EU-kommissionen har öppnat en tredje utlysningsomgång för storskaliga projekt inom EU:s innovationsfond med en budget på 3 miljarder euro. Särskilt fokus är på prioriteringar inom REPowerEU för att stoppa EU:s beroende av fossila bränslen som importeras från Ryssland. Deadline för ansökan är den 16 mars 2023.

EU-kommissionen har inlett en tredje omgång ansökningar för storskaliga projekt inom EU:s innovationsfond. Ansökningsomgångarna har skett löpande i tre år men denna omgång har ett särskilt fokus på prioriteringar inom REPowerEU-planen som är EU:s plan för att påskynda den gröna omställningen och minska beroendet av fossila bränslen från Ryssland. Budgeten för utlysningen har genom ökade intäkter från auktionerna inom EU:s system för handel med utsläppsrätter fördubblats till 3 miljarder euro.

Följande typer av projekt kommer vara relevanta för finansiering under ansökningsomgången:

  • Allmän utfasning av fossila bränslen (budget: 1 miljard euro).
  • Innovativ elektrifiering inom industri och vätgas (budget: 1 miljard euro).
  • Tillverkning av ren energi (budget: 700 miljoner euro).
  • Mellanstora pilotprojekt, det vill säga projekt som baseras på disruptiv teknik som ska bidra till en drastisk minskning av koldioxidutsläppen från alla sektorer som omfattas av fonden (budget: 300 miljoner euro).

Den 29 och 30 november kommer EU-kommissionen anordna webbinarium om lärdomarna från föregående ansökningsomgång respektive en informationsdag där utlysningens nyckeldrag och ansökningsomgångens fyra teman kommer presenteras. Infodagarna kommer vara interaktiva med en chans att ställa frågor. Läs mer och anmäl dig här innan den 28 november.

Bakgrund om innovationsfonden
EU:s innovationsfond är ett finansieringsprogram som syftar till att stödja projekt som demonstrerar mycket innovativa tekniker, processer eller produkter, som är tillräckligt mogna och som har en betydande potential att minska utsläpp av växthusgaser. Det sker genom att erbjuda finansiellt stöd som är skräddarsytt för de stödberättigade projektens marknadsbehov och riskprofiler, och samtidigt bidra till möjligheten att attrahera ytterligare offentliga och privata medel.

För mer information:
Läs mer och ansök innan 16 mars 2023 här.
Läs mer om EU:s innovationsfond här eller på Energimyndighetens hemsida.
Läs EU-kommissionens pressmeddelande om REPowerEU här.
Läs Central Swedens nyhet om REPowerEU här.

Kontaktperson på Central Sweden
Lukas Nygårdh
Informationsansvarig

+32 496 30 69 55