EU-kommissionen antar Horisont Europas arbetsprogram för 2023–2024

Ökat fokus på regionala åtgärder, stöd till Ukraina och större finansiering för att bidra till den gröna och digitala omställningen. Allt detta inkluderades i de 14 nya arbetsprogrammen för EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont Europa för perioden 2023–2024. Den 6 december antogs arbetsprogrammen för Horisont Europa för de kommande två åren med en total [...]

2022-12-14T17:48:20+01:002022-12-15|

Lansering av svenska ordförandeskapet

Säkerhet, resiliens, välstånd, demokratiska värden och rättsstatsprincipen. Det är prioriteringarna för det svenska ordförandeskapet i EU:s ministerråd våren 2023. Under ett anförande i riskdagen den 14 december presenterade statsminister Ulf Kristersson regeringens prioriteringar för det svenska ordförandeskapet i EU:s ministerråd våren 2023. Det svenska ordförandes fyra prioriteringar är: Säkerhet – enighet Resiliens – konkurrenskraft [...]

2022-12-14T17:44:05+01:002022-12-14|

Europaforum 2022: Från europeisk och nationell energipolitik till regionala förutsättningar

Ukraina, Ukraina, Ukraina! Likt Sveriges EU-ambassadör Lars Danielssons sammanfattning av Sveriges prioriteringar inför ordförandeskapet kunde det ha låtit under Europaforum 2022, när temat för i år var energiförsörjning. Men precis som för ordförandeskapet blev det mycket mer än kriget som kom i fokus när vi diskuterade framtida utmaningar och möjligheter för regioner inom energifrågan. [...]

2023-01-17T13:16:01+01:002022-12-14|

Stråket Oslo-Stockholm får högsta prioritet i EU

Ett stort steg framåt för utbyggnaden av järnvägsstråket Oslo-Stockholm har nåtts i och med att EU:s medlemsländer i rådet föreslår att sträckan inkluderas i den så kallade Scan-Med-Korridoren. Inkluderingen innebär att stråket Oslo-Stockholm kommer prioriteras högre i konkurrensen om medel för att förbättra infrastrukturen inom EU. Arbetet med att revidera förordningen för det transeuropeiska [...]

2022-12-14T16:38:20+01:002022-12-14|

Rådet antar slutsatser om Sammanhållningspolitikens genomförande och framtida utformning

Ett starkt främjande av regional utveckling i Europa, kommande utmaningar och vägen framåt för Europas regioner. Dessa punkter fanns med när EU:s ministerråd presenterade sina slutsatser om sammanhållningspolitiken och det fortsätta arbetet med att utveckla samarbetet inom EU. Den 22 november antog EU:s ministerråd ett antal slutsatser om EU:s sammanhållningspolitik. Slutsatserna omfattar en allmän [...]

2022-12-14T18:08:01+01:002022-12-12|

Följ Europaforum här

Hur väl fungerar elmarknaderna? Vad är utmaningarna i energiförsörjningen och hur påverkar energikrisen EU:s klimatambitioner? Hur har Skottland och Wales hanterat energiomställningen? Följ sändningen från Europaforum, under vilket dessa frågeställningar diskuteras, här på Central Swedens hemsida.  Sändningen startar kl. 9:30. Har du problem att se sändningen ovan, följ denna länk. Program 09:30 Välkomna [...]

2022-12-08T09:13:01+01:002022-12-07|

Rådets slutsatser om en ny Europeiska agenda för innovation

Fler finansieringsmöjligheter inom ramen för Partnerskap för regional innovation och mer fokus på olika typer av innovation var några av punkterna som lyftes fram när slutsatserna från Europeiska unionens råd om den nya europeiska agendan för innovation antogs. Den 2 december möttes Konkurrenskraftsrådet i Bryssel för att ta beslut om arbetsgruppens slutsatser, vilket resulterade [...]

2022-12-07T15:46:52+01:002022-12-02|

Lägesrapport: Förordning om ekodesign för hållbara produkter

Från design till upphandling, EU-kommissionen föreslår att produkters hela livscykel ska beaktas för att förbättra cirkularitet och miljömässig hållbarhet på den europeiska inre marknaden. I enlighet med handlingsplanen för cirkulär ekonomi, har EU-kommissionen förslagit en ny förordning för ekodesign, som skulle göra att nästan alla fysiska varor på EU-marknaden mer miljövänliga och följa cirkulära [...]

2022-11-30T14:10:28+01:002022-11-29|

Lägesrapport: Industriutläppsdirektivet

Bättre hälsa, mindre miljöpåverkan och större insyn för allmänheten sätts i fokus i EU-kommissionen revideringsförslag av industriutsläppsdirektivet. Mer krav på fler branscher är en av de förslagna åtgärderna när kommissionen siktar in sig på att förverkliga EU:s handlingsplan för nollföroreningar. I april 2022 kom kommissionen med ett förslag om revidering av industriutsläppsdirektivet (Industry emissions [...]

2022-11-24T06:43:45+01:002022-11-23|

EU:s innovationsfond erbjuder tre miljarder euro för att stoppa EU:s beroende av ryska fossila bränslen

EU-kommissionen har öppnat en tredje utlysningsomgång för storskaliga projekt inom EU:s innovationsfond med en budget på 3 miljarder euro. Särskilt fokus är på prioriteringar inom REPowerEU för att stoppa EU:s beroende av fossila bränslen som importeras från Ryssland. Deadline för ansökan är den 16 mars 2023. EU-kommissionen har inlett en tredje omgång ansökningar för [...]

2022-11-23T16:39:56+01:002022-11-23|