Den 17 januari 2019 anordnas en webbsänd informationsdag gällande CEF:s projektutlysning för transport 2019. Registrera dig för att ta del av utlysningens innehåll, politiska prioriteringar samt information om ansöknings- och utvärderingsprocessen. Ansökan till CEF-utlysningen är öppen fram till den 24 april 2019.

Ansökningsomgången för utlysningen inom Fonden för ett sammanlänkat Europa (Connecting Europe Facility, CEF) öppnades den 8 januari 2019 och stänger den 24 april 2019. Den totala budgeten för utlysningen uppgår till 100 miljoner euro och syftar till att finansiera projekt med allmänintresse i transportsektorn. EU-kommissionens genomförandeorgan för innovation och nätverk (INEA) anordnar den 17 januari 2019 en webbsänd informationsdag om CEF:s projektutlysning för transport 2019. Informationsdagen kommer att presentera utlysningens innehåll, politiska prioriteringar, projekt inom nätverket, praktisk information gällande förberedelserna till en framgångsrik ansökan, information om ansöknings- och utvärderingsprocessen samt Q&A-sessions. Registrera dig till webbseminariet här.

Prioriteringar för CEF Transport under 2019 års ansökningsomgång:

  1. Projekt på det övergripande nätet (65 miljoner euro): Avlägsna flaskhalsar och överbrygga felande länkar, förbättra järnvägens interoperabilitet med specifikt fokus på förbättrade gränsöverskridande passager.
  2. Bullerbekämpning på järnväg (35 miljoner euro): Säkerställa långsiktigt hållbara och effektiva transportsystem, förbereda framtida transportflöden och möjliggöra minskningar av koldioxidutsläpp för olika transporter genom innovativ, energieffektiv och säker teknik.

Central Sweden har tidigare skrivit ett inlägg om utlysningen som går att läsa här.

För mer information

Läs mer om informationsdagen här

Läs mer om CEF-utlysningen här