Den gröna given för Europas återhämtning efter krisen stod i fokus när EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen höll sitt första tal om tillståndet i Unionen. Revidering av den nya europeiska industristrategin för att bättre möta de utmaningar som covid-19 innebär och vätgas som ett viktigt verktyg för den gröna återhämtningen var två områden kopplat till den gröna given som von der Leyen lyfte i talet. Vidare presenterade von der Leyen kommissionens ambitioner kopplat till bland annat migrationspolitik, minimilöner samt HBTQI-personers rättigheter.

För förstå gången höll Ursula von der Leyen den 16 september det årliga State of the Union talet. Talet är ett tillfälle för EU-kommissionens ordförande att staka ut vägen för det kommande året och en möjlighet att föra en dialog med ledamöterna i Europaparlamentet gällande kommissionens prioriteringar.

Von der Leyen lade under sitt tal stort fokus på den gröna omställningen som kommer drivas på genom den gröna given, EU:s nya tillväxtstrategi. Den gröna given är det övergripande ramverket för all finansiering och prioriteringar på EU-nivå. Kopplat till gröna given finns en rad strategier och handlingsplaner som ska bidra till den gröna givens övergripande målsättning om att uppnå ett klimatneutralt Europa år 2050. Kommissionens tydliga ambition är att gröna given ska vara motorn för Europas återhämtning efter covid19.

”Vi vet att en förändring är nödvändig – och vi vet också att en förändring är möjlig. Den europeiska gröna given är vår strategi för den omställningen. Själva kärnan i strategin är att bli den första klimatneutrala kontinenten till 2050.” – Ursula von der Leyen 2020

I talet lyfte von der Leyen att den  nya europeiska industristrategin som presenterades i mars 2020 kommer uppdateras under första halvåret 2021 för att bättre  möta de utmaningar som covid-19 innebär. Kommissionen ser industristrategin som en nyckel i Europas återhämtning. Vidare nämnde von der Leyen specifikt vätgas som ett område av stor vikt för den gröna återhämtningen. Investeringar för att utveckla nya värdekedjor inom vätgas är ett prioriterat investeringsområde inom EU:s nya återhämtningsinstrument NextGenerationEU (NGEU) och von der Leyen lyfte i detta sammanhang ett svenskt projekt som fokuserar på att använda vätgas som grön energikälla.

För två veckor sedan inleddes ett unikt pilotprojekt för fossilfri stålproduktion i Sverige. I projektet ersätter man kol med vätgas för produktion av rent stål. Det här visar på vätgasens potential att ge industriföretagen nya miljövänliga möjligheter” – Ursula von der Leyen 2020

Utöver gröna given var hälsofrågor ett område som von der Leyen lyfte fram ambitioner inom. Von der Leyen fokuserade främst på hur en starkare hälsounion behöver byggas. Hon talade även om att diskussionen om möjligheten att öka EU:s kompetens inom detta politikområde behöver föras vidare. Kommissionen anser att detta är en brådskande uppgift för den kommande konferensen om Europas framtid.

Andra fokusområden under talet var en ny riktning för migrationspolitiken där ett nytt migrationspaket kommer presenteras inom kort. Arbetet med migrationspolitiken leds av svenska EU-kommissionären Ylva Johansson. Von der Leyen meddelade även att EU-kommissionen vill lägga fram ett lagförslag om minimilöner som ska stödja medlemsländerna när de inrättar ett ramverk för detta. Ytterligare en fråga som blivit uppmärksammad är att von der Leyen i talet meddelade att kommissionen kommer att presentera en strategi för att stärka HBTQI-personers rättigheter i Europa.

Enligt nyhetssiten Europaportalens rapportering om talet uttryckte många av de svenska EU-parlamentarikerna sig positivt till von der Leyen som talare och menade att hon förde fram en ambitiös agenda. Det fanns dock kritiska röster mot bland annat att kommissionen går vidare med förslaget om en europeisk minimilön, enligt Europaportalens rapportering.

För mer information
Läs talet i sin helhehär
Läs Europaportalens rapportering om talet här