Ökade möjligheter för interregional samverkan samt påverkan på EU:s forsknings och innovationspolitik är exempel på möjligheter Central Swedens ledande roll i nätverket ERRIN innebär för Central Swedens medlemsregioner. 

Sedan november 2021 leder Rasmus Bergander, EU-strateg på Central Sweden, tillsammans med Brysselkontoren för regionerna Provence-Alpes-Cote d’Azur, Wielkopolska, North-East Romania samt Toscana, arbetet i ERRIN:s arbetsgrupp för smart specialisering. ERRIN är ett nätverk som operativt jobbar för ökad interregional samverkan bland annat genom att erbjuda medlemmarna partner- och projektsök samt matchmaking event för att utveckla och driva nya europeiska projekt. Central Swedens ledande roll i arbetsgruppen möjliggör att Central Swedens medlemsregioners ambitioner kopplat till interregional samverkan kan påverka ERRIN:s projektutvecklingsaktiviteter och bidra till de behov medlemsregionerna har inom detta. ERRIN är även en inflytelserik röst för den regionala dimensionen i utformningen av EU:s forsknings och innovationspolitik. Central Swedens ledande roll i arbetsgruppen är en möjlighet för Central Swedens medlemmar att vara med och påverka att nätverket driver frågor viktiga för den regionala utvecklingen i Dalarna, Gävleborg och Örebro län.

Rasmus om vad Central Swedens ledande roll i arbetsgruppen kan innebära för medlemmarna:

Relevansen av smart specialisering ökar ytterligare i denna programperiod, både på EU-nivå men även regionalt via exempelvis arbetet med S4-startegier och färdplaner för smart specialisering. För att kunna matcha denna utveckling och stötta medlemsregionerna behöver vi på Central Sweden ha mycket god kunskap om utvecklingen på EU-nivå och ett relevant kontaktnät för våra medlemmar att använda i genomförandet av smart specialisering, det tror vi att vi kan få i ERRIN. Utifrån ett första strategimöte med arbetsgruppsledarna ser vi flera potentiella aktiviteter under 2022 som kan bidra till givande informationstillfällen och projektmöjligheter för våra medlemsregioner

Bakgrund ERRIN
European Regions Research and Innovation Network (ERRIN) är ett Brysselbaserat nätverk med syfte att stärka europeisk samverkan i regioners forsknings- och innovationsarbete. Nätverket har över 100 medlemmar. Gemensamt driver medlemmarna över 10 olika tematiska arbetsgrupper. Arbetsgrupperna anordnar aktiviteter för projektutveckling samt bevakning och politisk påverkan inom de tematiska områdena på EU-nivå.

Central Sweden ideell förening har varit medlem i nätverket sedan 2007. Genom Central Swedens medlemskap har Central Swedens medlemsregioner möjlighet att delta i arbetet inom ERRIN.

För mer information
Läs mer om ERRIN på nätverkets hemsida

Kontaktperson på Central Sweden
Rasmus Bergander
EU-strateg inom sammanhållningspolitiken samt
innovation med fokus på smart specialisering

+46 (0) 72 084 90 75