Ebba Bjerkander

Ebba

Ebba ansvarar för informationen och analysen av den politiska utvecklingen på EU-nivå inom området Transport och Infrastruktur med specifikt fokus på utvecklingen av det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) och Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF). Vidare arbetar även Ebba med frågor inom energi och ett hållbart samhälle.

Ebba processleder även Central Sweden EU-projektanalys (CEPA), en proaktiv projektutvecklingsprocess med syfte att öka medlemmarnas deltagande i EU:s sektorsprogram.

Ebba har en masterexamen i europeisk projektledning med fokus på lokal utveckling och moderna språk från Université de Caen Basse-Normandie, Frankrike och har tidigare arbetat som informatör på West Sweden, Västsveriges regionkontor.

Ebbas bevakningsområden