Genomförandet av hälsounionen, sociala pelaren och industristrategin samt satsningar på unga är några exempel på frågor som berördes i EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyens årliga linjetal Tillståndet i unionen. Detaljer kring genomförandet av initiativen väntas presenteras i oktober i EU-kommissionens arbetsprogram 2022.  

Hur mår EU och vilka är EU-kommissionens prioriterade frågor under det kommande året? Det är vad EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen presenterar i det årliga linjetalet ”Tillståndet i EU”. Talet ger en fingervisning om vilka initiativ som kan komma att presenteras i kommissionens årliga arbetsprogram som väntas i oktober. I årets tal, som von der Leyen höll på plats i Europaparlamentet i Strasbourg den 15 september, målades en ganska positiv bild upp över utvecklingen i EU och von der Leyen menade att vi ska känna oss stolta över att vi tillsammans, som ett Europa, har tagit oss igenom en tuff tid tillsammans.

Några av de nya initiativ som presenterades under talet och som vi på Central Sweden kommer att hålla ett öga på i kommissionens arbetsprogram 2022 är följande:

  • Nästa steg i den euroepiska hälsounionen – att förverkliga inrättandet av HERA, EU-myndigheten för insatser vid hälsokriser. Detta är inte ett nytt förslag, HERA presenterades i samband med kommissionens förslag om att bilda en europeisk hälsounion i november 2020. Ett förslag som fått blandat mottagande. Genom att presentera att HERA ska förverkligas tydliggör kommissionen att de går vidare med förslaget om hälsounionen.
  • Nya investeringar för europeisk teknisk suveränitet vilket bland annat förslaget om en ny rättsakt om europeiska halvledarchip ska bidra till. Förslaget syftar till att stödja en utveckling av en europeisk chippindustri, både för att främja den europeiska industrin och för att minska EU:s beroende av omvärlden. Förslaget ligger väl i linje med den reviderade europeiska industristrategin som presenterades tidigare i år.
  • Nästa steg i genomförandet av den europeiska pelaren för sociala rättigheter – ett förslag om en ny europeisk vårdstrategi som syftar till att bidra till en jämlik vård i hela EU. Förslaget är ett exempel på EU-kommissionens ökade ambition att samordna medlemsstaternas arbete både inom socialpolitik men även hälso- och sjukvårdspolitik.
  • Förslag om att införa ett nytt program, ALMA, som syftar till att erbjuda sysslolösa ungdomar en möjlighet att under en tid få prova på att arbeta i ett annat medlemsland, likt Erasmus+.
  • Förslag om att utse 2022 till Europaåret för ungdomar. Genomgående i talet fanns ett fokus på unga i allt från sysselsättning och demokrati till arbetet med att uppnå klimatmålen. Europaåret är ett initiativ som finns för att lyfta fram en särskild fråga för att stimulera till debatt och dialog på lokal, regional, nationell och europeisk nivå. 2021 är Europaåret för järnvägen.

Hör Sveriges EU-ambassadör Lars Danielsson beskriva vad talet om tillståndet i EU innebär och varför talet just i år är särskilt viktigt ur ett svenskt perspektiv.

Kontaktperson på Central Sweden
Johanna Bond
Kontorschef

+32 496 30 69 58