Förslag om en EU-bank för vätgas, översyn av reglerna för EU:s inre elmarknad samt att 2023 ska bli Europaår för kompetens var några av de nya förslag EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen presenterade i det årliga linjetalet Tillståndet i den Europeiska unionen. Arbetsprogrammet för 2023, i vilket dessa förslag konkretiseras, väntas presenteras 18 oktober.  

På plats i Europaparlamentet i Strasbourg onsdagen den 14 september höll EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen det årliga linjetalet Tillståndet i den Europeiska unionen – ett tal som beskriver läget i unionen idag och EU-kommissionens ambitioner framöver. Talet ger en föraning om vad som kan komma att presenteras i EU-kommissionens arbetsprogram för kommande år, vilket väntas den 18 oktober.

Under det drygt timmeslånga talet presenterade von der Leyen en rad nya initiativ. Utifrån Central Swedens fyra bevakningsområden kan följande initiativ vara särskilt intressanta att fortsätta följa:

  • Översyn av reglerna för EU:s inre elmarknad
  • Förslag om en EU-bank för vätgas
  • Översyn av regelverket för avfall för att minska avfallet, bland annat matavfallet, och avfallshanteringens miljöpåverkan
  • EU-rättsakt om råvaror av avgörande betydelse
  • Förslag om att 2023 ska bli Europaår för kompetens
  • Halvtidsöversyn av den fleråriga budgetramen 2021–2027
  • Översyn av den ekonomiska styrningen
  • Lagförslag om en andra omgång nya egna medel

Uppmanade till konvent om fördragsförändringar
En av de frågor von der Leyen valde att kommentera i talet var konferensen om Europas framtid. Von der Leyen menade att det är dags att förnya det europeiska löftet och se över unionens sätt att arbeta och fatta beslut. Hon tydliggjorde att EU-kommissionen står bakom Europaparlamentets uppmaning till EU:s stats- och regeringschefer att sammankalla ett konvent för att se över EU:s grundläggande fördrag.

För mer information
Läs mer om talet på EU-kommissionens hemsida

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen höll linjetalet om tillståndet i unionen för Europaparlamentets ledamöter i Strasbourg 

Kontaktperson på Central Sweden
Johanna Bond
Kontorschef

+32 496 30 69 58