Den 14 december bjuder Vanguardinitiativets 3DP-pilot in till ett så kallat plenarmöte i Bryssel.  Mötet syftar till att bidra i den fortsatta utvecklingen av 3DP-pilotens demonstrationsprojekt genom att undersöka eventuella utmaningar i utvecklingen av projekten och hur dessa ska överbryggas samt erfarenhetsutbyte av goda exempel om till exempel interregional finansiering. Eventet är en möjlighet för kluster, science parks och andra aktörer i Central Swedens medlemsregioner att få mer information om utvecklingen inom demonstrationsprojekten och hur nya aktörer kan engagera sig.

Den 14 december 2018 bjuder Vanguardinitiativets 3DP-pilot in till ett så kallat plenarmöte i Bryssel. Mötet syftar till att bidra i den fortsatta utvecklingen av 3DP-pilotens demonstrationsprojekt genom att undersöka eventuella utmaningar i utvecklingen av projekten och hur dessa ska överbryggas och erfarenhetsutbyte av goda exempel om till exempel interregional finansiering. Under dagen anordnas även parallella sessioner som fokuserar på de specifika demonstrationsprojekten och dess behov och utvecklingspotential.

Eventet är en möjlighet för kluster, science parks och andra aktörer i Central Swedens medlemsregioner att få mer information om utvecklingen inom demonstrationsprojekten och hur nya aktörer kan engagera sig.

En mer detaljerad agenda och information om registrering kommer att publiceras inom kort.

Bakgrund

Vanguardinitiativet är ett transregionalt samarbete som bildades av tio europeiska regioner 2013 med målet att stärka Europas industriella kapacitet och konkurrenskraft. Initiativet var en följd av regionala ledares övertygelse om att Europas regioner har en betydelsefull roll att spela för Europas återindustrialisering och tillväxt. Ett sätt att se på Vanguardinitiativet är att betrakta det som ett storskaligt samarbete för europeiska regioners arbete med smart specialisering. I dagsläget har initiativet 33 medlemsregioner och organiserar sitt operativa arbete genom fem tematiska pilotprojekt. Varje pilotprojekt är i sin tur uppdelat i flera demonstrationsprojekt som utgår från pilotens tematik.

För mer information

Läs mer om 3DP-pilotens demonstrationsprojekt, här. 

Läs mer om Vanguardinitiativet, här.

För att läsa mer om Central Swedens medlemsregioners roll i Vanguard, klicka här.