Fem svenska infrastrukturprojekt, varav fyra är del av Botniska korridoren, har beviljats finansiering från EU:s fond för ett sammanlänkat Europa (CEF). Sammanlagt handlar det om cirka 250 miljoner kronor. Finansieringen bidrar till att bland annat avlägsna flaskhalsar, förbättra möjligheter att flytta över gods till järnväg och överbrygga så kallade ”missing links” i transportsystem. Den aktuella utlysningen riktar sig till arbeten med att ta fram studier och tekniska underlag. 

Den 18 mars beslutade den svenska regeringen att medfinansiera fem svenska infrastrukturprojekt om dessa beviljas medel från EU:s fond för ett sammanlänkat Europa (CEF). Den 15 juli kom beskedet att projekten beviljas medel från CEF och kan därmed genomföras. De fem svenska projekt, varav fyra inom Botniska korridoren, som beviljats finansiering är följande:

  • Järnvägsprojekt genom Berslagen, Hallsberg – Degerön, delen Hallsberg – Stenkumla.
  • Järnvägsprojekt Sundsvall-Dingersjö del av Ostkustbanan och Bottniska korridoren.
  • Järnvägsprojekt Norrbotniabanan – delen Ytterbyn-Bureå.
  • Farleds- och hamnprojekt Malmporten (The Iron Ore Port II) – Luleå.
  • Farleds- och hamnprojekt Skandiaporten (Skandia Gateway) – Göteborg.

Botniska korridoren är ett samarbete mellan sju regioner – Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Jämtland Härjedalen, Region Norrbotten, Region Västerbotten, Region Västernorrland och Region Örebro län. Samarbetet ska stärka transportinfrastrukturen och förbindelserna mellan norra och mellersta Sverige och övriga Europa.

Genom CEF finansieras de fem projekten för att bland annat avlägsna flaskhalsar, förbättra möjligheter att flytta över gods till järnväg och överbrygga så kallade ”missing links” i transportsystem. Den aktuella utlysningen riktar sig till arbeten med att ta fram studier och tekniska underlag.

För mer information
Läs Botniska korridorens rapportering om projekten här
Läs Regeringens pressmeddelande här

Kontaktperson på Central Sweden
Ebba Bjerkander
EU-strateg inom energi, klimat och ett hållbart samhälle samt transport och infrastruktur

+32 495 79 13 92