Regionpolitiker i Dalarna, Gävleborg och Örebro län agerar för att påverka EU:s skogspolitik

Regionpolitiker från alla 21 svenska regioner uppmanar regeringen att agera mot kommissionens föreslagna förändringar av förordningen som rör växthusgasutsläpp från mark-, jord- och skogsbruk (LULUCF). Just nu pågår förhandlingar mellan medlemsstaterna och Europaparlamentet om kommissionens ändringsförslag. En överenskommelse väntas nås under slutet av 2023. Politiker från Sveriges 21 regioner har skrivit under Region Värmlands [...]

2022-05-18T16:55:11+02:002022-05-18|

Norra Mellansverige och Östra Mellansverige deltar i pilotprojektet för Partnerskap för regional innovation (PRI)

En tydligare hållbarhetsdimension i genomförandet av smart specialisering, bredare partnerskap samt främjande av flernivåsamverkan och synergier i det innovationsfrämjande arbetet. Det är några av utmaningarna som Norra Mellansverige (NMS) och Östra Mellansverige (ÖMS) tillsammans med 37 andra europeiska konsortium tar sig an inom den nyligen beviljade pilotprojektet för Partnerskap för regional innovation (PRI).  Totalt [...]

2022-05-19T16:58:04+02:002022-05-18|

Hur ser framtidens EU ut?

Att göra hälsofrågor till en delad EU-kompetens samt att avskaffa krav om enhällighet för beslut i frågor som bland annat utrikespolitik och skattefrågor är två av medborgarförslagen som framkommit i Konferensen om Europas framtid. Medlemsländerna och Europaparlamentet är splittrade i hur samtalet om EU:s framtid ska tas vidare. På Europadagen, den 9 maj, förra [...]

2022-05-11T20:46:26+02:002022-05-11|

Ny europeisk industriallians för förnybara och koldioxidsnåla bränslen

Aktörer från hela transport- och drivmedelssektorn bjuds in till att ansluta sig till den nya industrialliansen för förnybara och koldioxidsnåla bränslen. Alliansen, som utgör en del av EU:s industristrategi, ska främja produktion och tillgång på alternativa bränslen i framför allt luft- och sjöfartssektorn. Inom ramen för EU:s Industristrategi introduceras så kallade Industriallianser. Allianserna är [...]

2022-05-06T14:13:06+02:002022-05-05|

Gävle utvalt i EU-initiativ om 100 klimatneutrala och smarta städer till 2030

Tillsammans med 99 andra europeiska städer har Gävle kommun valts ut delta i EU-uppdraget (mission) om 100 klimatneutrala och smarta städer till 2030. Initiavtivet utgör en del av EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont Europa. Gävle kommun är en av de utvalda städerna i EU-uppdraget (missions) om 100 klimatneutrala och smarta städer som drivs av [...]

2022-05-12T08:51:31+02:002022-05-05|

En ny innovationsagenda för EU

Brister kring tillgång till finansiering, ramvillkor, innovationsekosystem, innovationsklyftor, entreprenörskap och inkludering vill EU-kommissionen hantera i ett kommande initiativ: En ny innovationsagenda för EU. Den nya innovationsagendan ska koppla samman och ge en heltäckande översyn av befintliga strategier, verktyg och initiativ inom ramen för EU:s innovationsstödjande politik. Fram till den 10 maj finns chansen att [...]

2022-05-04T20:18:49+02:002022-05-04|

Strukturfonderna som krisinstrument – för- och nackdelar

Urholkas sammanhållningspolitiken av att strukturfonderna används som krishanteringsinstrument eller är denna utveckling en välkommen modernisering som kan innebära ökat stöd för politikområdet i kommande förhandlingar om EU:s långtidsbudget efter 2027? Den frågan ställer sig CPMR i nätverkets senaste reflektionspapper.    Det europeiska nätverket Conference of Perephiral and Maritime Regions (CPMR) publicerade nyligen en analys [...]

2022-04-20T18:01:09+02:002022-04-20|

Bli en del av det nya europeiska initiativet för cirkulära städer och regioner

Ömsesidigt lärande om bästa metoder för att hjälpa städer och regioner att hitta konkreta cirkulära systemlösningar är vad EU-kommissionen vill erbjuda städer och regioner genom det nya europeiska initiativet för cirkulära städer och regioner (CCRI). Deltagande städer och regioner blir en del av ett europeiskt nätverk som kommer att vara i framkant vad gäller [...]

2022-05-12T11:16:16+02:002022-04-11|

Partnerskap för regional innovation (PRI)

En tydligare hållbarhetsdimension, bredare partnerskap och flernivåsamverkan är centrala delar av EU-kommissionens initiativ Partnerskap för regional innovation (PRI). PRI är ett kompletterande och metodutvecklande initiativ som syftar till att testa nya arbetssätt inom ramen för arbetet med smart specialisering. Den 15 mars öppnade Europeiska regionkommittén (ReK) och EU-kommissionens gemensamma forskningscenter (JRC) en pilotutlysning, Pilot [...]

2022-05-18T22:18:49+02:002022-04-05|

ERRIN:s projekt-workshop för Erasmus+

Har du en projektidé som kan finansieras av EU:s utbildningsprogram Erasmus+? I juni arrangerar European Regions Research and Innovation Network (ERRIN) en projekt-workshop i syfte att diskutera och dela projektidéer inom Erasmus+. Workshopen samlar redan utvecklade projektidéer som organisationer i medlemsregionerna bidrar med och dels intresserade organisationer som söker relevanta projekt att delta inom. [...]

2022-04-05T13:56:47+02:002022-04-05|