Konsekvenserna för EU:s regioner och kommuner av Rysslands krig mot Ukraina, återhämtningen från pandemin och klimatkrisen är några av de områden som presenteras i Europeiska regionkommitténs rapport om tillståndet i EU:s regioner och kommuner. Rapporten syftar till att bidra med underlag till EU:s politiska beslut.

I samband med den Europeiska veckan för regioner och städer (EWRC) presenterar den Europeiska regionkommittén varje år en rapport om tillståndet i EU:s regioner och kommuner. Årets rapport presenterar de mest akuta utmaningar som EU:s kommuner och regioner står inför:

  • De ekonomiska och sociala konsekvenserna av Rysslands krig mot Ukraina
  • De ihållande effekterna av covid-19-pandemin och den nödvändiga återhämtningen
  • Klimatkrisen och energiomställningen
  • Kampen mot ojämlikhet och demokratins framtid på grundval av slutsatserna från konferensen om Europas framtid

I rapporten konstateras bland annat att om inte regionala och lokala myndigheter involveras i genomförandet av faciliteten för återhämtning och resiliens riskerar den territoriella klyftan i Europa att vidgas. Regionkommittén anser att faciliteten inte har någon territoriell infallsvinkel och att kommuner och regioner i mycket begränsad utsträckning deltar i planeringen och genomförandet av den. Detta hotar sammanhållningen i Europa, menar Regionkommittén.

Rapporten om tillståndet i EU:s regioner och kommuner syftar till att bidra med underlag till EU:s politiska beslut.

För mer information
Läs mer om rapporten på Europeiska regionkommitténs hemsida

Kontaktperson på Central Sweden
Johanna Bond
Kontorschef

+32 496 30 69 58