Den fjortonde upplagan av EU Sustainable Energy Week arrangeras den 17 – 21 juni. En konferens i Bryssel kommer att anordnas den 18 – 20 juni och under hela veckan kommer evenemang kopplade till hållbar energi organiseras runt om i hela Europa.

Den 17 – 21 juni arrangeras den fjortonde upplagan av EU Sustainable Energy Week (EUSEW) och temat för veckan är ”Forma Europas energiframtid”. Konferensen den 18 – 20 juni är den största europeiska konferensen för förnybar energi och effektiv energianvändning i Europa. Seminarier och paneler som organiseras av EU-kommissionen och andra aktörer som arbetar med energifrågor kommer att fokusera på ämnen relaterade till hållbar energi. Politisk utveckling, erfarenhetsutbyten och hållbara energidéer kommer att debatteras under hela veckan, både under konferensen men också under sidevenemang utanför konferensen. Vid sidan om konferensen finns också Networking Village, som samlar EUSEW-gemenskapen tillsammans för att utarbeta allianser och nätverka, medan EUSEW Awards firar enastående projekt och idéer inom följande kategorier:

  • Engagemang: Kopplat till att förändra energikonsumtionen bland Europas invånare.
  • Ledarskap: Kopplat till aktiviteter som har haft en stor socioekonomisk inverkan på de miljö- och energimål EU har satt upp.
  • Innovation: Kopplat till innovativa projekt finansierade av EU för övergången till en hållbar energimarknad.
  • Ungdom: Kopplat till åtgärder inom hållbar energi gjorda av eller för unga personer under 30.

Anmälan sker via den här länken

Mer information

EU Sustainable Energy Week

Energy Days