Under den fjärde, och sista, webbsändningen från SKL på temat ”På gång inom EU” deltog representanter från de Svenska stads- och regionkontoren i Bryssel (SveReg) i ett inslag för att presentera nätverkets arbete med bevakning och analys av de nya förutsättningarna för regionalt utvecklingsarbete i EU:s nästa programperiod. I inslaget lyftes bland annat att regionkontorens analys visar att smart specialisering får en mycket tydligare roll, inte bara i den europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), utan även i program så som Digitala Europa och Horisont Europa vilket skapar möjligheter för lokala och regionala aktörer att, i större utsträckning än i nuvarande programperiod, delta i projekt finansierade genom EU:s sektorsprogram. 

Vid fyra tillfällen under våren 2019 har Sveriges kommuner och landsting (SKL) anordnat webbsändningar som sänts live på temat ”På gång inom EU” med syftet att diskutera aktuella EU-frågor som påverkar kommuner och regioner. Under webbsändningarna, som även kan ses i efterhand, deltar SKL-experter och inbjudna gäster samt visar reportage från SKL:s medlemmar, SKL:s Brysselkontor och andra EU-aktörer. Under det fjärde, och vårens sista, sändning den 11 juni diskuterades bland annat Europaparlamentsvalet, valresultatet, hur deltagandet såg ut i Sverige samt information om vad som händer i Europaparlamentet just nu. Även kommissionens landspecifika rekommendationer presenterades och diskuterades under sändningen.

Ytterligare en punkt på agendan var SKL:s prioriterade arbete med Horisont Europa inför nästa programperiod. I samband med denna punkt deltog representanter från SveRegs Forskning- och Innovations (FoI) nätverk, däribland Johanna Bond från Central Sweden. I inslaget presenterades nätverkets arbete med bevakning och analys av de nya förutsättningarna för regionalt utvecklingsarbete i nästa programperiod som FoI-nätverket presenterar i en gemensam rapport (se länk nedan). FoI-nätverket ser ökade möjligheter att skala upp det regionala utvecklingsarbetet med EU-medel i nästa programperiod, bland annat till följd av den fördjupade fokuseringen på smart specialisering och synergier mellan EU:s olika fonder och program som kommissionen påvisar i de programspecifika förslagen i nästa programperiod. I inslaget lyfter Johanna bland annat fram att FoI-nätverkets analys visar att smart specialisering får en mycket tydligare roll, inte bara i den europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), utan även i sektorsprogram så som Digitala Europa och Horisont Europa vilket skapar möjligheter för lokala och regionala aktörer att i större utsträckning än i nuvarande programperiod delta i projekt finansierade genom EU:s sektorsprogram.

Se inslaget om FoI-nätverkets arbete här

För mer information
Se senaste webbsändningen här
Läs Central Swedens artikel om FoI-nätverkets rapport Nya förutsättning för regional utveckling här