Vårens upplaga av Panorama finns nu ute

Senaste numret av Europeiska kommissionens tidskrift om EU:s regionalpolitik, Panorama, handlar bland annat om hur Rumänien och Bulgarien, som nu varit medlemmar i EU i 10 år, har påverkats av sina medlemskap. Utöver detta går det även att läsa om EU-kommissionens sammanfattande rapport om genomförandet av de europeiska struktur- och investeringsfonderna, om hur Malta påverkas av ordförandeskapet i EU:s ministerråd och mycket mer.

Vårens upplaga av Panorama, Europeiska kommissionens tidskrift för aktuella händelser inom EU:s regionalpolitik, finns nu tillgänglig. Det är nu 10 år sedan Rumänien och Bulgarien blev medlemmar i EU och detta uppmärksammar Panorama genom att titta på hur länderna och deras medborgare har påverkats av sina medlemskap i EU. Bland många exempel skriver Panorama bland annat om hur infrastrukturen har utvecklats och förbättrats under de senaste 10 åren i de båda länderna.

I det senaste numret går det även att läsa om EU:s makroregionala strategier som enligt en rapport från EU-kommissionen har hjälp till att stärka samarbetet kring gränsöverskridande utmaningar, exempelvis klimatförändringar och föroreningar. Vidare skriver Panorama om EU-kommissionens sammanfattande rapport som släpptes i december 2016 och som handlar om genomförandet av de europeiska struktur- och investeringsfonderna. Panorama har talat med Eric Von Breska, Direktör för Policy på generaldirektoratet för Regional- och stadspolitik 2016, för att höra mer om huvudbudskapen i rapporten.

Utöver detta går det även att läsa om hur Malta påverkas av ordförandeskapet i EU:s ministerråd och av sammanhållningspolitiken, om hur sammanhållningspolitiken gynnar hållbart entreprenörskap i Lettland och mycket mer.

Mer information
Läs Panorama här
Läs tidigare nummer av Panorama här

2017-04-25T11:33:14+02:00 2017-04-25|