Tack vare Region Dalarnas aktiva engagemang i det europeiska industrisamarbetet Vanguardinitiativet är regionen nu en partner i det transnationella projektet NeSSIE som syftar till att utveckla nya material för offshore-industrier. Genom bland annat Dalarnas Science Parks koordinerande roll i initiativets pilot för avancerade tillverkning inom energi kommer regionala företag ges möjlighet att utveckla och leverera sina produkter till NeSSIE:s demonstrationsprojekt.

Genom Region Dalarnas engagemang i Vanguardinitiativet och dess pilotprojekt inom avancerad tillverkning (ADMA) inom energi är regionen nu involverad i det lovande transnationella samarbetsprojektet NeSSIE.

NeSSIE står för North Sea Solutions for Innovation in Corrosion for Energy och är ett europeiskt samarbetsprojekt i vilket åtta partner från fem länder ingår. Projektets mål är att använda existerande kunskaper inom anti-korrosions teknologi och nya materiallösningar i den maritima sektorns försörjningskedjor för att utveckla pilotprojekt rörande nya, tåliga material som är kan användas i offshore-industrin i Nordsjön. Projektet har för närvarande en budget på cirka 8 600 000 kronor och är delfinansierat av den Europeiska havs- och fiskerifonden.

I en nyligen publicerad artikel i Dalarna Science Parks (DSP) egna magasin berättas det om hur projektet kommer ge möjlighet för både små och större företag i Dalarna att utveckla och eventuellt leverera sina material och komponenter till de demonstrationsprojekt som ska utvecklas inom ramen för NeSSIE. För dalaföretag innebär detta projekt en möjlighet att flytta fram sina positioner gentemot internationella slutkunder vilket är av stort värde för det regionala näringslivet.

Flertalet av de företag som nu kan komma att involveras i NeSSIE har fått kontakt med projektet via Dalarna Science Park som koordinerar regionens deltagande i ADMA-piloten och därmed också NeSSIE. Detta eftersom DSP:s koordinerande ansvar bland annat innebär att samla de regionala klustren Triple Steelix och High Voltage Valley, som arbetar inom den aktuella sektorn, för att involvera dem i arbetet och genom klustren nå potentiella företag som kan engageras i demonstrationsprojekt.

Mer information om Vanguardinitiativet
Vanguardinitiativet är ett transregionalt samarbete som bildades av tio europeiska regioner 2013 med målet att stärka Europas industriella kapacitet och konkurrenskraft. Initiativet var en följd av regionala ledares övertygelse om att Europas regioner har en betydelsefull roll att spela för Europas återindustrialisering och tillväxt. Ett sätt att se på Vanguardinitiativet är att betrakta det som ett storskaligt samarbete för europeiska regioners arbete med smart specialisering. I dagsläget har initiativet 30 medlemsregioner och organiserar sitt operativa arbete genom fem tematiska pilotprojekt varav ADMA inom energi är en. Varje pilotprojekt är uppdelat i flera demonstrationsprojekt som utgår från pilotens tematik.

För mer information
För mer information om NeSSIE, klicka här.
För mer information om Vanguardinitiativet, klicka här.