Nu finns höjdpunkter från Central Swedens aktivitetesuppföljning våren 2020 att läsa. I dokumentet sammanfattas våren händelser kring organisationen, kontorets bevakningsområden och övriga aktiviteter.

Att kalla våren 2020 för annorlunda känns nästan som en underdrift, men samtidigt som världen stod still, stannade ändå inte allting av. Arbetet på Central Sweden har rullat på trots pandemi, även om det inte har varit riktigt som än innan. Vanligtvis har vi alla på kontoret en konferens och några nätverksmöten i veckan inbokade, där vi inhämtar och utbyter information, diskuterar nya initiativ och tar fram gemensamma ståndpunkter. Mycket av det arbetet är nu pausat, även om en del av mötena är kvar i digital form. Tydligt är i alla fall att vi har fått mer tid till att analysera och fördjupa oss i de många spännande aktuella initiativ och förslag.

Central Sweden har dock under våren arbetat på med en något halverad arbetsstyrka. Vår kära chef Eva Björk flyttade under våren, efter nästan 15 år i Bryssel, hem till Dalarna och ett spännande arbete på Trafikverket i Borlänge. Som Eva uttryckte det, var sak har sin tid och för Eva var det dags att lämna EU-huvudstaden och börja ett nytt kapitel i Dalarnas djupa skogar. Arbetet med att finna en ersättare har inletts under ledning av Region Örebro län och ambitionen är att ha en ny kontorschef på plats under hösten. Under våren har således Johanna och Ebba haft ansvaret för verksamhetsfrågorna kopplat till arbetet inom bevakningsområdena och Eva Getzman, Region Örebro län, har varit tillförordnad kontorschef.

Hemarbete har sedan mitten av mars varit normen i Belgien, allt sedan covid-19-pandemin tvingade hela samhället, inklusive barnomsorg och skolor, att stänga ner. För våra medarbetare och praktikanter har detta bland annat inneburit förändrade arbetsuppgifter och även deltidsarbete för att få vardagen att gå ihop med hemmakontor och hemmavarande barn. Detta innebär att kontoret under våren gått från tre heltidstjänster till en och halv, vilket också fått effekter på kontorets verksamhet. Med det sagt, det har ändå varit en händelserik vår.

I höjdpunktsdokumentet har vi sammanfattat de aktiviteter som kontoret främst har fokuserat på under våren. Tydligt är att EU-kommissionen och Europaparlamentet styr mot en hållbar återhämtning efter pandemin, där en grön digital omställning står i fokus. Den europeiska gröna given är paraplyet för de initiativ kommissionen presenterar och kontoret har med stort engagemang under våren följt, rapporterat om och analyserat de initiativ som hittills presenterats, till exempel EU:s nya industristrategi, den nya handlingsplanen för en cirkulär ekonomi, den nya EU-strategin för biologisk mångfald och den nya europeiska livsmedelsstrategin. Kontorets arbete under våren har även till stor del präglats av regeringen erbjudandet till regionerna att ta fram förslag till regionala ERUF-program, 2021–2027. Kontoret deltar aktivt i programmeringsarbetet både i Norra Mellansverige och Östra Mellansverige. Kontorets roll i detta arbete handlar mycket om att koppla arbetet i regionerna med det som pågår på EU-nivå. I detta är förhandlingarna om långtidsbudgeten och de tillfälliga åtgärderna för att möta Coronakrisen centrala. Central Sweden har under våren bidragit med informationsförmedling och analyser kring hur händelser på EU-nivå påverkar programmeringsarbetet i regionerna.

För att komma till aktivitetsuppföljningen våren 2020, klicka här.