Innehållet i den svenska återhämtningsplanen, den svenska regeringen och riksdagens planerade insatser inom framtidskonferensen, rättstatsmekanismens påverkan på ERUF och EU:s ambitioner inom klimat och transportområdet är exempel på frågor som diskuterats under Almedalsveckan som vi på Central Sweden lyssnat in och vill tipsa vidare om.

Den 4 – 7 juli genomfördes årets Almedalsvecka som även detta år genomfördes helt digitalt. Fördelen med digitala evenemang är att samtalen kan nå fler och att de kan spridas och ses i efterhand. Vi på Central Sweden skulle särskilt vilja tipsa om ett antal webbinarier där samtal med EU-perspektiv på frågor som berör det regionala utvecklingsuppdraget förs, till exempel:

 • Sveriges återhämtningsplan – att göra ekonomin grönare och mer digitaliserad
  Max Elger, statssekreterare hos finansminister Magdalena Andersson, Annika Wallenskog, chefsekonom på SKR, Jan Larsson, VD på Business Sweden och John Hassler, professor i nationalekonomi på Stockholms universitet för i detta webbinarium ett samtal om innehållet i den svenska återhämtningsplanen och hur detta ska bidra till investeringar i den gröna och digitala omställningen i Sverige. Webbinariet ger en intressant analys ur ett nationalekonomiskt perspektiv om vad vi kan förvänta oss av Coronafonden effekt och vilka politiska incitament det finns från EU-kommissionen att genomföra detta samt hur kopplingen mellan den svenska återhämtningsfonden och Januariavtalets, numera strukna, punkt om fri hyressättning vid nybyggnation.
 • Europas framtid – vilka är förhoppningarna och farhågorna?
  Webbinariet omfattar ett samtal mellan Europaparlamentarikerna Abir Al-Sahlani (C), Johan Danielsson (S) och Sara Skyttedal (KD) samt riksdagsledamot Jessika Roswall (M) om arbetet med framtidskonferensen. Webbinariet ger en bra överblick över var man befinner sig i processen för genomförandet av konferensen och hur vilka insatser som Europaparlamentet samt Sveriges regering och riksdag planerar att genomföra inom ramen för konferensen.
 • Rättsstatsprincipen och kopplingen till EU-medel – flopp eller framgångssaga?
  Ett samtal mellan Europaparlamentarikerna Abir Al-Sahlani (C), Erik Bergkvist (S), Malin Björk (V) och Tomas Tobé (M) om den mekanism som gör det möjligt för EU-kommissionen att hålla inne utbetalning av EU-medel till medlemsländer som strider mot EU:s grundläggande demokratiska principer. Mekanismen var en viktig förutsättning för att slutföra förhandlingarna om EU:s långtidsbudget 2021 – 2027 och den s k Coronafonden. I samtalet diskuteras bland annat hur mekanismen är tänkt att fungera och vilken effekt den kan få på till exempel utbetalning av ERUF-medel till länder som kan anses bryta mot rättsstatens principer.
 • Climate neutrality 2050 – what does the EU climate policy mean for Sweden?
  Under webbinariet samtalar Mauro Petriccione, generaldirektör på EU-kommissionens generaldirektorat för klimat (DG Clima), Johan Kuylenstierna, ordförande i svenska klimatpolitiska rådet och Nina Ekelund, generalsekreterare på Hagainitiativet om den gröna givens målsättning om ett klimatneutralt EU innan 2050 och lagstiftningspaketet ”Fit-for-55”. Webbinariet ger en sammanfattning av pågående arbete på EU-nivå för att nå detta ambitiösa klimatmål.
 • Crossing all of Europe by train – when is this fully a reality?
  Joakim Berg, projektledare för Botniska korridoren, leder ett samtal mellan Europaparlamentarikerna Emma Wiesner (C) och Jakop Dalunde (MP), Kristian Schmidt, direktör på EU-kommissionens generaldirektorat för transport (DG MOVE), Pär Helgesson, ansvarig för samhällskontakter och höghastighetståg på SJ, Jessica Wennberg, VD på Heart of Lapland samt Björn Wiman, kulturchef på DN om möjligheterna för personresor med tåg i Europa. Webbinariet ger en inblick i EU:s ambitioner inom området och dess betydelse för Sverige generellt och norra Sverige i synnerhet samt det ökade intresset för och möjligheterna till resor med tåg i Europa.

Kontaktperson på Central Sweden
Johanna Bond
Kontorschef

+32 496 30 69 58