Event under europeiska veckan för regioner och städer, en utlysning för små och medelstora företag och val av ny styrelse var på agendan under Vanguardinitiativets nätverksmöte den 15 september.

Den 15 september anordnade Vanguardinitiativet ett nätverksmöte för att informera om och diskutera aktuella frågor för nätverket inom den närmsta framtiden. Under mötet diskuterades bland annat syftet med Vanguardinitiativet, information gavs om valet av styrelsemedlemmar och de event som Vanguard medarrangerar under den europeiska veckan för regioner och städer lyftes fram.

Europeiska veckan för regioner och städer
Den europeiska veckan för regioner och städer (EWRC) kommer att äga rum från den 10 oktober till den 13 oktober och under dessa dagar går det att delta i samtal som huvudsakligen kommer fokusera på territoriell sammanhållning, grön och digital omställning samt ungas delaktighet. Dessa samtal går att följa både digitalt och på plats i Bryssel. Under veckan arrangerar Vanguard två event som tar fasta på digital utveckling samt grön omställning. Central Sweden har tagit fram en rad tips på seminarier som kan vara särskilt relevanta för medlemsregionerna utifrån kontorets bevakningsområden.

Utlysning för små och medelstora företag
En av Vanguardinitiativets många aktiviteter för att främja innovationsdrivande projekt är en utlysning för små och medelstora företag (SME Success Story Call). Syftet med denna utlysning är att främja små och medelstora företags engagemang i pilotverksamheten inom Vanguardinitiativet och skapa gränsöverskridande samarbeten mellan medlemsregioner. Under nätverksmötet informerades deltagarna om att ekonomiskt stöd kommer att erbjudas till små och medelstora företag som stöter på hinder i sina innovationsprocesser inom ett av de tematiska och industriella områdena för VI-piloterna.

Partnerskap för regional innovation
En annan given punkt på agendan var arbetsprocessen för Partnerskapet för regional innovation (PRI) och en lägesuppdatering om Vanguards arbetet i den så kallade PRI-piloten. Inom ramarna för PRI strävar Vanguardinitiativet efter att förbättra det interregionala samarbetet, skapa fler synergier mellan EU-program och fonder, och införa nya policyverktyg och styrningsmekanismer. För att uppnå dessa mål har Vanguardinitiativet skapat arbetsgrupper bestående av pilotdeltagare och experter från EU-kommissionens gemensamma forskningscentrum (JRC) som kommer att arbeta för att främja gränsöverskridande samarbeten och partnerskap kring de tematiska prioriteringarna.

Val av ny styrelse
Under mötet informerades deltagarna om att ett val av ny styrelse kommer att äga rum inom den närmsta framtiden. Styrelsens ordföranderegion, Östra Nederländerna, kommer bland annat att frånta sig uppdraget som ordförande i styrelsen.

Bakgrund
Vanguardinitiativet är ett europeiskt nätverk med syftet att leverera tillväxt och jobb för medlemsregionerna genom industriledd interregionalt samarbete och gemensamma investeringar på grundval av smart specialisering. Huvudverksamheten för nätverket är de sju tematiska pilotprojekten där olika aktörer som är viktiga för regional utveckling samverkar för att utveckla nya europeiska värdekedjor. Nätverket bildades 2014 och är en inflytelserik röst för det regionala perspektivet i utformningen och genomförandet av EU:s innovation- och industripolitik. Region Dalarna anslöt 2015, Region Örebro län 2017 och Region Gävleborg 2018.

Mer information:
Läs mer om utvecklingen av Vanguardinitiativet på Central Swedens hemsida
Läs mer om Vanguardinitiativets nya vätgaspilot
Läs mer om kommande event under den europeiska veckan för regioner och städer (EWRC)
Läs mer om Vanguardinitiativets event om regionala regionala innovationsekosystem och den digitala omställningen
Läs mer om Vanguardinitiativets seminarium om samarbeten för hållbarhet

Kontaktperson på Central Sweden
Lukas Nygårdh
Informationsansvarig

+32 496 30 69 55

Kontaktperson på Central Sweden
Rasmus Bergander
EU-strateg inom sammanhållningspolitiken samt
innovation med fokus på smart specialisering

+46 (0) 72 084 90 75