Den 9 mars lanserade EU-kommissionen EU:s nya digitaliseringsstrategi ”Europas digitala decennium” som pekar ut visionen för EU:s väg mot en digital omställning fram till 2030. Det nya programmet Digitala Europa är centralt i genomförandet av strategin.

Den digitala omställningen är en av EU-kommissionens främsta prioriteringar. I förra veckan presenterade kommissionen EU:s nya digitaliseringsstrategi ”Europas digitala decennium” som tydliggör kommissionens ambitioner för att genomföra den digitala omställningen. Strategin innehåller en vision, flera mål och tydligt utpekade vägar för att genomföra en framgångsrik digital omställning av Europa innan 2030.  Det nya programmet Digitala Europa kommer att vara centralt i att finansiera genomförandet av strategin.

Digitaliseringsstrategins ”Digitala kompass” 
Digitaliseringsstrategin ”EU:s digitala Decennium bygger på fyra huvudområden som tillsammans utgör vad EU-kommissionen valt att kalla för en ”Digital kompass”:  

  1. En digitalt kompetent befolkning och en högkvalificerad digital yrkeskår 
  2. Säker, högpresterande och hållbar digital infrastruktur 
  3. Digital omställning av företag 
  4. Digitalisering av offentliga tjänster 

Till varje huvudområde kopplas tydligt uppsatta mål. Exempelvis att minst 80 % av alla vuxna ha grundläggande digitala färdigheter innan 2030 och att alla viktiga offentliga tjänster ska vara tillgängliga online. Även mål om att alla hushåll i EU ha gigabitkonnektivitet och att alla befolkade områden ska täckas av 5G ingår. Alla mål går att läsa mer om via länkarna nedan. 

Finansiering för genomförandet av strategin
Strategins genomförande ska bland annat understödjas av en 20 % allokering från EU:s återhämtningsfond (Faciliteten för återhämtning och resiliens – RRF), den digitala delen i fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF2Digital) samt det nya programmet Digitala Europa. Den 16 mars antog rådet Digitala Europa med en budget på ca 7,6 miljarder euro och inom kort förväntas programmet godkännas av Europaparlamentet. Budgeten är en liten justering från EU-kommissionens ursprungsförslag på 8,2 miljarder euro till Digitala Europa. Programmet har fem fokusområden: 

  1. Superdatorer
  2. Artificiell intelligens (AI)
  3. Cybersäkerhet och förtroende   
  4. Digital kompetens  
  5. Bred användning av digital teknik i hela ekonomin och samhället.  

Ett centralt initiativ inom Digitala Europa är digitala innovationspunkter, eller European Digital Innovation Hubs (EDIH) som flera aktörer inom Central Swedens medlemsregioner ansökt om att ingå i.  

Webbinarium med Margrethe Vestager och Anders Ygeman om strategins roll
I och med lanseringen av EU:s nya digitaliseringsstrategi har diskussionen om EU:s digitala framtid intensifierats. För att belysa vikten av digitalisering i EU och förslagen på åtgärder som digitaliseringsstrategin innehåller anordnar EU-kommissionens representation i Sverige ett webbinarium på temat den 22 mars. På webbinariet deltar vice ordförande och ansvarig EU-kommissionär för digitalisering Margrethe Vestager samt Sveriges energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman. Samtalet går att följa via livesändning på EU-kommissionens Facebooksida och Youtube-kanal.  

För mer information
Läs mer om EU:s digitaliseringsstrategi ”EU:s Digitala Decennium” via EU-kommissionens pressmeddelande
Läs mer om EU:s digitaliseringsstrategi ”EU:s Digitala Decennium” via EU-kommissionens hemsida
Läs mer om rådets antagande av Digitala Europa
Läs mer om Digitala Europa via EU-kommissionens hemsida
Läs mer om webbinariumet om EU:s digitala framtid och hitta länkarna till direktsändningen den 22 mars 

Kontaktperson på Central Sweden
Rasmus Bergander
EU-strateg inom sammanhållningspolitiken samt
innovation med fokus på smart specialisering

+46 (0) 72 084 90 75