Projektet för livslångt lärande inom additiv tillverkning (LILIAM) är ett projekt inom Vanguardinitiativets demonstrationsprojekt Tooling, Machinery and Complex Shapes inom 3DP piloten. LILIAM syftar till att stödja utbildningsprogram som ökar spetskompetensen inom industrin med fokus på additiv tillverkning, så som 3D-printing. LILIAM har beviljats finansiering via en Horisont 2020-utlysning inom EIT-KIC calls on Raw Materials. Projektet väntas pågå i två år, med start i januari 2019.  

Projektet LILIAM inom Vanguards 3DP pilot har beviljats finansiering för ett tvåårigt projekt, med start i januari 2019. Projekt syftar till att stödja utvecklingen av utbildningsprogram som ökar spetskompetensen inom industrin med fokus på additiv tillverkning, så som 3D-printing. LILIAM initierades efter ett av Vanguards plenarmöten för demoprojektet Tooling, Machinery and Complex Shapes inom 3DP piloten. Detta då medlemmar i demonstrationsprojektet och deltagare under mötet uppmärksammat behovet av fortbildning för industrianställda med fokus på additiv tillverkning.

Projektet leds av Politecnico di Milano och bygger på ett flertal partnerskap med medlemmar ifrån bland annat tidigare nämnda demonstrationsprojekt Tooling, Machinery and Complex Shapes, bland andra aktörer från Tampere (FI), Aragon och Catalonien (ES), Norte (PT), Auvergne-Rhône-Alpes (FR), Trentino (IT), Södra Nederländerna och Wallonien (BE). LILIAM:s huvudsakliga mål är att stödja träningsprogram som ökar spetskompetensen hos olika typer av arbetare (operatörer, designers och ingenjörer) och därmed ger dem verktyg för bättre kontroll av additiv tillverkning och dess olika tekniker.

För mer information
Läs Vanguardinitiativets artikeln om LILIAM här.
Läs mer om Vanguards 3DP pilot och demonstrationsprojekt här.
Läs Central Swedens artikel om 3DP pilotens kommande plenarmöte här.
Läs mer om Central Swedens medlemsorganisationers roll i Vanguard här.