Ökad flernivåsamverkan, grön omställning och ökade synergier mellan fonder och program var några av de ambitioner som Eva Lundin, som representant för Mid-Sweden konsortiets deltagande i PRI-piloten, lyfte fram under eventet ”Partnerships for Regional Innovation (PRI): Sharing experience of a new experimental policy”.  Eventet arrangerades av EU-kommissionens gemensamma forskningscentrum (JRC) och Europeiska regionkommittén (ReK) inom ramen för den europeiska veckan för regioner och städer.

Under den europeiska veckan för regioner och städers andra dag arrangerade EU-kommissionens gemensamma forskningscentrum (JRC) och Europeiska regionkommittén (ReK) ett digitalt event med fokus på Partnerskap för regional innovation (PRI). Syftet med eventet, som också utgjorde ett så kallat ”Open forum” inom ramen för PRI-piloten var att öka kunskapen om PRI och visa upp regionala exempel från arbetet i PRI-piloten. Eva Lundin från Region Dalarna deltog som talare för att lyfta fram Mid-Sweden konsortiets ambitioner med att delta i piloten.

Presentation av Mid-Sweden konsortiets arbete i PRI-piloten
Sedan maj 2022 deltar Östra Mellansverige, Norra Mellansverige, Vinnova och Tillväxtverket i ett pilotprojektet för Partnerskap för regional innovation. Den 11 oktober bjöds Eva Lundin, innovationsstrateg i Region Dalarna och konsortiets kontaktperson, in till att presentera konsortiets arbete i PRI-piloten med fokus på syftet samt ambitionerna med deltagandet. I presentationen visade Eva Lundin exempel på konsortiets ambitioner med att använda PRI-piloten för att öka flernivåsamverkan, sektorsövergripande arbete och synergier mellan fonder och program både på EU-nivå och nationell nivå. Även det övergripande målet, att stärka det innovationsfrämjande arbetets effekter på den gröna och digitala omställningen, lyftes fram. Ta del av presentationen via länken nedan.


Bakgrund
Pilotprojektet för PRI lanserades den 17 maj 2022 av JRC och ReK som ett initiativ för att utveckla nästa generations innovationsfrämjande system och metoder i Europa. I projektet deltar Norra Mellansverige, Östra Mellansverige, Vinnova och Tillväxtverket tillsammans med 37 andra regionala konsortier runt om i Europa för att utveckla ramverket för PRI och ge underlag för den ”nya innovationsagendan för Europa”.

För mer information:
Klicka här för att ta del av Eva Lundins presentation
Läs mer om eventet ”Partnerships for Regional Innovation (PRI): Sharing experience of a new experimental policy”
Läs mer om Partnerskap för regional innovation (PRI) på Central Swedens hemsida
Läs mer om Norra Mellansverige och Östra Mellansveriges deltagande i pilotprojektet för PRI
Läs mer om kommande event under den europeiska veckan för regioner och städer (EWRC)

Kontaktperson på Central Sweden
Rasmus Bergander
EU-strateg inom sammanhållningspolitiken samt
innovation med fokus på smart specialisering

+46 (0) 72 084 90 75

Kontaktperson på Central Sweden
Lukas Nygårdh
Informationsansvarig

+32 496 30 69 55