Stärkt flernivåstyre, interregionalt samarbete, smart specialisering, och en ambitiös klusterstrategi är exempel på prioriteringar som nätverket Vanguardinitiativet anser att den nya industristrategin för EU bör omfatta. I ett nyligen publicerat uttalande presenterar nätverket ett antal principer som man anser bör vägleda prioriteringarna i strategin. Den 10 mars väntas kommissionen presentera den nya industristrategin. 

Den 2 mars publicerade nätverket Vanguardinitiativet ett uttalande gällande prioriteringarna för den nya industristrategin för EU som kommissionen väntas presentera den 10 mars. I uttalandet listar nätverket ett antal principer som man anser bör vägleda prioriteringarna i industristrategin:  

  • Nätverket anser att den regionala dimensionen av industrioch innovationspolitik fullt ut måste erkännas och att inkludering av de regionalt utvecklingsansvariga i både utformning och genomförde av strategin är avgörande för att ambitionerna som presenteras i strategin. Detta kräver att åtgärder vidatas för att ett betydande sätt stärka flernivåstyret. 
  • Nätverket anser vidare att investeringar i europeiska strategiska värdekedjor möjliggörs av interregionalt  samarbete, smart specialisering som metod möjliggör interregionalt samarbete och bör därför  en tydlig roll i strategin.  
  • En annan viktig prioritering i strategin bör enligt Vanguardinitiativet vara åtgärder för att utveckla infrastruktur  för att testa nya innovationer och möjlighet till att sammankoppla och öppna upp testmiljöer en europeisk nivå för att  mer effektiv  användning av den infrastruktur som redan finns etablerad runt om i Europa.  
  • Likaså är utvecklandet av en ambitiös klusterstrategi en europeisk nivå en åtgärd som Vanguardinitiativet anser bör ha hög prioritet i industristrategin.  
  • Att uppdatera statsstödsreglerna anser Vanguardinitiativet är en nödvändighet för att bättre möjliggöra finansiering till framförallt start-up och småoch medelstora företag som stärker den europeiska industrins konkurrenskraft.  
  • Slutligen anser Vanguardinitiativet att regionala myndigheter bör erkännas den betydande roll de har i att säkerställa kompetensförsörjning inom områden som bidrar till industrins omställning och konkurrenskraft. 

Central Swedens medlemmmar, Region Dalarna, Region Gävleborg och Region Örebro län, är alla medlemmar i Vanguardintiativet och har genom medlemsskapet politiskt åtagit sig att tillsammans med övriga europeiska regioner i nätverket verka för att bidra till den europeiska industrins omställning och ökade konkurrenskraft genom investeringar i de prioriteringar som nämns ovan. 

För mer information
Läs uttalandet i sin helhet här
Läs mer om Vanguardinitiativet här