Kommuner och regioners förmåga till klimatanpassning, integrering av social innovation i de regionala innovationsekosystemen samt nätverk för aktörer viktiga för regionernas S3-prioriteringar är exempel på utlysningar i Horisont Europas arbetsprogram 2021 – 2022 som presenterades i mitten av juni.    

Den 16 juni presenterade EU-kommissionen arbetsprogrammen för Horisont Europa för 2021 – 2022. Arbetsprogram är en form av handlingsplan i vilket programmets prioriteringar för de kommande åren och information om vilka utlysningar som kommer att öppna under den aktuella tidsperioden presenteras. I de arbetsprogram som presenterades 16 juni finns information om utlysningarna för till exempel programmets sex tematiska kluster, missions, europeiska innovationsekosystem (EIE) samt breddat deltagande och stärka det europeiska forskningsområdet (ERA).

Arbetsprogram som kan vara särskilt intressanta för Central Swedens medlemmar att bevaka är bland andra:

  • Missions där det just nu finns en utlysning som specifikt riktas till kommuner och regioners förmåga till klimatanpassning samt ytterligare en utlysning som syftar till att stödja bland andra regioners arbete med klimatneutrala städer.
  • Programmet för europeiska innovationsekosystem (EIE) som syftar till att koppla samman regionala innovationsekosystem i Europa för ett bättre och mer attraktivt stöd för innovationsutveckling. Arbetsprogrammet 2021 – 2022 omfattar bland annat en utlysning för projekt som arbetar med integrering av social innovation i de regionala innovationsekosystemen. Utlysningen är öppen 14 juni 2022 – 27 september 2022.
  • Inom programmet för ett breddat deltagande och stärka det europeiska forskningsområdet finns i arbetsprogrammet 2021 – 2022 en utlysning för att utveckla ERA hubs som syftar till att koppla samman aktörer från regionala innovationsekosystem inom prioriterade områden i de regionala innovationsstrategierna för smart specialisering.

Svenska nationella kontaktpunkter
För information om arbetsprogrammen inom Horisont Europa och stöd för den som vill söka finansiering från programmet finns nationella kontaktpersoner (NCP:er). De svenska NCP:erna finns i första hand på Vinnova och Vetenskapsrådet. Läs mer om de svenska NCP:erna och deras kontaktinformation här.

För mer information
Läs EU-kommissionens pressmeddelande om arbetsprogrammen här
Länk till EU-kommissionens sida för samtliga arbetsprogram inom Horisont Europa
Vinnovas sida för information om Horisont Europa
Vinnovas sida för de svenska nationella kontaktpunkterna för Horisont Europa
Läs Central Swedens artikel om ERA hubs här

Kontaktperson på Central Sweden
Rasmus Bergander
EU-strateg inom sammanhållningspolitiken samt
innovation med fokus på smart specialisering

+46 (0) 72 084 90 75