Översyn av reglerna för EU:s elmarknad, förslag om en EU-bank för vätgas, ökad tillgång till kritiska råvaror samt temaår för kompetens är några av de frågor EU-kommissionen kommer att fokusera särskilt på under 2023.

EU-kommissionens arbetsprogram presenterar kommissionens ambitioner för det kommande året – information om nya planerade initiativ och lagförslag. Den 18 oktober presenterade kommissionen sitt arbetsprogram för 2023, som har rubriken En beslutsam och enad union. Utifrån Central Swedens prioriterade frågor ser vi att följande initiativ är av särskild betydelse som vi kommer fortsätta följa utvecklingen av:

Översyn av reglerna för EU:s inre elmarknad
I början av 2023 kommer kommissionen att föreslå en omfattande reform av EU:s elmarknad, till exempel genom att frikoppla elpriset från gaspriset.

Förslag om en EU-bank för vätgas
Under tredje kvartalet 2023 planerar kommissionen att föreslå inrättandet av en ny europeisk bank för vätgas. Ambitionen är att detta initiativ ska bidra till att det investeras 3 miljarder euro för att få i gång en vätgasmarknad i EU.

EU-rättsakt om råvaror av avgörande betydelse
I början av 2023 kommer kommissionen presentera ett förslag på en ny råvarulag. Lagen ska syfta till att öka tillgången i EU till kritiska råvaror som europeisk industri är beroende av men som idag i huvudsak importeras. Enligt kommissionen ska återvinning och återbruk av råvaror prioriteras. Fram till 25 november finns möjlighet att ge inspel till kommissionen fortsatta arbete med lagstiftningen, se mer här.

2023 Europaår för kompetens
För att säkerställa ett mer motståndskraftigt EU, där ingen hamnar på efterkälken i den gröna och digitala omställningen, utser EU-kommissionen 2023 till Europaåret för kompetens. Europaåret är en informationskampanj om ett särskilt tema som syftar till att stimulera till debatt och dialog i och mellan EU-länderna. För mer information, se Central Swedens artikel om Europaåret för kompetens.

För mer information
Se EU-kommissionens pressmedelande om arbetsprogrammet

Kontaktperson på Central Sweden
Johanna Bond
Kontorschef

+32 496 30 69 58