Europeiska socialfondens (ESF) transnationella plattform anordnar sin årliga konferens den 23–24 maj 2019 i Bryssel. De två dagarna består av workshops och plenarsammanträden där de deltagande kan vara med och utbyta erfarenheter och kunskap om politiska frågor gällande sysselsättning, utbildning och mycket mer. Var med och påverka tematiken för konferensen fram till den 24 januari 2019.

Den 23–24 maj 2019 anordnas Europeiska socialfondens (ESF) transnationella plattform en konferens i Bryssel. Den två dagar långa konferensen består av workshops och plenarsammanträden där upp till 300 representanter kan delta från Europeiska socialfondens förvaltande myndigheter, beslutsfattare samt aktörer på europeisk, nationell och regional nivå. De deltagande har möjlighet att utbyta erfarenheter och kunskap gällande sysselsättning, utbildning, kompetensutveckling, social inkludering, administrativa reformer samt ESF:s roll för att främja, bedöma och skala upp effektiva åtgärder. Goda exempel på tidigare lyckade metoder finansierade av ESF och andra EU-program kommer också att presenteras.

Det finns nu möjlighet att vara med och påverka konferensens övergripande tematik genom att fylla i ett nätbaserat formulär. Det går att skicka in sitt bidrag fram till den 24 januari 2019. De bidrag som går vidare ska vara av god kvalitet och relevans kopplat till föreslagna teman. Innovativa idéer är också välkomna. Huvudkriterierna för att få vara med och påverka tematiken är att den som ansöker har en koppling till ESF eller ESF+, engagerar flertal olika aktörer samt bidrar till en europeisk geografisk balans.

För mer information, vänligen maila esf@aeidl.eu.

Bakgrund

För att uppnå målen för smart, hållbar och inkluderande tillväxt inom Europas tillväxt- och sysselsättningsstrategi, Europa 2020, behövs transnationella samarbeten (TNS) mellan EU:s medlemsländer. ESF transnationella plattform etablerades av EU-kommissionen i syfte att stödja samarbeten inom Europeiska socialfonden. TNS utvecklar och förbättrar metoder, system och policies på relevanta politikområden tillsammans med samhällsaktörer och projekt i andra medlemsländer samt främjar innovation, lärande och spridning av resultat. Det svenska nationella socialfondsprogrammet stödjer tre typer av transnationellt samarbete:

  • Europautlysningar och partnersöksdatabas
  • Östersjösamarbete
  • Studiebesök, utbyten, mobilitet och andra typer av transnationalitet

För mer information

Var med och påverka konferensens tematik här

Läs mer om ESF:s transnationella plattform här