Flera europeiska nätverk som Region Dalarna, Region Gävleborg och Region Örebro län är medlemmar i har antagit en gemensam position om behovet av det nya programmet interregionala innovationsinvesteringar (komponent fem) för Europas ekonomiska återhämtning efter covid-19. Nätverken vädjar till Europaparlamentet och EU:s medlemsländer att i förhandlingarna om EU:s långtidsbudget 2021 – 2027 säkerställa att detta program prioriteras och tilldelas en adekvat budget.

Vanguardinitiativet tillsammans med en rad andra europeiska innovationsnätverk så som CPMR, ERRIN, AER, EARTO med flera, har antagit en gemensam position om behovet av det nya programmet interregionala innovationsinvesteringar (komponent fem) för Europas ekonomiska återhämtning efter covid-19. De europeiska nätverken menar att interregional samverkan för utveckling av nya innovationer spelar en avgörande roll i Europas återhämtning efter krisen. Det nya programmet interregionala innovationsinvesteringar (komponent fem) möjliggör finansiering till samverkan mellan aktörer i europeiska regionala innovationsekosystem för utveckling av möjliggörande teknologi så som bioekonomi och 3D-printing. Utveckling av nya, och förstärkning av redan befintliga, värdekedjor för att stärka den europeiska industrins resiliens har pekats ut som en prioritering för Europas återhämtning. De europeiska nätverken skriver i positionspapperet att det nya programmet interregionala innovationsinvesteringar (komponent fem) bidrar till just detta och vädjar därför till Europaparlamentet och EU:s medlemsländer att i förhandlingarna om EU:s långtidsbudget 2021 – 2027 säkerställa att detta program prioriteras och tilldelas en adekvat budget.

Central Swedens medlemsregioner är medlemmar i flera av de europeiska nätverk som antagit detta positionspapper och både Östra Mellansverige och Norra Mellansverige nämner i sina respektive positionspapper om den framtida sammanhållningspolitiken att interregionala innovationsinvesteringar är ett prioriterat program då det gynnar implementeringen av smart specialisering och stödjer skapandet av nya europeiska värdekedjor.

Programmet interregionala innovationsinvesteringar är del av förhandlingen om EU:s långtidsbudget 2021 – 2027. EU:s stats- och regeringschefer möts fredag 19 juni för att förhandla om långtidsbudgeten och återhämtningsplanen. Bedömare tror att utsikterna för en kompromiss den 19 juni är väldigt låg. EU-kommissionens tidplan för förhandlingarna förutsätter att EU-ledarna når en överenskommelse senast slutet av juli.

Kontaktperson på Central Sweden
Johanna Bond
EU-strateg inom forskning och innovation samt sammanhållningspolitik

+32 496 30 69 58