EU:s klimatpolitik, mobilitet och infrastruktur och digitalisering är exempel på Sveriges kommuner och regioners prioriterade områden för EU-bevakning hösten 2022.

Två gånger per år presenterar SKR aktuella EU-frågor som påverkar svenska kommuner och regioner i skriften På gång inom EU. Under 2022 fokuseras SKR:s EU-bevakning på följande frågor:

  • Ett hållbart asyl- och flyktingmottagande i hela EU
  • Att bygga ett starkt socialt Europa
  • Översyn av statsstödsregler- och riktlinjer
  • EU:s avloppsdirektiv
  • Ett klimatneutralt EU 2050
  • Mobilitet och infrastruktur
  • EU:s landsbygdspolitik
  • EU:s läkemedelslagstiftning
  • Digitalisering – Europas digitala decennium

För mer information om aktuellt på EU-nivå inom SKR:s prioriterade områden samt kontaktinformation till ansvariga sakkunniga på förbundet, se På gång inom EU.

Kontaktperson på Central Sweden
Johanna Bond
Kontorschef

+32 496 30 69 58