Onsdagen den 12 september höll EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker sitt årliga tal om tillståndet i unionen. I samband med talet presenterade EU-kommissionen ett antal förslag om nya initiativ, bland annat inom migration och säkerhetsområdet.

Kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker höll idag, 12 september 2018, sitt årliga State of the Union-tal (SOTEU). Årets tal hade rubriken ”Tid för ett suveränt EU” och fokuserade mycket på behovet av ett starkt och enat EU som ska vara en tydlig global aktör. Ordförande Juncker betonade dock att den europeiska suveräniteten aldrig får riktas mot någon annan, att Europa är och bör förbli öppenhetens och toleransens världsdel. I samband med talet om tillståndet i unionen presenterade kommissionen ett antal förslag om nya initiativ, bland annat inom migration och säkerhetsområdet.

Inom migrationsområdet presenterade kommissionen förslag om:

  • En förstärkning till EU:s asylbyrå
  • En förstärkt och fullt utrustad europeisk gräns- och kustbevakning
  • Starkare och effektivare europeisk återvändandepolitik
  • Att utöka möjligheterna till säkra och legala vägar till Europa

Även inom säkerhetsområdet presenterade kommissionen idag ett antal förslag, bland annat om:

  • Bekämpande av terroristinnehåll på nätet
  • En förstärkt europeisk åklagarmyndighet för att motverka terroristbrott
  • Stärkt cybersäkerhet i Europa

Förslag om att stärka EU:s partnerskap med Afrika, åtgärder för att göra EU:s utrikes- och säkerhetspolitik mer effektiv, samt förslag om att sommartid ska råda året om var ytterligare några områden som kommissionen i samband med ordförande Junckers tal om tillståndet i unionen idag presenterade.

Bakgrund
Varje år i september håller kommissionens ordförande ett tal inför Europaparlamentet där hen presenterar vad som genomförts under det gångna året och vad som ska prioriteras under det kommande året. Detta tal kallas State of the Union (SOTEU). Ordföranden klargör även hur kommissionen planerar att bemöta EU:s främsta hinder.  Talet ger en god inblick i vad som kan förväntas av kommissionen och EU-samarbetet i stort den närmaste tiden.

För mer information
Se eller läs talet genom att klicka här
Läs kommissionens förslag inom migrationsområdet här
Läs kommissionens förslag inom säkerhetsområdet här