Boka in förmiddagen den 9 december i din kalender! Då går Europaforum 2022 av stapeln. Årets tema är energiförsörjning.

Europas energisystem är i början av en brådskande omställning. Klimatkrisen har sedan länge tydliggjort behovet av att både elektrifiera stora delar av samhället samt att producera mer energi från fler förnybara källor. Vidare har Rysslands invasion av Ukraina också ytterligare förstärkt behovet av att snabbt reducera användningen av fossila bränslen. Denna situation ger incitament till snabb implementering av befintliga innovationer men även utveckling av nya tekniska lösningar vilket skapar affärsmöjligheter för våra företag. Vindkraft, solkraft och vätgas är bara några av de olika teknikerna som EU-kommissionen pekat ut som viktiga. Hur hanteras frågan om energiförsörjning på europeisk, nationell, regional och kommunal nivå i tider av ökad osäkerhet?

Datum: 9 december
Tid:        9 – 12
Plats:     Digitalt

Mer information om program och registrering kommer i början av hösten.

Europaforum är ett samarrangemang mellan Central Sweden ideell förening och Intresseföreningen Bergslaget.

Fler händelser

25
aug
2022

Informationsmöte om Erasmus+ mobilitet ackreditering

Den 25 augusti kl 14:00-16:00 anordnar Universitets- oc …

16
sep
2022

Europeiska mobilitetsveckan

Europeiska mobilitetsveckan syftar till att underlätta …

26
sep
2022

CPMR Östersjökommissionen årsmöte

Den 26 – 27 september anordnas Östersjökommissionen ino …

26
sep
2022

Europeiska veckan för hållbar energi (EUSEW)

Den europeiska veckan för hållbar energi (EUSEW) omfatt …

28
sep
2022

Europeiska forsknings- och innovationsdagarna (R&I Days)

Senaste nytt i genomförandet av EU:s forsknings och inn …

10
okt
2022

Europeiska veckan för regioner och städer

Grön omställning, territoriell sammanhållning, digital …

18
okt
2022

EU-kommissionens arbetsprogram 2023 presenteras

Vilka är EU-kommissionens prioriteringar 2023? Det pres …

23
nov
2022

CPMR Östersjökommissionen transportarbetsgrupp

Den 23 – 24 november träffas transportarbetsgruppen ino …