Nätverket Informal Baltic Sea Group, iBSG, arrangerar den 5 september 2018 en konferens i Europaparlamentet i Bryssel. Konferensens titel är ”Save the Baltic Sea for real” och fokus kommer att ligga på vattenkvaliteten i Östersjön och hur Östersjöstrategin kan bidra till att minska kontaminering och plast i området. Talare på konferensen är bland annat representanter för Europaparlamentet, EU-kommissionen och regionala företrädare. Anmälan är öppen till den 29 augusti.

Central Sweden deltar i nätverket Informal Baltic Sea Group (iBSG), ett informellt nätverk bestående av cirka 55 Brysselbaserade regionala kontor och organisationer som representerar olika områden och intressen runt Östersjön. Ett av iBSG:s huvudmål är att organisera en årlig konferens om politiska frågor som rör Östersjöregionen. Under året har kommissionen offentliggjort sitt dricksvattendirektiv och i ljuset av bland annat ökade föroreningar och läkemedelsläckage som hotar kvaliteten på både dricksvattnet och på Östersjövattnet, och fokuset på frågan på EU-nivå, har iBSG:s arbetsgrupp valt att temat för iBSG:s konferens 2018 är vatten. Konferensen kommer att gå av stapeln den 5 september på Europaparlamentet i Bryssel, i samarbete med bland annat Europaparlamentets Intergroup on Seas, rivers, islands and coastal areas och CPMR:s Östersjökommission.

Farliga ämnen, kemisk kontaminering och plast utgör fortfarande stora hot i Östersjöområdet och konferensen den 5 september kommer att ge en möjlighet att utveckla en närmare dialog med relevanta organ och aktörer i Bryssel, förmedla relevanta resultat och rekommendationer till den politiska nivån. EU-strategin för Östersjöområdet (EUBSG), som lanserades av EU-kommissionen 2009 som den första makroregionala strategin i EU, har samlat intressenter och samarbetat inom olika prioriterade områden de senaste nio åren. Representanter från Europaparlamentet, EU-kommissionen, svenska naturvårdsverket, regioner och universitet står på talarlistan för dagen.

Mer information om talare, tider och program finns här.

Registrering är möjlig fram till och med den 29 augusti och sker via följande länk

Den 5 september 2018 arrangerar iBSG konferensen ”Save the Baltic Sea for real” i Europaparlamentet i Bryssel.