Sveriges deltagande i det europeiska ramprogrammet för forskning och innovation, Horisont 2020, finns nu sammanställt i årsboken för 2019. Generellt sätt visar rapporten att Sverige är framgångsrikt inom programmet och har högt deltagande inom de tre programpelarna. Region Dalarna deltar främst via offentlig sektor, Region Gävleborg via privat sektor och Region Örebro län via akademin. I de tre regionerna återfinns även företag som beviljats medel inom SME-instrumentet.

Vinnova presenterade nyligen Horisont 2020 – Årsbok 2019, svenskt deltagandet i europeiska program för forskning och innovation, en lägesrapport för hur svenska aktörer deltagit i det europeiska ramprogrammet för forskning och innovation, Horisont 2020, baserat på EU-kommissionens data. Ansökan om medel och deltagande inom programmet sker i europeisk konkurrens. Årsrapporten visar att Sverige är ett av de tio mest framgångsrika länderna inom Horisont 2020 och utmärker sig med högt deltagande inom ramprogrammets tre pelare. Högskolor och universitet står för mer än hälften av Sveriges beviljade medel, inom pelaren Spetskompetens står de för hela 89%. Inom de andra pelarna, Industriellt ledarskap och Samhälleliga utmaningar, har det svenska näringslivet deltagit i störst utsträckning. Den geografiska fördelningen visar att storstadsregionerna Stockholms län, Västra Götalands län och Skåne län är de regioner som har flest deltagande organisationer.

En tidigare rapport framställd av Central Sweden visar att Region Dalarna främst deltar i Horisont 2020 via den offentliga sektorn, Region Gävleborg via privat sektor och Region Örebro län via akademin. Årsboken för 2019 rapporterar ytterligare att Region Dalarna och Region Örebro län haft flest deltaganden inom programpelaren Samhälleliga utmaningar, medan Region Gävleborg varit mest aktiv inom pelaren för Industriellt ledarskap. Aktörerna med flest deltaganden och högst beviljade medel i respektive region är: Trafikverket i Region Dalarna, Senseair AB i Region Gävleborg och Örebro universitet i Region Örebro län.

Inom Horisont 2020 finns SME-instrumentet särskilt utformat för att stärka innovationskraften hos små och medelstora företag. Anslagen tilldelas huvudsakligen enskilda företag. Här ligger Sverige på en sjunde plats i andel beviljade medel jämfört med andra länder. De företag i Central Swedens medlemsregioner som beviljats medel är: Wikmanshyttan Safety AB, Cargobeacon AB, Tempix, Svenska Aerogel AB samt We.c.360 AB.

För mer information
Läs årsrapporten för Horisont 2020 i sin helhet här.
Läs Central Swedens rapport som bland annat kartlägger medlemsregionernas deltagande i Horisont 2020 under åren 2014 – 2017 här.

Kontaktperson på Central Sweden
Johanna Bond
EU-strateg inom forskning och innovation samt sammanhållningspolitik

+32 496 30 69 58