En möjlig nödbroms i form av pristak på gas, gemensamma EU-inköp av gas, etablering av en ny vätgasmarknad samt större utbyte av gas över gränserna vid krissituationer är bara några av de många frågorna som har tagits upp på höstens många energimöten. De nya överenskommelserna ska nu förhandlas vidare av EU:s medlemsstater i rådet och av ledamöterna i Europaparlamentet. 

Senaste krisåtgärderna
Sen kommissionen presenterade krisstrategin RepowerEU i maj (vars främsta syfte är att minska EU:s energiberoende av Ryssland), har en rad åtgärder rörande EU:s energipolitik föreslagits. Fokus har fram tills nu legat på den kommande vintern, men den senaste tidens diskussioner har nu flyttats från att endast rör sig om krisåtgärder (såsom ett tillfälligt vinsttak för energiproducenter som ska gälla under vintern 2022-2023 i slutet av september) till att också behandla frågor om långsiktiga förändringar i EU:s energimarknad och energipolitik. I förra veckan föreslog EU-kommissionen bland annat att:

  • Utvidga solidaritetskyldigheter mellan EU-länderna vid försörjningssvårigheter
  • Etablera en gemensam plattform för inköp av gas (liknande upplägg som när EU köpte in vaccin)
  • Etablera en krismekanism som ska kunna triggas vid (ännu mer) akuta lägen för att införa ett tillfälligt pristak på den största europeiska gasbörsen TTF.

Under mötet mellan EU:s stats- och regeringschefer förra veckan och under EU:s energiministrars möte denna vecka har det fortsatt diskuteras om vilka temporära åtgärder som ska tas för att adressera prisvolatiliteten som finns i gasmarknaden. Fokuset på just priset på gas har sin förklaring i hur EU:s energimarknad fungerar, där det dyraste energislaget påverkar alla energipriser.  Bland de åtgärder som antogs återfinns den gemensamma gasinköpsplattformen och krismekanismen för pristak på gasbörsen.

Vintern 2023 och det strategiska arbetet
EU förbereder sig för en tuff vinter 2022–2023 och enligt den europeiska paraplyorganisationen för medlemsstaternas kraftnätsoperatörer, ENTSO-E, har EU:s energimarknad små marginaler att röra sig inom. Dock finns det många som varnar för en ännu tuffare vinter 2023–2024 både för europeiska hushåll och företag, detta med bakgrund i att EU:s medlemsländer för vintern 2022-2023 har uppfyllt kraven på att lagra gas samtidigt som det förutspås fortsatt bli en mild vinter i år. Denna varning ges då mycket av den gas som har lagrats i år har till stora delar varit rysk gas som inte kommer att vara tillgänglig nästa år. Samtidigt som det finns farhågor om hur berett EU är om nästa års vinter är av den kallare sorten med utökad efterfråga på energi och värme. Det är mot denna kontext som kommissionen föreslagit den gemensam upphandlingsplattformen för gas för att förhindra upptrappningar av gaspriser genom att medlemsländer budar mot varandra.

Frågor inför Sveriges ordförandeskap
Hur EU:s elmarknad ska reformeras samt hur prisvolatilitet ska hanteras är frågor som troligtvis kommer att landa på Sveriges bord i vår, då det är Sverige som innehar ordförandeskapet i rådet under första halvan av 2023. Dessa är även frågor som kommissionens nya arbetsprogram för 2023 (vilket kan liknas med en verksamhetsplan för 2023) lyft upp som viktiga, exempelvis flaggar kommissionen för att de kommer presentera ett förslag för revidering av elmarknaden tidigt under 2023. Hur man på bästa sätt etablerar en vätgasmarknad i EU är också en fråga som redan bubblat upp under höstens förhandlingar enligt den svenska ständiga representation vid EU, men som kommer att följa med in till våren då inga klara positioner har formats bland medlemsländerna än. Vätgasfrågan återfinns också i arbetsprogrammet då kommissionen planerar för en ny europeisk vätgasbank som ska hjälpa att kick-starta vätgasmarknad.

Nästa steg
De olika åtgärderna för att lugna den europeiska energimarknaden på både kort och långsikt kommer fortsätta förhandlas och troligen beslutas om under det extra-insatta mötet med EU:s energiministrar den 26 november samt det ordinarie mötet som kommer att hållas den 21 december 2022.

Mer information
Se Pressmeddelande från rådet om  TTE mötet den 25 oktober
Se EU-kommissionen pressmeddelande om arbetsprogrammet för 2023
Se EU-kommissionens pressmeddelande om förslag om en ny krisförodningen från den 18 oktober 
Se EUobservers artikel om behov av reform i energimarknaden

Kontaktperson på Central Sweden
Cecilia Aketch Akanga
Informationsansvarig

+32 497 54 06 53

Kontaktperson på Central Sweden
Ebba Bjerkander
EU-strateg inom energi, klimat och ett hållbart samhälle samt transport och infrastruktur

+32 495 79 13 92