Den 21 januari kl. 10:00-11:30 bjuder CPMR Östersjökommissionen in till ett energi- och klimatarbetsgruppsmöte. Mötet är öppet för alla medlemmar, såsom Region Gävleborg och Region Örebro Län.

Målen för mötet är att:

  • Diskutera Europeiska kommissionens kommande skogsstrategi som just nu håller på att ses över. Strategin ska ta hänsyn till den gröna given och bygger på 2030-strategin för biologisk mångfald.
  • Förmedla budskap och dela erfarenheter från Östersjöregionerna till kommissionen om hur de ser på den kommande skogsstrategin

På mötet kommer två gästföreläsare att delta:

  • Claudia Olazabal, enhetschef, DG ENVI, Europeiska kommissionen
  • Tomas Lundmark, professor, Institutionen för skogens ekologi och skötsel, Umeå universitet

Mötet kommer att hållas på Teams och länken till mötet kommer att skickas ut i förtid till anmälda mötesdeltagare.

Mötets agenda finns här: Agenda BSC Webinar EU Forest Strategy

Anmäl dig här.

Fler händelser

25
jan
2021

Svereg-webbinarium om den europeiska gröna given

De svenska stads- och regionkontoren (SveReg), och Sver …

26
jan
2021

Europeisk konferens om EDIH

Den 26–27 januari 2021 anordnas den första European Dig …

27
jan
2021

SKR:s internationella dag 2021

Den 27 januari anordnar SKR den internationella dagen 2 …

28
jan
2021

Uppstartsmöte inför Europeiska veckan för regioner och städer 2021

Den 28 januari kl. 10:00 bjuder Europeiska veckan för r …

29
jan
2021

EU klimatneutralt 2050 – hur kan svensk bioenergi bidra?

Den 29 januari bjuder Europaparlamentet i Sverige och S …

22
feb
2021

EU Industry Days 2021: genomförandet av EU:s nya industristrategi i kölvattnet av covid-19

EU-kommissionen anordnar den 22–25 februari 2021 års up …

26
maj
2021

European Summit on Social Economy

Den 26- 27 maj bjuder Europeiska kommissionen och Mannh …