800 slumpmässigt utvalda EU-medborgare kommer att föra samtal om bland annat social rättvisa, digital omställning, demokrati, klimat och migration och ge rekommendationer till EU:s beslutsfattare om riktningen för EU:s framtid. På konferensens digitala plattform finns möjlighet att delta i dialogen. Regioner pekas ut som viktiga i att uppnå syftet med framtidskonferensen – att få till en bred dialog med olika aktörer om EU:s framtid.

Nu drar arbetet med medborgarpanelerna inom ramen för Konferensen om Europas framtid igång. Medborgarpanelerna ska diskutera EU:s framtid utifrån idéer som presenterats under evenemang som arrangerats över hela Europa och förslag som skickats in via konferensens plattform. Resultatet av dialogen i medborgarpanelerna kommer att bli rekommendationer till beslutsfattarna om riktningen för EU:s framtid.

Det finns fyra medborgarpaneler. Varje panel består av 200 slumpmässigt utvalda EU-medborgare. Panelerna är jämställda och det är en proportionerlig fördelning av européer från städer respektive landsbygd. Unga mellan 16 och 25 år kommer att utgöra en tredjedel av paneldeltagarna. De fyra panelerna kommer att behandla följande frågor:

  1. En starkare ekonomi, social rättvisa och sysselsättning/Utbildning, kultur, ungdomsfrågor och idrott/Digital omställning
  2. Europeisk demokrati/Värden och rättigheter, rättsstatsprincipen, säkerhet;
  3. Klimat och miljö/Hälsa
  4. EU i världen/Migration

Svenskar i Konferensen om Europas framtid
Utöver medborgarpanelerna utgör plenarmöten en viktig del i organisationen kring Konferensen om Europas framtid. I plenarförsamlingen ingår flera svenska representanter, bland andra Europaparlamentarikerna Abir Al-Sahlani (C), Johan Danielsson (S) och Sara Skyttedal (KD). Totalt deltar 108 av Europaparlamentets 705 ledamöter i plenarförsamlingen. Utöver Europaparlamentarikerna deltar även tre företrädare för EU-kommissionen och 54 företrädare för medlemsländernas regeringar. Sverige representeras av EU-minister Hans Dahlgren och statssekreteraren hos EU-ministern Paula Carvalho Olovsson. Medverkar gör även 108 företrädare från EU-medlemsstaternas nationella parlament. Sveriges riksdag representeras av riksdagsledamöterna Daniel Andersson (S), Jessika Roswall (M), Hans Rothenberg (M) samt Anna Vikström (S).

Delta i dialogen
Regioner pekas ut som viktiga i att uppnå syftet med framtidskonferensen – att få till en bred dialog med olika aktörer om EU:s framtid. Ett verktyg för dialogen är den digitala plattformen där privatpersoner och organisationer kan presentera förslag och föra samtal kring EU:s utveckling. Via en interaktiv karta på plattformen kan man registrera och marknadsföra evenemang som anordnas med syfte att diskutera EU:s framtid.

För mer information
Läs mer om bakgrunden till konferensen här
Delta i dialogen på den digitala plattformen
Läs Europaparlamentets information om medborgarpanelerna här
Lyssna in paneldiskussionen mellan de svenska Europaparlamentarikerna i framtidskonferensen under Almedalsveckan här

Kontaktperson på Central Sweden
Johanna Bond
Kontorschef

+32 496 30 69 58