Ebba Bjerkander

+32 495 79 13 92

Ebba ansvarar för informationen och analysen av den politiska utvecklingen på EU-nivå inom området Energi, klimat och ett hållbart samhälle, med särskilt fokus på bioekonomi och cirkulär ekonomi. Vidare arbetar även Ebba med frågor inom Transport och Infrastruktur med specifikt fokus på utvecklingen av det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) och Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF).

Ebba processleder även Central Sweden EU-projektanalys (CEPA), en proaktiv projektutvecklingsprocess med syfte att öka medlemmarnas deltagande i EU:s sektorsprogram.

Ebba har en masterexamen i europeisk projektledning med fokus på lokal utveckling och moderna språk från Université de Caen Basse-Normandie, Frankrike och har tidigare arbetat som informatör på West Sweden, Västsveriges dåvarande regionkontor.

Ebbas bevakningsområden