Minskade regionala skillnader, ökad regional tillväxt och sammanhållningspolitikens växande betydelse för offentliga investeringar är några av slutsatserna som EU-kommissionen presenterade i den åttonde sammanhållningsrapporten den 9 februari. Rapporten som släpps vart tredje år sammanfattar sammanhållningspolitikens utveckling och effekter under de senaste åren och ska utgöra ett diskussionsunderlag kring sammanhållningspolitikens framtid.

Den åttonde sammanhållningsrapporten visar att sammanhållningspolitiken (SHP) har bidragit till att minska territoriella och sociala skillnader mellan regioner i EU. Tack vare finansiering från SHP förväntas BNP per capita i mindre utvecklade regioner öka med upp till 5 % till 2023 och stödet från SHP motsvarande 34 % av de totala offentliga investeringarna i EU under programperioden 2007–2013 och ökade till 52 % under programperioden 2014–2020. Det är bara tre slutsatser av många som kan utrönas från den åttonde sammanhållningsrapporten som presenterades av EU-kommissionen den 9 februari. Rapporten ger både en överblick av de huvudsakliga förändringarna i territoriella skillnader under det senaste årtiondet och beskriver hur SHP har påverkat på dessa skillnader. Ett av syftena med rapporten är att utgöra underlag till diskussioner om sammanhållningspolitikens framtid och därför kommer rapporten vara utgångspunkten för det åttonde sammanhållningsforumet som EU-kommissionen arrangerar den 17–18 mars.

Slutsatser
I rapporten drar EU-kommissionen flera slutsatser utifrån den utveckling som analyserats. EU-kommissionen lyfter bland annat fram att:

  • Sammanhållningspolitiken har bidragit till att minska territoriella och sociala skillnader mellan regioner i EU.
  • Med stöd från SHP förväntas BNP per capita i mindre utvecklade regioner öka med upp till 5 % till 2023.
  • Stödet från SHP motsvarande 34 % av de totala offentliga investeringarna i EU under programperioden 2007–2013 och ökade till 52 % under programperioden 2014–2020.
  • Investeringar från SHP bidrog till minskning med 3,5 % gällande skillnaden i BNP per capita i en jämförelsen mellan de 10 % minst utvecklade regionerna och de 10 % mest utvecklade regionerna.
  • Den regionala innovationsklyftan i Europa har ökat på grund av bristande investeringar i forskning och innovation och svagheter i innovationsekosystem i de mindre utvecklade regionerna.

Detta är bara ett fåtal av de slutsatser som EU-kommissionen presenterat via rapporten och Central Sweden kommer göra fortsatta analyser av rapporten där fler slutsatser och utvecklingar beskrivs och presenteras.

Sammanhållningsforum 17 – 18 mars
Sammanhållningsforumet anordnas vart tredje år och är Europas största högnivåkonferens för samtal om sammanhållningspolitiken. Bland talarna under 2022 års forum återfinns EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och Frankrikes president Emmanuel Macron. 2022 års forum kommer att anordnas som ett hybridevent vilket innebär en möjlighet för fler att delta i samtalet. Central Sweden kommer delta på forumet och bevaka diskussionerna för medlemmarnas räkning.

Bakgrund
Vart tredje år publicerar kommissionen en sammanhållningsrapport som ska ge en heltäckande bild av tillståndet för social, ekonomisk och territoriell sammanhållning i EU. Rapporten visar hur sammanhållningspolitiken stöttar EU:s regioner för att främja hållbar utveckling och övervinna deras utmaningar men belyser även befintliga luckor och förbättringsområden för de kommande åren. Att rapporten publiceras just nu går hand i hand med att nuvarande programperiod har inletts och att dialogen om sammanhållningspolitikens framtid och kommande programperiod, 2028 – 2034, har påbörjats.

Bild: EU-kommissionen

Mer information
Läs EU-kommissionens pressmeddelande om den åttonde sammanhållningsrapporten här 
Ladda ner EU-kommissionens sammanfattning av den åttonde sammanhållningsrapporten här 
Ladda ner kortversionen och originalversionen av den åttonde sammanhållningsrapporten via länkarna på EU-kommissionens hemsida 
Läs Central Swedens nyhet om nätverket Conference of Peripheral and Maritime Regions analys om sammanhållningspolitikens framtid här
Läs om Sammanhållningsforumet via Central Swedens kalenderhändelse

Kontaktperson på Central Sweden
Rasmus Bergander
EU-strateg inom sammanhållningspolitiken samt
innovation med fokus på smart specialisering

+46 (0) 72 084 90 75