Under Vanguardinitiativets politiska årsmöte den 21 november deltog regionråd och representanter från nätverkets medlemsregioner för att bland annat fatta beslut om nya stadgar, välja ny styrelse och en ny medlemsavgift. Under årsmötet valdes även den spanska regionen Aragonien in som ny medlem i nätverket, vilket innebär att nätverket nu omfattar 36 medlemsregioner. Birgitta Sacrédeus, ordförande regionala utvecklingsnämnden i Region Dalarna, deltog i en paneldiskussion tillsammans med representanter från EU-kommissionen om Vanguards viktiga roll i den industriella omställningen i Europa.

Den 21 november anordnades Vanguardinitiativets politiska årsmöte i Bryssel. Under mötet deltog regionråd och representanter från Vanguards medlemsregioner. Den första delen av mötet avhandlade frågor om nätverkets framtida styrning så som uppdaterade stadgar, ny styrelse och en ny medlemsavgift. Under mötet valdes den spanska regionen Aragonien in som ny medlem i nätverket. Nätverket omfattar därmed efter årsmötet 36 medlemsregioner.

Under årsmötet hölls även en interaktiv diskussion där representanterna fick möjlighet att lyfta Vanguards roll i utformandet av EU:s kommande industristrategi. Vidare syftade diskussionen till att lyfta vilka prioriteringar som nätverket ska arbeta med under kommande period på kort- och medellång sikt. Under denna diskussion bekräftade medlemmarnas representanter att styrelsens förslag om att genomföra fyra regionala konferenser under 2020 bör vara en prioriterad aktivitet för nätverket under kommande år. Fyra konferenser föreslås genomföras:

  • Wales och Randstad: Cardiff, 25 – 26 mars 2020 (klicka här för att registrera dig).
  • Örebro: juni 2020 (TBC)
  • Piemonte: september 2020 (TBC)
  • Baden-Württemberg: november 2020 (TBC)

Därefter hölls en paneldiskussion med representanter från bland annat EU-kommissionens generaldirektorat för den inre marknaden, industri och entreprenörskap (DG GROW) och generaldirektoratet för regional- och stadsutveckling (DG REGIO). I paneldiskussionen deltog även Birgitta Sacrédeus, ordförande regionala utvecklingsnämnden i Region Dalarna. Under diskussionen lyftes att interregionalt samarbete är en förutsättning för att skapa en konkurrenskraftig europeisk industri som klarar den industriella omställningen. Ytterligare en fråga som lyftes var behovet av kompetensförsörjningen till industrin och hur nätverk som Vanguard är väl lämpade att skapa förutsättningar för att klara även denna omställning genom det interregionala samarbetet och gemensamma investeringar. Under diskussionen framkom även att Vanguard som ett samarbetsprojekt mellan regioner inom smart specialisering har en viktig roll att spela inom EU:s industriella omställning och att ett nytt sätt att se på konkurrens bör ta form där EU:s regioner ser varandra som samarbetspartners och fokuserar på hur EU kan konkurrera med Kina och USA. Vidare lyftes att Vanguard har haft en stark påverkan på utformningen av EU:s politik, i synnerhet utvecklingen av interregionala innovationsinvesteringar (komponent 5)

Birgitta Sacrédeus, ordförande regionala utvecklingsnämnden Region Dalarna, i paneldiskussion med representanter från bland annat DG GROW och DG REGIO