Internationella projekt, investeringar, påverkansmöjligheter och långsiktigt samarbete med flera av Europas starkaste vätgasregioner är några av ambitionerna med Region Gävleborgs deltagande i Vanguardinitiativets (VI) nya vätgaspilot som beviljades under nätverkets årliga direktörsmöte den 16 juni.

Under Vanguardinitiativets direktörsmöte den 16 juni blev det klart att nätverket inrättar en ny pilot med fokus på vätgas. Region Gävleborg har deltagit i arbetet med pilotansökan under våren och kommer från och med nu koppla sig samman med 11 andra regioner i Europa med stor kompetens inom vätgasområdet. Utifrån den nya vätgaspiloten hoppas Region Gävleborg kunna knyta till sig relevanta EU-projekt, investeringar och kunna påverka den politiska agendan för vätgasfrågor. Vätgaspiloten blir nätverkets åttonde pilot.

Vanguardinitiativets åttonde pilot
Vanguardinitiativets kärnverksamhet bygger på operativt deltagande i så kallade piloter. Genom att föra samman regioner och deras intressenter, så som kluster, science parks, forskningsinstitut och universitet syftar piloterna till att påskynda marknadsupptaget av innovationer inom olika tematiska områden.

Vätgaspiloten leds av tre regioner, Slovenien, Lombardiet (Italien) och Małopolska (Polen) som har huvudansvaret för den strategiska styrningen och administrationen av pilotens verksamhet. Utöver det ingår regionerna Sachsen (Tyskland), Nedre Saxen (Tyskland), Norte (Portugal), Aragon (Spanien) Region Gävleborg (Sverige), Asturien (Spanien), Galicien (Spanien), Skottland och Wales (Storbritannien). Inom piloten kommer olika så kallade demo-projekt att genomföras vilka piloten kommer fatta beslut om under kommande månader men pilotens deltagare undersöker även  möjligheterna till extern finansiering och investeringar som kan sökas tillsammans. Under sommaren kommer det första mötet inom piloten att planeras.

Utöver vätgaspiloten finns det en pilot för 3D-printing (Region Gävleborg och Region Örebro län är medlemmar), ADMA-piloten (Region Dalarna är medlemmar), bioekonomipiloten (Region Värmland är medlemmar), AI-piloten, piloten för smart hälsa, piloten för smart och effektiv tillverkning och nano-piloten.

Vanguardinitiativets direktörsmöte
Det årliga direktörsmötet inom ramen för Vanguardinitiativet anordnandes den 16 juni i Bryssel och samlade cirka 60 personer från nätverkets 40 medlemsregioner. På mötet togs det beslut om tre huvudsakliga frågor som varit ämne för votering under den senaste månaden. Nordöstra Rumänien beviljades som ny medlem av VI, vätgaspiloten godkändes och ADMA-pilotens arbetsprogram för 2022 godkändes. Utöver presentationen av röstförfarandet redogjorde nätverket för statusen med nätverkets arbete med interregional finansieringsexpertis, arbetet med nätverkets PRI-pilot och resultatet av nätverkets S3-studie bland medlemmarna. Mötet avslutades med en längre strategisk policydiskussion där direktörer och andra representanter från medlemsregioner diskuterade nätverkets framtid och effekter av arbetet med VI i medlemsregionerna.

Mer information
Läs mer om Vätgaspiloten via Vätgaspilotens ansökningsdokument
Läs mer om Vanguardinitiativet via deras hemsida
Läs mer om Vanguard via Central Swedens hemsida

Kontaktperson på Central Sweden
Rasmus Bergander
EU-strateg inom sammanhållningspolitiken samt
innovation med fokus på smart specialisering

+46 (0) 72 084 90 75