EU-kommissionen vill att arbetet med att få Europas ekonomi på fötter efter coronakrisen ska utgå från den gröna given och vara förenligt med EU:s klimatmål. De europeiska stimulanspaketen kommer verka för att göra industrier klimatneutrala och kommissionen vill undvika subventionering av kolintensiv verksamhet 

År 2020 var avsett att bli ett genombrottsår för klimatet med ambitiösare utsläppsmål och arbetet med EU:s nya gröna giv, vilket skulle krönts under FN:s klimatkonferens i Glasgow i november. Till följd av coronakrisen har klimatkonferensen i Glasgow nu ställts in och klimatfokus har bland världens länder på kort tid skiftat till prioritering av folkhälsa och ekonomiska frågor. Coronakrisen har redan lett till en stark ekonomisk nedgång, minskande skatteintäkter och ökande statliga utgifter i form av bland annat stöd till företag och medborgare i nöd. Därför har frågor om ekonomisk återhämtning och återställande av sysselsättning fått en hög prioritetFör att säkerställa att dessa nya prioriteringar inte blir en ursäkt för att inte genomföra ämnade klimatsatsningar, vill kommissionen att EU satsar på en ekonomisk återhämtning som är i linje med den gröna given.

Kommissionen vill använda den gröna givens tillväxtstrategi i utvecklandet av den kommande handlingsplanen för ekonomisk återhämtning från coronakrisen, vilket även EU-parlamentet uppmanat till. Tanken är att den kommande handlingsplanen ska hjälpa Europas ekonomiska återhämtning samt främja omställningen till en klimatneutral ekonomi och vara förenlig med EU:s klimatmål. Det har föreslagits att kommande stimulanspaket ska göra massiva investeringar i ren energi så att den ekonomiska återhämtningen parallellt innehåller en klimatneutral omvandling för Europas industrier. Investeringar i ren energi kommer göras samtidigt som subventionering av kolintensiva verksamheter ska undvikas i så hög grad som möjligt, vilket ytterligare skyndar på omställningen till en grön ekonomi och en klimatneutral kontinent. “Den gröna given kommer att vara vår motor för återhämtning”, sade kommissionsordförande Ursula von der Leyen under en presskonferens i slutet av april.

Även Sveriges vice statsminister och nuvarande miljö- och klimatminister, Isabella Lövin, har tillsammans med 16 andra europeiska miljö- och klimatministrar uppmanat till att göra den gröna given central för återhämtningen efter coronakrisen. Trots att parlamentet och en majoritet av EU:s medlemsstater står bakom kommissionens vilja att använda den gröna givens ramverk, har förslaget ändå mött visst motstånd. Tjeckiens premiärminister, Andrej Babis, såväl som Polens vice minister för statliga tillgångar, Janusz Kowalski, delar meningen att den gröna given bör läggas åt sidan i hanteringen av coronakrisens effekter. Det är således nu upp till bevis för både kommissionen och de mest klimatpositiva medlemsländerna att arbeta fram en grön återhämtning, och med det, en grön omställning.  

För mer information
För att läsa mer om von der Leyens uttalanden och kommissionens vilja att satsa på en grön återhämtning, klicka här. 
För att läsa EU-parlamentets uppmaning till grön återhämtning, klicka här.
För att läsa om förslag på stimulanspaketens utformning, klicka här.
För att läsa om de europeiska miljö- och klimatministrarnas uppmaning, klicka här.
För att läsa Central Swedens artikel om Glasgowkonferensen, klicka här. 
För att läsa Central Swedens artikel om den gröna given, klicka här.