektorat för regional- och stadspolitik (DG REGIO) och Regionkommittén den 17:e upplagan av den europeiska veckan för regioner och städer (EWRC). Veckan består av ett fyra dagar långt evenemang som anordnas årligen i Bryssel. Tjänstemän, sakkunniga och akademiker från regioner och städer i Europa kan utbyta erfarenheter och [...]

2019-02-20T09:35:04+01:00 2019-02-18|

Självkörande fordon snart en del av EU:s fordonsmarknad

Snart är självkörande fordon en självklar del av EU:s fordonsmarknad. Fordonen har stor potential att öka trafiksäkerheten i Europa, men det krävs harmonisering av lagar inom EU. Autonoma fordon testas för nuvarande till stor del i Estland där nationella lagar tillåter fordonen på allmän väg. En stor potentiell risk för självkörande fordon är datasäkerheten, [...]

2019-02-13T18:10:03+01:00 2019-02-13|

Analys från CPMR: Storbritannien riskerar förlora 13 miljarder euro i regionalt stöd efter Brexit

En ny analys utförd av Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR) visar att Storbritannien beräknas få 13 miljarder euro i stöd för regional utveckling under perioden 2021–2027 om landet skulle stanna i EU. CPMR har i sin analys presenterat en prognos som visar hur de sammanhållningspolitiska medlen beräknas fördelas i nästa programperiod. CPMR har [...]

2019-02-13T12:21:02+01:00 2019-02-13|

Europeiska Regionkommitténs utskott för miljö, klimat och energi presenterar sitt arbetsprogram för 2019

Europeiska Regionkommitténs utskott för miljö, klimat och energi (ENVE) har presenterat sitt arbetsprogram för 2019. Arbetsprogrammet använder de globala hållbarhetsmålen som vägledning i sina prioriteringar. Arbetsprogrammet betonar också vikten av samarbete mellan myndigheter på olika nivåer, vikten av att bekämpa energifattigdom samt arbeta för biologisk mångfald. Europeiska regionkommitténs (ReK) utskott för miljö, klimatförändringar [...]

2019-02-12T17:31:00+01:00 2019-02-12|

Central Sweden söker två praktikanter inför hösten 2019

Central Sweden söker nu efter två praktikanter inför hösten 2019. Praktikperioden sträcker sig från början av september 2019 till mitten av januari 2020. Praktiken ska helst ske inom ramen för din utbildning, detta är dock inte ett krav. Som praktikant på Central Sweden kommer du att delta i kontorets regelbundna arbete med projektstöd, bevakning av [...]

2019-02-12T16:01:52+01:00 2019-02-12|