Ett ökat stöd, en revolutionerande reform eller status quo för sammanhållningspolitiken? Det är tre av CPMR:s fem scenarion för den framtida sammanhållningspolitiken som nätverket presenterar i ett nytt reflektionspapper. Under våren 2023 inleder EU-kommissionen arbetet i en ny högnivågrupp som ska ge rekommendationer om sammanhållningspolitikens utformning efter 2027.

Det europeiska nätverket, Conference of Peripheral and Maritime Regions (CPMR) där Region Gävleborg och Region Örebro län är medlemmar, presenterade nyligen ett reflektionspapper om potentiella scenarion gällande framtidens SHP med syfte att stödja medlemmarnas dialog om och arbete med att bilda sig en uppfattning i frågan.

Till sin hjälp att presentera de fem scenarion tar nätverket inspiration från fem klassiska filmer:

  • Scenario 1. ”Livet är underbart” – att förstärka den sociala, ekonomiska och regionala sammanhållningen blir EU:s högsta prioritet och det finns en stark politisk drivkraft att hantera befintliga territoriella klyftor. Förhandlingarna om EU-budgeten efter 2027-perioden går smidigt eftersom alla parter stöttar ett högre anslag för SHP jämfört med budgetramen för 2021–2027. Sammanhållningspolitiken spelar en central roll i EU-agendan och den nya budgetperioden, livet är underbart med andra ord!
  • Scenario 2. ”The Matrix” – en revolutionerande reform av sammanhållningspolitiken äger rum och ett innovativt system för en långsiktig SHP börjar ta form. De existerande strukturfonderna och alla andra betydande investeringsinstrument på EU-nivå slås samman till en enda territoriell fond och förutsättningarna för SHP börjar likna ett parallellt universum.
  • Scenario 3. ”Frost”– framstegen inom sammanhållningspolitiken verkar ha frusit fast och inte mycket skiljer sig åt från den tidigare budgetperioden.
  • Scenario 4. ”Älskling, jag krympte barnen” – både EU:s ambitioner och resurser för framtidens sammanhållningspolitik krymper dramatiskt och de finns inte mycket kvar av de investeringsverktyg i EU som tidigare representerade grunden för SHP.
  • Scenario 5. ”Titanic” – nattsvart för SHP. Alla politiska verktyg för utvecklingen av SHP upphör att existera och regionernas ansvarsområden hamnar i medlemsstaternas förfogande.

Bild: CPMR

Nästa steg
Under våren 2023 inleder EU-kommissionen arbetet med en högnivågrupp om framtidens SHP. Enligt CPMR kommer denna grupp att bestå av tidigare folkvalda politiker, akademiker och olika representanter från näringslivet. Gruppen väntas i slutet av 2023 presentera rekommendationer om framtidens SHP, rekommendationer som bidrar till den nionde sammanhållningsrapporten som väntas presenteras våren 2024.

Mer information:
Läs mer om CPMR:s reflektionspapper om sammanhållningspolitiken här
Läs Central Swedens artikel om den åttonde sammanhållningsrapporten här
Läs Central Swedens artikel om CPMR:s analys på den åttonde sammanhållningsrapporten här
Läs mer om kommande event under den europeiska veckan för regioner och städer (EWRC)

Kontaktperson på Central Sweden
Lukas Nygårdh
Informationsansvarig

+32 496 30 69 55

Kontaktperson på Central Sweden
Rasmus Bergander
EU-strateg inom sammanhållningspolitiken samt
innovation med fokus på smart specialisering

+46 (0) 72 084 90 75