Varje år mäter EU-kommissionen innovationsgraden i Europa och publicerar resultaten i en rapport kallad European Innovation Scoreboard. I år toppar Sverige listan bland Europas mest innovativa länder. Rapporten kompletteras av en Regional Innovation Scoreboard där även innovationsgraden i Europas regioner jämförs. Östra Mellansverige rankas som nummer 23 och Norra Mellansverige som 101 i rapporten.  

För svenska regioner och andra svenska innovationsaktörer är årets upplaga av European Innovation Scoreboard uppmuntrande läsning. Sverige toppar listan över alla Europas länder när det kommer till innovationsgrad och i den medföljande rapporten, Regional Innovation Scoreboard, hamnar tre av Sveriges regioner, Stockholm, Västsverige och Sydsverige på listan över Europas 15 mest innovativa regioner. Östra Mellansverige rankas som nummer 23 och Norra Mellansverige som 101 i rapporten.    

Syftet med rapporterna
European Innovation Scoreboard (EIS) syftar till att ge en jämförande analys av innovationsgrad i EU-länder, andra europeiska länder och regioner som gränsar till EU. Den utvärderar de relativa styrkorna och svagheterna hos nationella innovationssystem och syftar till att hjälpa länder att identifiera områden de behöver ta itu med. European Innovation Scoreboard 2021 släpptes den 21 juni 2021 och åtföljdes också av en Regional Innovation Scoreboard som ger jämförbara resultat för 240 regioner i 22 EU-länder. Årets rapporter väger in flera uppdaterade indikatorer som i högre utsträckning beaktar miljömässig hållbarhet och kunskapsnivåer inom digitalisering. 

Bild från EU-kommissionens hemsida lyfter fram Sverige som Europas innovationsledare

Sverige och de svenska regionernas placeringar
Sveriges plats som EU:s främsta innovationsland efterföljs av en grupp på tre andra länder, Belgien, Finland och Danmark som har liknande innovationsgrad som Sverige. Gällande den regionala analysen hamnar tre svenska regioner bland EU:s topp 15, så kallade Innovation leaders. Stockholm hamnar som etta i denna grupp, vilket är en placering bättre i jämförelse med mätningen 2019, och efterföljs av Helsingforsregionen i Finland, Oberbayern i Tyskland och Huvudstadsregionen (Köpenhamn med omnejd) i Danmark. Sydsverige intar plats nio, Västsverige plats 11, Östra Mellansverige plats 23 och Norra Mellansverige placerar sig som nummer 101.

Fler jämförelser via EU-kommissionens nya verktyg
I år har ett nytt verktyg som gör jämförelser regioner emellan enklare att studera gjorts tillgängligt via EU-kommissionens hemsida. Via verktyget går det att jämföra regionerna på flera av de indikatorer som rapporten bygger på. Inom exempelvis indikatorn för utsläppspartiklar från industrin som befolkningen utsätts för rankas Norra Mellansverige som nummer fem i Europa och Östra Mellansverige som nummer 10. Även inom indikatorn över antalet personer mellan 25 och 64 som deltar i livslångt lärande hamnar regionerna högt upp. Där placeras Östra Mellansveriges som nummer 5 och Norra Mellansverige som nummer 14. Alla uppgifter och jämförelser går att ta del av via länkarna nedan.

Bild från rapporten Regional Innovation Scoreboard som visar Europas 25 ledande innovationsregioner 

Kontaktperson på Central Sweden
Rasmus Bergander
EU-strateg inom sammanhållningspolitiken samt
innovation med fokus på smart specialisering

+46 (0) 72 084 90 75